Vissza

A 2019. december 3-án tartott Elnökségi ülés témái

Az első napirendi pont az oktatási portfolióval foglalkozott volna, de az előterjesztő akadályoztatása miatt a napirend elmaradt. A második napirendi pontban a 2020-as tisztújítás előkészítéseként a Jelölő Bizottság elnöke ismertette a munka menetrendjét. A harmadik pontban a HTE MediaNet 2019 konferenciát értékelte ki az Elnökség. A negyedik pontban az ISZB megújítása lett volna a megvitatandó téma, de ez előterjesztés hiányában elmaradt. A következő napirendi pontban a HTE 2020-as munkatervének a kialakítását végezte el az Elnökség. A hatodik napirendi pontban az új árbevételi lehetőségeket járta körül az ülés. Végezetül a hetedik napirendi pontban a HTE 2020-as költségvetésének az elfogadása került a középpontba.


Az első napirendi pontban Mester Máté címzetes szenátor adott volna tájékoztatást az oktatási portfolió helyzetéről, de akadályoztatása miatt nem tudott részt venni az ülésen. Ezt a napirendet így egy későbbi Elnökségi ülésre ütemezte át a HTE főtitkára.

A második napirendi pontban Szabó Csaba Attila, a jelölő Bizottság elnöke ismertette a 2020-as tisztújítás előkészítését, a jelöltek kiválasztásának a menetét. Ebből kiderült, hogy a jelölés áprilisban fog záródni, addig a honlapon és a hírlevélben megjelenő felhívások fogják segíteni a jelöltek kiválasztását. A Jelölő Bizottság elnöke legközelebb márciusban fog tájékoztatást adni a jelölési folyamat állásáról.

A következő napirendi pontban a novemberi HTE MediaNet 2019 konferencia tanulságait értékelte ki az Elnökség. Az előterjesztést Szűcs Miklós, a Programbizottság elnöke és Nagy Péter operatív igazgató tartotta meg, majd az ülés további véleményekkel színesítette az értékelést. Szűcs Miklós kiemelte, hogy a szokásos másfél nap helyett most két teljes napos rendezvényt sikerült szervezni a szerda-csütörtöki időzítéssel. A program is jelentősen bővült a korábbi MediaNet konferenciákhoz képest. Ugyanakkor kevesebb szponzor támogatta a rendezvényt, igaz, a támogatás összbevétele nem csökkent. A budapesti helyszínnek voltak előnyei és hátrányai egyaránt, megoszlottak a vélemények. Hiányzott az esti hangulatos beszélgetések lehetősége, ugyanakkor nem kellett esti programot szervezni, ami csökkentette a költségeket.
A vitában elhangzott, hogy az is befolyásolja a konferencia mindenkori sikerét, hogy mennyire van felfokozott hangulat a hírközlés területén. Nehézséget jelent a konferencia időzítése is, ősszel sok rendezvény van, és ezek után a HTE novemberi konferenciája már nem olyan vonzó. Szerinte tavaszra kéne áttenni a HTE nagyrendezvényeit, talán az az időszak kevésbé terhelt programokkal. A vitában továbbra is megoszlottak a vélemények a budapesti illetve vidéki helyszín választása között. A HTE elnöke végül azt javasolta, hogy készüljön egy előkészítő anyag a nagyrendezvényekkel kapcsolatban negyedéven belül, amely körbejárja a felvetett eldöntendő kérdéseket.

A negyedik napirendi pontban az ISZB tagságának a megújítása került volna előterjesztésre, de mivel nem készült el az előterjesztés, így a napirendi pont elmaradt.

Sor került viszont a 2020-as munkaterv kialakítására az ötödik napirendi pontban. A javaslatot Kissné Akli Mária főtitkár-helyettes terjesztette be, amihez az Elnökség még tett néhány kiegészítést. Nagy Péter javasolta még, hogy a kevésbé fontos témákat inkább e-mailben egyeztesse az elnökség. A tervezetet Kissné Akli Mária kiegészíti az elhangzott javaslatokkal és a januári Elnökségi ülésig lehet még kiegészítéseket tenni a munkatervhez. 

Az új árbevételi lehetőségeket próbálta azonosítani az Elnökség Magyar Gábor vezetésével a hatodik napirendi pontban. Erre a napirendi pontra nagy szükség van a jövő évi mérleg pozitívvá tétele és a tovább évek stabilitása miatt. Az Elnökség egy brain-storming keretében több lehetőséget vetett fel, a napirendi pontot a januári ülésen is folytatni kell, de most már előzetes javaslatok formájában. 

A hetedik napirendi pontban Szűcs Miklós, a Gazdaság Bizottság elnöke és Nagy Péter operatív igazgató a HTE 2020-as költségvetését ismertette. Az előterjesztés szerint a HTE és a HTEnet összevont eredménye pozitív lesz, ami mindenképpen jó hír. Ugyanakkor a 2019-es év is pozitív eredménnyel zárulhat, szemben a korábbi előrejelzésekkel. Ez annak köszönhető, hogy még beérkezett néhány olyan tétel, ami a decemberi Elnökségi ülés időpontjában még bizonytalan volt. Az Elnökség a Közgyűlés elé terjesztendő költségvetés-tervezetet egyhangúlag megszavazta.