Vissza

A 2019. április 11-én tartott Elnökségi ülés témái

Az első napirendi pontban a HTE MediaNet 2019 konferencia előkészítése volt napirenden .A következő pontban a soron kívüli tisztújítás jelöltjeiről számolt be a Jelölő Bizottság elnöke. A harmadik napirendi pontban a 2019-es költségvetést vizsgálta felül az Elnökség. A negyedik pontban a Közgyűlés előterjesztései voltak napirenden. A következő pontban a Díjbizottság terjesztette elő a Közgyűlésen átadandó díjak várományosait. A hatodik napirendi pontban a tiszteletbeli szenátori címek megújítása volt a középpontban. Végezetül az egyebek napirendi pontban hangzott el egy örvendetes bejelentés.


Az első napirendi pontban Szűcs Miklós, a HTE MediaNet 2019 Programbizottságának az elnöke adott helyzetképet a konferencia szervezéséről. Idén a konferencia időpontja november 6-7. lesz, ez szerda-csütörtököt jelent a korábbi csütörtök-pénteki szervezés helyett., tehát teljes kétnapos konferencia lesz. A helyszín Budapest lesz, mert várhatóan ehhez az eseményhez csatlakozik a HTE 70 éves évfordulójának a megünneplése is.
A programbizottság elnöke bemutatta az előzetes témajavaslatokat, amit a szervezéssel párhuzamosan még csiszolni fognak. Megtárgyalta az Elnökség a húzóneveket is, hogy sikerrel és időben lehessen majd a többi előadót és a résztvevőket megszólítani. Foglalkozott az ülés a kiállítókkal és a kísérőprogramokkal is.

A második napirendi pontban Sallai Gyula, a Jelölő Bizottság elnöke ismertette a beszélgetések és beérkezett javaslatok eredményeként kiválasztott jelölteket. A kiválasztott személyek vállalták a jelölést. Az Elnökség egyhangúlag megszavazta a Jelölő Bizottság által javasolt személyeket, így azok neve és bemutatkozó sorai megjelenhetnek a HTE Közgyűlés honlapján az Alapszabály által megjelölt időpontban. Az Elnökség egyértelműsítette azt is, hogy a soron kívül megválasztott elnökségi tagok mandátuma a 2020-as tisztújító Közgyűlésig tart, viszont nem számít bele a maximum kétszeri választhatóság kritériumába, tehát akár még kétszer egymás után is megválaszthatóak maradnak.

A harmadik napirendi pontban Nagy Péter, a HTE operatív igazgatója számolt be a 2019-es tervek felülvizsgálati eredményéről. Jó hír volt, hogy a felülvizsgálat az előzetes tervekhez képest pozitív irányban módosította a várható eredményeket. Így mind a HTE, mind a HTEnet pozitív eredményt fog hozni a tervek szerint 2019-re. A 2019-es sarokszámokat a május 22-i Közgyűlésnek kell majd elfogadnia, így azoknak is meg kell jelennie a Közgyűlés honlapján.
A 2018-as évre vonatkozó mérlegadatok még nem álltak rendelkezésre, de ezek legkésőbb a májusi Elnökségi ülés időpontjára meglesznek. Amennyiben ezek korábban előállnak és már nem lesznek benne átbeszélendő tételek, akkor Nagy Péter ezeket elektronikus szavazásra fogja bocsátani az Elnökség részére.

A negyedik napirendi pontban a külföldön lévő Bánkuti Erzsébet főtitkár helyett Magyar Gábor HTE elnök ismertette a Közgyűlés napirendjét. Szakmai előadás most nem lesz, helyette a HTE 70 éves évfordulója kapcsán Bartolits István tart egy áttekintést a HTE 70 évének a szakmai kihívásairól, melyben a négy tiszteletbeli elnök (időrendben: Pap László, Zombory László, Sallai Gyula és Huszty Gábor) is aktív szerephez fog jutni. Utána a kötelező pontok, a főtitkári beszámoló, a 2019-es pénzügyi terv és a HTE Ellenőrző Bizottsága, majd a HTEnet Felügyelő Bizottsága elnökének a beszámolója következik. Ezt követi a soron kívüli tisztújítás, majd a tiszteletbeli szenátorok megszavazása és a HTE kitüntetések, díjak átadása. Az Elnökség a 70 éves évforduló tiszteletére Jubileumi Közgyűlésnek tekinti, így külön kitért a meghívandók körének az összeállítására is.

Az ötödik napirendi pontban a Díjbizottság nevében Bartolits István számolt be a most már teljessé vált kitüntetési listáról valamint a Pollák-Virág díjak odaítéléséről. Tekintettel arra, hogy ennél a napirendi pontnál az Elnökség már nem volt határozatképes, így a jelen lévő tagok úgy döntöttek, hogy a teljes lista jóváhagyását vagy módosítását elektronikus szavazással ejtik meg még a májusi Elnökségi ülés előtt, hogy a díjazottak időben értesíthetőek legyenek.

A hatodik napirendi pontban Bartolits István a tiszteletbeli szenátorok mandátumának a kiadásáról, meghosszabbításáról tartott előterjesztést. Az Elnökség egyben körül járta a szenátus szerepét is, amit érdemes lenne jobban kihasználni, mert nagy tudás és tapasztalat van ebben a szervezetben. Az Elnökség végül döntött a tiszteletbeli szenátorok kinevezésének az előterjesztésben lévő módozatairól, de a személyek tekintetében – ugyancsak a határozatképtelenség miatt – elektronikus szavazást rendelt el. 
Az Egyebek napirendi pontban Nagy Péter tájékoztatást adott arról, hogy üdvözlő video-üzenetet kért Houlin Zhao-tól, az ITU főtitkárától. Ennek a megérkezésére minden esély megvan és ekkor ezzel lehet indítani a Közgyűlést. Az Elnökség örömmel nyugtázta a hírt és egyetértett a javaslattal.