Vissza

A 2018. szeptember 13-án tartott Elnökségi ülés témái

Az első napirendi pontban a függő feladatokat tekintette át az Elnökség. A második napirendi pontban tájékoztatás hangzott el a HTE második negyedévi gazdálkodásáról. A harmadik napirendi pontban a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat eredményéről hangzott el beszámoló. A következő pontban a Gábor Dénes díjra való felterjesztésről szavazott az Elnökség, majd az ötödik pontban a címzetes szenátorok kinevezése, megújítása állt a középpontban. A hatodik napirendi pont a HTE Infokom 2018 konferencia állásáról adott helyzetképet.


Az első napirendi pontban Bánkuti Erzsébet, a HTE főtitkára vezetésével a függő feladatokat tekintette át az Elnökség. Ebben az ITM-mel való kapcsolat erősítése, a HTE képzési portfolió, a HTE 70 éves évfordulója, a szakosztályok munkája és a Technikatörténeti szakosztály megalakulása volt a középpontban. Az Elnökség a továbbiakban minden ülés elején át fogja tekinteni a függő feladatok állást annak érdekében, hogy a kitűzött célok állandó felügyelet alatt legyenek.

A második napirendi pontban Mester Máté, a Gazdasági Bizottság elnöke és Nagy Péter operatív igazgató a HTE második negyedéves gazdálkodásának az eredményeit ismertette. Az eredeti tervekhez képest változatlanul elmaradás van, ami feszesebb második félévi gazdálkodást követel meg. Fontos lenne ugyanis, hogy a 2018-as év pénzügyileg ne legyen veszteséges. Ebben a HTE Infokom 2018 bevételei, a GINOP 3.3.3. projekt általános költségvállalási mutatói és a Fogalomtár támogatói körének a kialakítása adhat segítséget. Ezekre a tételekre kell tehát fókuszált figyelmet fordítani. Emellett célszerű a kiadási oldalt is megvizsgálni abból a szempontból, hogy ott milyen megtakarítások érhetőek el. Ezeken túlmenően az Elnökség kitűzte azokat az alapvető célokat is, melyek a fenntartható pénzügyi működést hosszabb távon is biztosítani tudják.

A harmadik napirendi pontban Gerhátné Udvary Eszter, a Tudományos Bizottság vezetője a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat 2018-as eredményeit ismertette. A pályázatra 13 BSc és 11 MSc pályamű érkezett, melyek közül 5 dolgozat nemzetközi bírálatra is került. A 8 felsőoktatási és 5 ipari bíráló által kialakított végeredményben az egyik kategóriában megosztott második, a másik kategóriában megosztott harmadik helyezés alakult ki. Az Elnökség döntést hozott arról, hogy a megosztott helyezéseket elfogadja, így idén négy-négy helyezett lesz a pályázati eredményben. Döntés született az IEEE Communications Society különdíjában is.

A negyedik napirendi pontban Bartolits István ismertette a Gábor Dénes díjra felterjeszthető tagjaink körét. A nevek egy része távlatilag vehető figyelembe, de egy személy esetében reálisnak látta az idei jelölést is. Az Elnökség döntést hozott az idei felterjesztendő személyt illetően, így a díjra idén jelöltet állít a HTE, a megegyezés szerint olyan formában, hogy a jelölt ne tudjon arról, hogy javasolva lett a megtisztelő díjra. Ez némi erőfeszítést igényel az Elnökség néhány tagjától, de így – siker esetén – ez igazi meglepetés lehet a kitüntetett tagunk számára. Az ehhez szükséges „kutatómunka” megindult. A további potenciális jelöltek tudományos eredményeik alakulásától függően a következő években kerülhetnek felterjesztésre.

A következő napirendi pontban Bartolits István a címzetes szenátori cím odaítélésére tett javaslatokat és egyben kérte az Elnökséget, hogy tegyék meg további javaslataikat. Az Elnökség Szűcs Miklós és Sere Péter lejárt címzetes szenátori kinevezését megújította, továbbá Bartóki-Gönczy Balázst és Simon Csabát kinevezte címzetes szenátornak. Emellett Csonka Gergely még a címzetes szenátorunk, akinél a 2018 áprilisi kinevezése miatt most nem volt szükség döntésre. Bartóki-Gönczy Balázs a HTE Infokom 2018 programbizottság elnöki feladatait látja el, míg Simon Csaba feladata az IEEE ComSoc-kal való kapcsolatok elősegítése, egyengetése.

A hatodik napirendi pontban a HTE Infokom 2018 konferencia szervezéséről kapott áttekintő képet az Elnökség. A napirendi pontra percre pontosan megérkező Bartóki-Gönczy Balázs beszámolt a szakmai előadások állásáról, elmondta, hogy a 61 felkért előadóból 40 már visszaigazolta az előadás megtartását és a többi előadónak felkért személynél is ez folyamatban van. A szerda és csütörtök reggel plenáris előadások szervezése is jól halad, két szekcióban viszont még elmaradások vannak. Ezek szervezése is jó kezekben van és szeptember 21-re várható a teljes program véglegesítése. Nagy Péter elmondta, hogy a résztvevők jelentkezése is megindult, de itt még korai lenne a végső részvételi arányra becslést adni. A szponzorációs munka is halad, több céggel már fedél alá került a megegyezés, s van rá remény, hogy továbbiakkal is sikerül szerződést kötni. A kiállítók közül is már többen regisztrálták magukat, de itt még vannak hátra feladatok. Mivel a konferencia idén novemberben kerül megrendezésre, így még van idő ezeket a folyamatokat magasabb szintre emelni.

Az Egyebek napirendi pontban az Elnökség az év hátralévő üléseinek az időpontját vitatta meg, mert a reguláris időpontok (a hónap második csütörtöke) több esetben is ütközésbe kerül más rendezvényekkel, így ezeket célszerű szerencsésebb időpontban megtartani. Ennek megfelelően a következő Elnökségi ülésre október 8-án fog sor kerülni.