Vissza

A 2018. október 8-án tartott Elnökségi ülés témái

Az első napirendi pontban az Infocommunications Journal főszerkesztője számolt be a folyóirat helyzetéről. Az Infokommunikációs Szakértő Bizottság (ISZB) elnöke tartott beszámolót az éves tevékenységükről a második napirendi pontban. A harmadik napirendi pontban a függő feladatok áttekintését végezte el az Elnökség. A Szenátus ülés helyének és napirendjének a véglegesítése volt a negyedik napirend témája. A következő napirendi pontban az oktatási portfolió aktuális projekttervét ismerhette meg az Elnökség. Végezetül az Egyebek napirendi pontban a Mesterséges Intelligencia Koalíció megalapításához szavazta meg az Elnökség a HTE alapító tagként való csatlakozását.


Az első napirendi pontban Vida Rolland, az Infocommunications Journal főszerkesztője elmondta, hogy a 2018-ban még megjelenés előtt álló számok jól állnak. A 2018-as esztendő így elmaradás nélkül, időben megjelent számokkal zárható le. A második félévben már dr. Varga Pál segíti főszerkesztő-helyettesként Vida Rolland munkáját. Mivel Rolland már korábban jelezte, hogy megnövekedett feladatai miatt kényszerül megválni a főszerkesztői pozíciótól, így azt javasolta, hogy 2019-től Varga Pál vegye át a főszerkesztői feladatokat. Vida Rolland lenne ekkor a főszerkesztő-helyettes.
Az ülésre szintén meghívott Varga Pál röviden ismertette elképzeléseit, melyben a folyóirat presztízsének az emelése áll a középpontban. Ezt többlépcsős, szigorúbb bírálattal, minőségi cikkek megjelentetésével, több esetben tematikus számokkal kívánja elérni. Cél lehet az impakt faktort a következő éven belül 1-re emelni, az Editorial Board összetételét frissíteni és ugyancsak cél kell legyen az IEEE Explore-ba való bekerülés.
Az Elnökség a vendégek távozása után szavazott a kinevezésről és úgy döntött, hogy 2019. januárjától 1 éves időtartamra Varga Pált nevezi ki főszerkesztőnek.

A második napirendi pontban Frischmann Gábor, az ISZB elnöke számolt be a testület közel egy éves munkájáról. Ez idő alatt az ISZB nem kapott konkrét szakértői megbízást, de már a formális megalakulásuk előtt elvégeztek egy soron kívüli véleményezést. Ugyanakkor jó javaslatokat tettek le az asztalra a proaktív véleményezések terén. Az ISZB javasolja a HTE vezetésének, hogy ajánlja fel az ágazat irányítóinak az ISZB szakértői támogatását a priorizált témákban. Erre a következő időszakban nagy szükség volna pl. az EU által már elfogadott Elektronikus Hírközlési Kódex implementálása során.

A harmadik napirendi pontban a függő feladatokat tekintette át az Elnökség. Itt előkészületben van az Innovációs és Technológiai Minisztériummal a kapcsolatok erősítésére irányuló találkozó, az új szakosztályok alakulása, potenciális új jogi tagok felderítése. A nyári időszak és a HTE Infokom 2018 konferencia lezárása után erősíteni lehet ezeknek a függő feladatoknak a felgyorsítását.

A novemberi Szenátus ülés helyszínének és napirendjének az egyeztetését tette meg a negyedik napirendi pontban az Elnökség Bánkuti Erzsébet főtitkár előterjesztése alapján. A HTE időszerű témái pontban fog szerepelni a 2018-as pénzügyi helyzet értékelése és a HTE képzési portfolió állása is. Ezen kívül külön napirendi pont lesz az IKT készségfejlesztés projektben való HTE részvétel bemutatása. A Szenátus ülésre november 22-én kerül sor.

Az ötödik napirendi pontban a HTE képzési portfolió állásáról adott képet Bánkuti Erzsébet és Mester Máté. Jelenleg a pilot oktatási anyagok összeállítása és az oktatási dramaturgia kialakítása folyik, a munkák elvégzésére nyáron egy mérnökökből, közgazdászokból és jogászokból álló szakmai csapat állt össze, akik ötletekkel és tartalmi javaslatokkal segítik a projektet. Szeptemberben egy workshopot tartottak, melynek eredményeképpen összeállt a tananyag váza. Mester Máté elmondta, hogy az oktatási dramaturgia terén több lehetséges csapattal, szakértővel is egyeztettek, s sikerült kiválasztani a felnőttképzésben járatos, több mint 10 éves háttérrel rendelkező személyt, aki ebben a segítségünkre lesz.

Az Egyebek napirendi pontban Magyar Gábor bejelentette, hogy megalakul a Mesterséges Intelligencia Koalíció, aminek az alakuló ülésére a HTE is meghívást kapott. Lehetőség van alapító tagként csatlakozni a Koalícióhoz, amennyiben ezt az Elnökség támogatja. Az Elnökség a támogatást egyhangúan megszavazta és felhatalmazta a HTE elnökét az alakuló ülésen ennek bejelentésére.