Vissza

A 2018. június 14-én tartott Elnökségi ülés témái

Az első napirendi pontban azon tagjaink vették át a kitüntetésüket, akik a májusi Közgyűlésen nem tudtak jelen lenni. A HTE kommunikációs tevékenységéről a SchisCom képviselője tartott beszámolót a második napirendi pontban. A harmadik napirendi pontban a HTE első negyedévi gazdálkodási eredményeit vitatta meg az elnökség A negyedik napirendi pontban a szakmai közösségek kérdésével foglalkozott az ülés. A következő pontban a Közgyűlés értékelése volt a kitűzött feladat. A hatodik napirendi pontban az őszi HTE Infokom 2018 konferencia szervezésének az állásáról számolt be a Programbizottság elnöke.


Az első napirendi pontban Bánkuti Erzsébet, a HTE főtitkára adta át a megítélt HTE életműdíjat Szalay Istvánnak, az EMV, a BHG Fejlesztési Intézet majd a Hirschmann fejlesztőmérnökének, aki az Adástechnikai szakosztályban is és a Kábeltelevíziós szakosztályban is évtizedeken keresztül komoly munkát végzett, utóbbinak jelenleg is a titkára. Ugyancsak ekkor vette át ezüstjelvényét Both Vilmos közgazdász szakértő, a Bottom Line kft. tulajdonosa, aki mind a HTE Infokom 2016, mind a HTE MediaNet 2017 konferencia szervezésében hatékonyan segítette a Programbizottság munkáját.

A második napirendi pontban a HTE kommunikációs feladatait ellátó SchisCom képviseletében Kiss Zsuzska ismertette az elmúlt egy éves időszak kommunikációs eredményeit. A SchisCom a HTE külső és belső kommunikációjában valamint a HTE Akadémia menedzselésében lát el feladatokat. Kiss Zsuzska elmondta, hogy a HTE nagyrendezvényeihez több sajtóanyag is készült, ezek egy része előzetes, másik része pedig összegző jellegű sajtóközlemény volt. A HTE MediaNet 2017 konferenciát 14 média jelenítette meg, az Év Projektmenedzsere-díj pályázatára 33 média-megjelenés hívta fel a figyelmet, míg a Projektmenedzsment Fórumot szintén 14 média jelenítette meg. Az online megjelenéseknek is megvolt a hatása, ezek egy része azonban nem hozta meg a várt sikert. Jól működött viszont a konferenciák Facebook oldala és az Adwords hirdetések is segítettek a regisztrációs honlapra való eljutásban. Ugyancsak jól működött a HTE elektronikus hírlevél, mint klasszikus figyelemfelhívó eszköz. Végezetül a HTE Akadémiáról Kiss Zsuzska elmondta, hogy a célt az Akadémia eléri, megtalálja a fiatalokat, de nem tudja átadni számukra azt az üzenetet, hogy miért érdemes HTE taggá válni. Ezt ugyanis a HTE-nek kellene kitalálnia, de ez nem történt még meg. Ugyanakkor a HTEch Járás video-sorozatnak már 45 része készült el, ez a fiatal korosztály számára változatlanul népszerű forma. Érdemes folytatni és kiterjeszteni ennek a hatását, jelenleg 4-800 organikus nézője van a sorozatnak, ez hirdetéssel akár egy-kétezer fő fölé is felvihető.

Bánkuti Erzsébet megköszönte a részletes tájékoztatás, majd az elnökség megvitatta a kommunikációval kapcsolatos további teendőket a hallottak alapján.

A harmadik napirendi pontban Mester Máté, a Gazdasági Bizottság elnöke és Nagy Péter operatív igazgató a HTE első negyedéves gazdálkodásának az eredményeit ismertette. A napirendi pont az előző ülésről került át a júniusi ülésre, s most írásos előterjesztés is készült hozzá. Egyben bemutattak egy olyan tervező rendszert is, ahol a várható bevételi források valószínűségi tényezővel súlyozva vehetők figyelembe. Ennek az elkészítése az Ellenőrző Bizottság javaslata volt annak érdekében, hogy már a tervezéskor figyelembe lehessen venni a várható bizonytalanságokat. A tervező rendszerrel több változatban is lefuttatták az éves tervet és jól láthatóvá vált, mely rendezvények, projektek bizonytalansági tényezője határozza meg a 2018-as év gazdasági kimenetelét. Az elnökség ennek alapján meghatározta, mit kell teljesíteni ahhoz, hogy a 2018-as év ne forduljon veszteségesbe. További erőfeszítéseket kell tenni a folyamatos jövedelemtermelő projektek kialakítására (pl. képzési portfolió), a nagyrendezvények sikerességére (HTE Infokom 2018, Projektmenedzsment Fórum, stb.) és erősíteni kell a meghatározott feladatok tekintetében a kompetenciák és a felelősség újragondolását és végrehajtását. Ezt az elnökség tagjainak fel kell vállalnia. A vitában több értékes gondolat is elhangzott, melyek ősszel már akár új lehetőségeket is adhatnak a HTE számára a pályázatokon való indulások és az Infokommunikációs Fogalomtár termőre fordítása ügyében.

A szakmai közösségekkel kapcsolatos új fejleményekről számolt be Bartolits István, a témáért felelős elnökségi tag a negyedik napirendi pontban. Elmondta, hogy több új közösség formálódik a HTE-ben. Megalakult az EIVOK Információbiztonsági szakosztály, melynek nevében az EIVOK az Elektronikus Információbiztonsági Vezetők Okosan Klub rövidítése révén szerepel. A szakosztály elnöke Hrucsár Mária, két alelnöke pedig Bús Nikolett Katalin és Magyar Sándor lett. Az EIVOK klub eredetileg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egy kurzusának a végzőseiből alakult meg, de mára már túllépett ezen a körön és így döntöttek a HTE-hez való csatlakozás mellett. A munkájukat már meg is kezdték és önálló szekciót készítenek elő a HTE Infokom 2018 konferenciára is.

Ugyancsak formálódik egy Technikatörténeti szakosztály létrejötte is, melyre a kezdeményezés a május 31-i Második Távírótörténeti Konferencián Sáfár József felhívására elindult. Amennyiben a konferencián jelenlévők és további HTE tagok támogatják a kezdeményezést, akkor ez a szakosztály is létrejöhet még ebben az évben.

A továbbiakban Bartolits István a már meglévő szakmai közösségek munkáját értékelte és javaslatokat tett arra vonatkozóan, hogyan lehetne segíteni a közösségek tevékenységének a magasabb szintre emelését, megtartva ezen közösségek önállóságát.

A következő napirendi pont a Közgyűlés értékelését tűzte ki célul, de mivel nem történt semmi rendkívüli a Közgyűlésen, így nem volt különösebb értékelendő esemény.

Az utolsó napirendi pontban a HTE Infokom 2018 konferencia előkészítéséről számolt be a Programbizottság elnöke, Bartóki-Gönczy Balázs. Elmondta, hogy a program szervezése jól halad, minden szekciónak megvan a szekcióvezetője és több szekcióban már az előadók is meg lettek nevezve. Összességében 75 %-osnak látja a program készültségét. Nyitott kérdésként merült fel viszont, hogy a pénteki napot hogyan lehet a lehető legnagyobb létszám mellett megtartani. Ehhez több javaslat is született, ezeket később fogja a Programbizottság értékelni. Ugyancsak téma volt a kulcselőadók felkérése, amivel a kormányalakítás miatt is érdemes még kivárni. Érdemes lenne ebből a körből hívni keynote előadót, ezt Magyar Gábor próbálja fedél alá hozni a nyár folyamán. Az állami szekció sincs még teljesen rögzítve, ezzel ugyancsak érdemes még kicsit várni. Ugyanakkor a szakmai szekciók programja már rögzíthető. Itt is elhangzottak javaslatok, melyeket a Programbizottság fog értékelni és beépíteni. Nagy Péter még elmondta, hogy a konferencia honlapja is elindult, a legfrissebb hírek itt fognak megjelenni és a szakmai program alakulása is itt lesz követhető.