Vissza

A 2018. január 11-én tartott Elnökségi ülés témái

A január 11-i évindító elnökségi ülésen az első napirendi pontban a HTE éves munkatervének a véglegesítését ejtette meg az elnökség. Ehhez kapcsolódóan a második napirendi pontban az ülések időpontját rögzítették. A harmadik napirendi pont az Infokommunikációs Fogalomtár munkáinak az állását mutatta be. A következő napirendi pontban a HTE külügyeiről hallgatott meg előterjesztést az elnökség. Az ötödik napirendi pontban a HTE 2017. évi pénzügyi eredményeiről kaptak előzetes képet az ülés résztvevői. A hatodik pont az ISZB esedékes személyi megújításáról szólt. Végezetül az Egyebek napirendi pontban a HTE vezetése és Deutsch Tamás, a DJP miniszterelnöki biztosa közötti találkozóról hangzott el beszámoló.


Az első napirendi pontban Bánkuti Erzsébet, a HTE főtitkára a HTE éves munkatervének a decemberi kiegészítéseket tartalmazó változatát bocsátotta vitára. Az elnökség tagjai kisebb módosításokat javasoltak, Nagy Péter operatív igazgató pedig az Ellenőrző Bizottság napirendi pontjait kérte átütemezni, hogy azok összhangban legyenek a pénzügyi adatok feldolgozottságának az időpontjaival. Az elnökség döntött a HTE Közgyűlés előzetes időpontjáról is, hogy az ne ütközzön a Távközlési Világnap rendezvényével. Az elnökség az így módosított éves munkatervet egyhangúan elfogadta.

Szintén az évindítással kapcsolatosan a második napirendi pontban döntés született az elnökségi ülések időpontjairól is, hogy minden érintett be tudja tervezni ezeket a dátumokat. Az ülések általában ebben az évben is a hónap második csütörtökén lesznek megtartva.

Az Infokommunikációs Fogalomtár munkáinak az előrehaladásáról Magyar Gábor, a HTE elnöke számolt be. A második fázisban az 1000 szócikk elérése a cél, decemberben és január elején nagyot haladt előre a projekt ez irányban. Ugyanakkor meg kell vizsgálni a minőséget, az egyenszilárdságot is és közel azonos szintre hozni, ez a munka is megindult. A további terveket illetően azt javasolta, hogy a fogalomtár témáját tovább kell vinni, a HTE legyen nyitott a bővítésre, de oly módon, hogy az ne értékelődjön le. A további támogatók nyilván új fókuszokat jelölnek ki, abban az irányban kell mennünk, hogy a fogalomtár a HTE produktuma maradjon. A második fázist február végén lehet lezárni – erre az NMHH együttműködési szerződése miatt kötelezettségünk is van – ennek elvégezte után célszerű új irányokban elindulni. http://www.fogalomtar.hte.hu/

A negyedik napirendi pontban Kelemen Csaba, a Külügyi Bizottság elnöke ismertette írásban is megküldött előterjesztését. A bevezetőben elmondta, hogy Vida Rollanddal, Simon Csabával és Nagy Péterrel közösen dolgoznak a nemzetközi konferenciák hazai helyszínre való megszervezésén. Több pályázatot is indított a HTE az elmúlt időszakban, s jelenleg ugyan nincs elfogadott pályázatunk, de ott forog a HTE neve a potenciális szervezők között, ez előbb-utóbb beérik. Az sokat segít, hogy több HTE tag is jó pozícióban van nemzetközi konferenciák szervező bizottságában illetve nemzetközi szervezetekben (IEEE, IEEE Communications Society, IEEE Hungary Section, ICANN stb.).

A hazai kapcsolódások témájában elmondta, hogy elnöki, főtitkári szintre kell emelni a Digitális Jólét Program (DJP) titkársággal a kapcsolatot, de jó lenne más projektekhez is kapcsolódni. Itt tudunk például segítséget nyújtani az NFM szakmai stábjának, ahol a 2021-2027 közötti EU-s pénzügyi időszak tervezése hamarosan aktuális feladattá válik. Erre az elnökségnek érdemes április-május körül visszatérnie. Ugyancsak kiépíthető egyes témákban szakmai kapcsolat a BM-mel és az NMHH-val is.

Kelemen kérdésként fogalmazta meg, hogy mennyire akarja a HTE felvállalni a digitalizáció infokommunikáción kívüli területeit, itt ugyanis szintén sok lehetőség adódhat. Az elnökség ezt a kérdést megvitatta, s arra jutott, hogy érdemes nyitni ilyen irányban is, de a kapcsolódó szakterületek (közgazdászok, jogászok) felé is, mert a problémák nagy része leginkább közösen kezelhető. Ezzel kapcsolatosan az elnökség tagjai konkrét javaslatokat is felvetettek.

Bánkuti Erzsébet azzal összegezte a javaslatokat, hogy erről ne az ülésen döntsön az elnökség, hanem legyen egy hosszabb, 4-5 órás elvonulós hétvégi ülés, ahol ezek a javaslatok kikristályosíthatók, ütköztethetők. Ezt a javaslatot az elnökség elfogadta és Nagy Péter operatív igazgató ezt március elejére időzítve megszervezi.

Az ötödik napirendi pontban Nagy Péter operatív igazgató számolt be a HTE 2017-es beszámoló készítésének az állásáról és az előzetes pénzügyi mutatókról. Utóbbiakban több tétel kérdéses, hogy beérkezik-e a mérlegzárásig, így még az előzetes mutatószámok is bizonytalanok. Az ülésen Oláh István, az Ellenőrző Bizottság tagja hangsúlyozta, hogy arra is törekedni kell, hogy a HTE továbbra is meg tudjon felelni a közhasznúsági feltételeknek, ezért erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a 2018-as pénzügyi év pozitív eredménnyel záruljon.

Az ISZB személyi megújulásának a tárgyalásairól számolt be a hatodik napirendi pontban a HTE elnöke, Magyar Gábor. A megbeszélések az ISZB eddigi elnökének, Jereb Lászlónak és az ISZB alelnökeinek a bevonásával folytak, a HTE részéről ezeken a főtitkár és az operatív igazgató is részt vett. A maximális 11 főből már 9-re van konkrét javaslat, további két tag még később bevonható lesz a testületbe. A személyi összetétel a javaslat alapján részben megújul, ami azért lényeges, hogy akkor is meglegyen a folytonosság, ha a háromszor való választhatóság kritériuma miatt a régebbi tagok már nem bízhatók meg újra.

Bánkuti Erzsébet kiemelte, hogy fontosnak tartaná, hogy az ISZB-ben legyen olyan személy, aki a nemzetközi trendeket figyelné és az új irányokat jelezné a HTE felé. Kis Gergely az 5G témában járatos szakemberek HTE-hez közel tartását tartotta fontosnak még akkor is, ha az ISZB-ben nem tudjuk megtartani őket. Erre az ISZB állandó szakértői körét lehet felhasználni. Az elnökség támogatta a javaslatot és felkérte Magyar Gábort az állandó szakértői felkérések előkészítésére.

Az Egyebek napirendi pontban Magyar Gábor beszámolt arról, hogy a stratégiai partnerség érdekében megbeszélést tartottak Deutsch Tamással, a DJP miniszterelnöki biztosával és a DJP Titkárság két tagjával. A HTE részéről a találkozón a HTE elnökén kívül Bánkuti Erzsébet, Mester Máté és Nagy Péter vettek részt. A beszélgetésben megerősödött az a benyomás, hogy a DJP programnak előremutató stratégiája van, melyet a HTE-nek érdemes támogatnia, ugyanakkor Deutsch Tamás kiemelte, hogy szükségük van a HTE szakértelmére. A miniszterelnöki biztos négy olyan területet is megjelölt, ahol a HTE az együttműködés keretében segítheti a DJP-t a céljai elérésében. Megegyeztek a két szervezet közötti kapcsolattartók személyéről is. A Távközlési Klub kapcsán Deutsch Tamás jelezte, hogy szívesen részt vesz egy ilyen rendezvényen. Bánkuti Erzsébet összegezésként megerősítette, hogy a HTE folyatja a munkáját a sikeres partnerség megvalósítása érdekében.

Bartolits István, a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag jelezte, hogy január 19-e a szakmai közösségek pályázat beadási határidejének és február 20-ig várja a HTE a díjjavaslatokat is a HTE Alapszabály szerinti elismerő kitüntetésekre.

Gerhátné Udvary Eszter bejelentette, hogy 2018-ban is lesz HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat, a felhívások már eljutottak a felsőoktatási intézményekhez. http://www.hte.hu/hte-diplomaterv-szakdolgozat-palyazat

Végezetül, de nem utolsó sorban az elnökség gratulált Nagy Péternek abból az alkalomból, hogy az IEEE alelnöke 2 évre kinevezte az IEEE Conferences Committee szavazati jogú tagjának.