Vissza

A 2018. február 8-án tartott Elnökségi ülés témái

A február 8-i elnökségi ülésen az első napirendi pontban a HTE előzetes pénzügyi eredményei voltak napirenden. A második napirendi pontban már a jövő, azaz a 2018-as költségvetést vizsgálta felül az elnökség. A következő pontban egy befektetési javaslatot fogadott el a vezetés, majd a negyedik napirendi pontban a 2017-es szakmai közösségi pályázatok értékelése és a 2018-as pályázatra érkezett igények megvitatása történt meg. Az ötödik napirendi pont a szenátusi ülés időpontjával és napirendjével foglalkozott. Végezetül az Egyebek napirendi pontban az ISZB személyi összetételének a véglegesítése, a képzési portfolió és az infokommunikációs fogalomtár témájában hangzottak el összefoglaló információk. Körvonalazódik egy ICANN workshop Budapestre hozása is. Végezetül a DJP projektben való HTE szerepvállalás témájában hangzottak el értékes javaslatok.


Az első napirendi pontban Nagy Péter operatív igazgató számolt be az előzetes adatokról. Sajnos több várt pénzügyi tétel nem érkezett meg 2017-ben, melyek már csak 2018-ra lesznek könyvelhetők. Így viszont a 2017-es év vesztesége az eredetileg tervezettnél nagyobb lesz, amit még egy 2017-es elhatárolási tétel is tovább ront. Végleges mérleg viszont még nincs, így pontos számokat nem lehet még látni. Az elnökség megerősítette azt a nézetét, hogy a 2018-as évnek nem szabad negatív eredményt hoznia, nem engedhető meg két egymás utáni veszteséges év.

Éppen ennek az érdekében volt a második napirendi pont témája a 2018-as költségvetés felülvizsgálata. Nagy Péter elmondta, hogy a sarokszámok felülvizsgálata megtörtént és ennek eredményeként mind a HTEnet, mind a HTE pozitív eredménnyel tudja tervezni az idei évet.

Az átmenetileg szabad tételek, illetve a korábbi befektetésekből felszabadult pénzügyi erőforrások befektetésére tett javaslatot az operatív igazgató a harmadik napirendi pontban. Az elnökség elsősorban arra kérdezett rá, nem okoz-e ez likviditási nehézségeket az év folyamán a pénzösszegek lekötése. A válaszokból egyértelmű lett, hogy a 2017-es év veszteségei ellenére sincsenek likviditási problémák, így az elnökség egyhangúan megszavazta a HTE befektetési szabályzatának megfelelő biztonságú javaslatot.

A negyedik napirendi pontban Bartolits István, a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag értékelte a 2017-es szakmai közösségi pályázat eredményeit, majd vitára bocsájtotta a 2018-as pályázattal kapcsolatos döntési pontokat, melyeket írásos előterjesztésben megküldött az elnökség tagjainak. Erre azért volt szükség, mert ebben az évben háromszoros túljelentkezés volt a kiírt pályázati összegre. A döntési pontokat az elnökség megvitatta és a szükséges döntéseket meghozta, egyben 250 ezer forinttal megemelte a pályázati összeget azzal a feltétellel, hogy ez az összeg csak célhoz kötött módon ítélhető meg a pályázók részére, azt csak az értesítő levélben jelzett célra fordíthatják. Bartolits István a végső elosztási javaslatot pár napon belül megküldi az elnökség tagjainak, akik elektronikus szavazással döntenek a végeredményről.

A tavaszi Szenátusi ülés időpontja és napirendje volt a témája az ötödik napirendi pontnak. Bánkuti Erzsébet főtitkár a szakmai közösségi pályázatok témakörét tartotta fontosnak a szenátus elé vinni, de más témák is felmerültek. Nagy Péter javasolta, hogy a 2017-es év pénzügyi mérlegének a hátteréről is érdemes lenne tájékoztatást adni. A végleges napirendről az elnökség elektronikus szavazás útján fog dönteni. A Szenátusi ülés időpontja március 22-e lesz.

Sok téma maradt ezúttal az Egyebek napirendi pontra. Nagy Péter tájékoztatást adott arról, hogy a HTE Infokom 2018 konferenciát novemberben lesz érdemes megrendezni, hogy elkerüljük a szakma többi nagyrendezvényével való ütközést. A helyszín idén Balatonalmádi lesz.  Magyar Gábor beszámolt arról, hogy teljessé vált az Infokommunikációs Szakértő Bizottság összetétele, az új tagokat – Bartóki-Gönczy Balázst és Kovács Anitát felkérte, akik elvállalják a feladatot. Már csak az elnökség jóváhagyó szavazata szükséges. Az elnökség az életrajzok és a személyek ismerete alapján egyhangúan támogatta az új tagok megbízását.

Mester Máté a képzési portfolió előrehaladását ismertette és egyben segítséget kért a tananyagok összeállításában gyakorlattal rendelkező mérnökök felkutatásában. Bánkuti Erzsébet beszámolt arról, hogy közben folyamatosan látogatják a potenciális ügyfeleket a témában. Ugyancsak Mester Máté elmondta azt is, hogy közben dolgozik egy ICANN workshop Budapestre hozásán is, ehhez kért címlista összeállításban segítséget.

Magyar Gábor beszámolt az infokommunikációs fogalomtár haladásáról, február végére kell meglennie a második fázisnak, s emellett egy minőségbiztosítási alprojekt is elindul, hogy egységes szintre lehessen hozni a meghatározások minőségét.

Az elnökség végezetül megvitatta a Digitális Jólét Programmal való HTE együttműködés lehetséges pontjait, témáit. Bánkuti Erzsébet, Horváth Pál és Kis Gergely is javaslatokat fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban, részben belevonva ezekbe az 5G koalícióban és a fogalomtárban végzett munkákat is a szinergiahatások kihasználása érdekében.