Vissza

A 2018. április 12-én tartott Elnökségi ülés témái

Az április 12-én tartott elnökségi ülésen az első napirendi pont a Közgyűlés előkészítésével foglalkozott. A következő pontban a HTE Infokom 2018 konferencia előkészítését folytatta az elnökség. A harmadik napirendi pontban a díjjavaslatok beterjesztése és elfogadása volt napirenden. A tiszteletbeli illetve címzetes szenátorok kinevezésével foglalkozott a következő két napirendi pont. A hatodik pontban a szakmai közösségek értékelését és a HTE előtt álló teendőket vitatta meg az elnökség. Javaslatként felmerült a tiszteletbeli tagok felvételének a jogi megoldása, ezzel foglalkozott a hetedik napirendben a vezetés. Végül egy befektetési javaslat került megvitatásra.


Az első napirendi pontban az elnökségi ülés legfontosabb témája a HTE Főtitkári beszámoló elkészítése volt. A 2017-es év költségvetésének a bemutatására Csonka Gergely készített egy informatív grafikont, mely bemutatta, hogyan is alakult ki a 2017-es eredmény és mely pontok vitték veszteséges helyzetbe a költségvetést. Ezt ugyanis világossá kell tenni a Közgyűlés előtt. A veszteséges eredménynek vannak számviteli okai – amik igazából a 2016-os év eredményének a pozitív ágát erősítették a 2017-es év rovására, tehát nem jelentettek tényleges veszteséget. Vannak viszont olyan okok is, melyek tervezett, de elmaradt vagy a vártnál kisebb bevételt hoztak. Ha viszont már veszteséges lett a 2017-es év, érdemes volt abban az évben néhány olyan technikai leírást is megtenni, amit már évek óta maga előtt tolt a HTE, ezek jellemzően behajthatatlan követelések voltak. Ezt azért most  érdemes megtenni, hogy ne terhelje a 2018-as évet, amit viszont már pozitív eredménnyel szeretne zárni a HTE. A jó hír az, hogy a veszteséges év nem okoz likviditási gondokat, az elmúlt években felhalmozott tartalékok továbbra is biztonságos működést jelentenek a HTE számára.

A második napirendi pont a  HTE Infokom 2018 konferencia előkészítésével foglalkozott A programbizottság elnöke Bartóki-Gönczy Balázs lett, aki megköszönte a bizalmat és bemutatta elképzeléseit a konferencia szekcióira vonatkozóan. Vita folyat arról, hogy maradjon-e három napos a rendezvény, de végül eldőlt, hogy változatlanul a három napos modellt követi a HTE, témáiban is megerősítve a második nap jellegét. Fontosan tartotta, hogy meglegyen az egyensúly a szakmai programok és a networking között, így mindenki megtalálja azt, amiért jelentkezett a rendezvényre. Az elnökség – több javaslat, ötlet felvetése után – egyhangú szavazással megerősítette Bartóki-Gönczy Balász PB elnöki megbízatását és felhatalmazta a szükséges egyeztetések szervezésére és lebonyolítására.

A harmadik napirendi pontban Bartolits István Bánkuti Erzsébet, a Díjbizottság elnökének a nevében előterjesztette a díjjavaslatokat. Az elnökség elfogadta a beterjesztett javaslatokat.

A tiszteletbeli szenátorok kinevezésére tett javaslatot – melyet a Közgyűlésnek kell majd elfogadnia – szintén megvitatta és elfogadta az elnökség a negyedik napirendi pontban. A Közgyűlésre Hanzó Lajos mandátumának ismételt megadására szavazott a vezetés. Az ötödik napirendi pontban a címzetes szenátorok kinevezését terjesztette elő Bánkuti Erzsébet. Az elnökség megszavazta Csonka Gergely címzetes szenátorrá történő kinevezését.

A hatodik napirendi pontban Bartolits István, a HTE szakmai közösségeiért felelős elnökségi tagja jelezte, hogy több újonnan alakuló szakosztály körvonalazódik, de ezek várhatóan május végére jutnak abba a fázisba, hogy érdemi eredményekről lehessen beszámolni. Kérésére a napirendi pontot a júniusi elnökségi ülésre tette át az elnökség.

Egy felmerült koncepcióról számolt be Nagy Péter operatív igazgató. A koncepció lényege az volt, hogy a HTE MediaNet és Infokom konferenciáin résztvevő, de nem HTE tagokat egy határozott időre tiszteletbeli tagként vegye fel a HTE. A jogásszal egyeztetve azonban az derült ki, hogy ez az út a jelenlegi Alapszabály alapján nem járható. Magyar Gábor elnök javaslata az volt, hogy később, egy kiérleltebb javaslat birtokában érdemes erre a kérdésre visszatérni. Ezt az elnökség elfogadta.

Végezetül az utolsó napirendi pontban Nagy Péter a HTE befektetési szabályzatával összhangban javaslatot tett a HTE felszabadult lekötéseinek illetve szabadon lévő pénzeszközeinek a Kamatozó Kincstárjegybe fektetésére. Mivel ez a lekötés előreláthatóan nem okoz likviditási problémákat, az elnökség megszavazta az előterjesztést és felhatalmazta az operatív igazgatót a pénzügyi lépések megtételére.