Vissza

A 2017. október 12-én tartott Elnökségi ülés témái

Az október 12-i elnökségi ülésen az első napirendi pontban az Infocommunications Journal főszerkesztője számolt be a folyóirat helyzetéről. A második napirendi pont szintén beszámoló volt, az ISZB elnöke adott képet két éves munkájukról. A következő pontban a Szenátus ülés napirendjét alakította ki az elnökség a főtitkár előterjesztése alapján. A negyedik napirendi pontban a HTE jövő évi költségvetését terjesztette be a Gazdasági Bizottság elnöke. Az ötödik napirendi pontban az ISZB megújítását kezdte meg az elnökség. A következő pontban az Infocommunications Journal főszerkesztői megbízatásának a meghosszabbítása szerepelt. A címzetes szenátorok kinevezése volt a témája a hetedik napirendi pontnak. Végezetül a nyolcadik pontban a Gazdasági Bizottság elnöke ismertette az éves tervét.


Az első napirendi pontban Vida Rolland, az Infocommunications Journal főszerkesztője tartott beszámolót. Elmondta, hogy 2017-ben két szám már megjelent és napokon belül elkészül a harmadik is. A magyar szerzőjű cikkeknél sok egyeztetésre volt szükség, külföldi cikkek meg nem jönnek elég nagy számban.  Úgy látja, érdemes elmenni a Special Issuek irányába, ilyen pl. a TSP 217 és a TSP 2018 konferencia, ezeket igyekszik megnyerni. Ugyancsak egy lehetőség az IEEE/IET CSNDSP 2018, ami Budapesten kerül megrendezésre 2018 júliusában. A Special Issue-ra persze csak akkor van lehetőség, ha a szervezőknek nincs saját folyóiratuk. A főszerkesztői munkával kapcsolatban elmondta, hogy a jelenleginél nem tud több időt fordítani a folyóiratra, így a főszerkesztő-helyettesi pozícióra – amit most Huszák Árpád lát el – nagy szükség van, ezt távlatilag is fenn kell tartani.

A második napirendi pontban Jereb László, az ISZB elnöke tartott beszámolót az elmúlt esztendő tevékenységéről. Kevesebb feladatuk volt, mint az első évben, de azok a dokumentumok, amit véleményeztek, széleskörű munkát adtak. A rövid határidők miatt viszont kiemelten fontos volt az elektronikus formában történő vita.  A kevés beérkezett feladat miatt az is felmerült, hogy az ISZB felkérés nélkül is alakítson ki véleményt, de ezt végül – a HTE vezetésével történt konzultáció után – elvetették. Összességében úgy értékelte, hogy az ISZB az elmúlt évben a feladatát ellátta, a HTE által is képviselhető, szakszerű állásfoglalásokat fogalmaztak meg. A beszámoló végén bejelentette, hogy a mandátumuk lejárta után az elnöki pozíciót át kívánja adni másnak, de a tagok többsége szívesen folytatja a munkát.

A HTE elnöke, Magyar Gábor megköszönte a beszámolót, s kiemelte, hogy fontosnak tartja az ISZB munkáját, ami tovább erősíti a HTE pozícióját. Kifejezte azon reményét is, hogy további feladatokat fog generálni a DJP és az 5G Koalíció működése is, de támogatja a felkérés nélkül készülő, önálló véleményeket, indítványokat is.

A Szenátus ülés előkészítése volt a témája a harmadik napirendi pontnak. Bánkuti Erzsébet főtitkár elmondta, hogy egyik témaként a HTE oktatási portfóliója szerepel majd kiemelt témaként az ülésen, ehhez Mester Mátét és Sere Pétert javasolja előadónak. Egyben jelezte, hogy további témajavaslatokat vár. Bartolits István felvetette, hogy az 5G Koalíció munkájáról is érdemes lenne beszámolni. Aktuális lehetne a Fogalomtár témája is, de egyetértés született abban, hogy arról inkább a második fázis lezárása után, a tavaszi ülésen célszerűbb beszámolni.

A HTE 2018-as költségvetését terjesztette elő Mester Máté, a Gazdasági Bizottság elnöke a negyedik napirendi pontban. Az előterjesztésben csak olyan tételeket tervezett be, amik már biztosak, a finomhangolásra a következő másfél hónapban kerül sor, az Alapszabály szerint a költségvetést decemberben kell az elnökségnek elfogadnia. A jelenlegi előterjesztés szerint a HTEnet nyereséggel, a HTE enyhe veszteséggel zárná a 2018-as évet, de ez még decemberig változhat.

Az ötödik napirendi pontban az ISZB személyi megújítása volt kitűzve napirendként, de az elnökség ezt kellő előkészítés után tudja csak megtárgyalni, így a napirendet egy későbbi ülésre halasztotta.

A hatodik napirendi pontban az Infocommunications Journal főszerkesztői megbízatását hosszabbította meg az elnökség két évvel egyhangú szavazás alapján. A főszerkesztő így a következő két évben is Vida Rolland lesz. A szavazásra azért került sor, mert a jelenlegi megbízatása az év végével lejár.

A címzetes szenátori kinevezésekről döntött az elnökség a hetedik napirendi pontban Bartolits István előterjesztése nyomán. Az elnökség egyhangú szavazata alapján címzetes szenátor marad Bacsárdi László és Szűcs Miklós, s címzetes szenátori kinevezést kap Sere Péter.

A nyolcadik napirendi pontban Mester Máté a Gazdasági Bizottság éves munkatervét ismertette, melyet írásba is megküldött. A közeljövő céljait négy pontban foglalta össze. Ezek: a konferenciák átvilágítása, egyes projektek és rendezvények pénzügyi mutatóinak a vizsgálata, a Képzési portfólió tesztjének a kialakítása és egy-két tanfolyam tényleges elindítása, folyamatos pályázatfigyelés és pályázás. A GB nem a költségcsökkentést, hanem a bevételnövelést tűzi ki célul, s ehhez keresi a sarokpontokat. Fontosnak tartja a folyamatos bevételek támogatását, amire pl. a Képzési portfólió kiválóan alkalmas lehet.

Az egyebek napirendi pontban az Ellenőrző Bizottság elnöke, Horváth Pál ismertette az EB javaslatait a HTE elnöksége felé. Ezek a gazdálkodás folyamatos követhetőségére és a 2017-es és 2018-as költségvetésre vonatkoztak. Utóbbinál különösen fontosnak tartja, hogy sem a HTE, sem a HTEnet tekintetében ne legyen olyan kétéves, összevont eredmény, ami negatív értéket ad, mert ezzel a pályázati forráshoz jutást veszélyezteti a vezetés. Ugyancsak fontos, hogy az év végi eredményben csak azok az elhatárolások jelenjenek meg, amik nem veszélyeztetik a következő év vagy évek pozitív gazdálkodási eredményét. Hangsúlyozta azt is, hogy lényegesnek tartja, hogy a HTE 2018-ra csak olyan kötelezettségeket vállaljon, amelyek pozitív eredményt hoznak, illetve a kockázatelemzéssel is alátámasztott prognózis szerint a források valóban megérkeznek, ez az elnökség kollektív felelőssége. A javaslatokat hosszan megvitatta az elnökség, hogy megtalálja az egyensúlyt a HTE céljai és a lehetőségei között. Egyben köszönetet mondott az EB javaslataiért, melyek nagyban segítik az elnökség munkáját. Magyar Gábor kiemelte, hogy a HTE-t az elnökségnek fenntartható pályán kell tartania, ehhez a felhalmozott tartalékok is mozgósíthatóak akkor, ha azok hosszabb távon pénzügyi sikerrel is hozzájárulnak a HTE céljaihoz. Ennek azonban csak kollektív döntés alapján szabad megtörténnie.