Vissza

A 2017. november 2-án tartott Elnökségi ülés témái

A november 2-i elnökségi ülésen az első napirendi pontban a HTE MediaNet 2017 konferenciát értékelte az elnökség. A második napirendi pontban a tagságfejlesztésre vonatkozó munkaterv volt a vita tárgya. A harmadik napirendi pont a szakmai közösségekre vonatkozó munkatervről szólt. Ugyancsak a szakmai közösségekkel foglalkozott a következő napirendi pont, ebben a 2018-as pályázati kiírás elfogadása szerepelt. Az ötödik napirendi pontban a november 23-i Szenátus ülés véglegesítése történt meg. A következő pontban az SDL 2017 konferenciáról hangzott el összefoglaló beszámoló. Végezetül az Egyebek napirendi pontban a fogalomtár munkáiról, a HTE újabb díjazottjairól, az 5G koalícióban folyó HTE munkáról és az ISZB megújításának a helyzetéről hangzottak el rövid információk.


Az első napirendi pontban az elnökség a HTE MediaNet 2017 konferenciát értékelte. Az ülésen a Programbizottság elnöke, Szűcs Miklós nem tudott részt venni, így Nagy Péter operatív igazgató ismertette az e-mailen már előzetesen megküldött előterjesztést. A konferencia szakmai programja az előző MediaNet konferenciákhoz képest kiegyensúlyozottabb lett, színesítette a programot, hogy új témák is megjelentek benne (eSport, Vizes VB, YouTube sztárok). Ugyanakkor a pénteki nap erősen szabályozásorientált lett. Felmerült, hogy a jövőben a csütörtök-péntek helyett a szerda-csütörtök legyen a konferencia két napja, mert így a második napra több témát is be lehetne tenni. Jó, hogy idén már volt kiállítás is, de ezen még lehet tovább javítani, szükséges lenne egy kiállítás-szervező is az előkészítésben.

Sikerként könyvelte el az elnökség, hogy a résztvevők számát sikerült 200 fölé vinni, ez azt mutatja, kezd a rendezvény népszerű lenni, akárcsak a HTE Infokom a maga 350-400 fős részvételével. Bevált az a megoldás, hogy a teremben jelen lévő segítő személyzet fizetett diákmunkás volt és nem ingyenesen foglalkoztatott egyetemisták. Még profibbá kell tenni viszont a szponzorkeresést, ebben még erősödni kell, mert pusztán a részvételi díjból nem lehet ilyen nívós konferenciát rendezni.

A HTE elnöke, Magyar Gábor összefoglalóan örömmel számolt be a helyszíni és a későbbi pozitív visszhangokról, egyben köszönetet mondott a résztvevőknek, a szponzoroknak, az előadóknak és a szervezőknek egyaránt. Kiemelte, hogy az egyik nagy erénye a konferenciának, hogy új résztvevőkkel is lehetett találkozni, ami azt mutatja, hogy terjed a sorozat jó híre. Az elnökség döntött arról is, hogy jelenjen meg a konferenciáról a Híradástechnika folyóirat különszáma, ahogy korábban is.

A második napirendi pontban Kis Gergely, a tagságfejlesztésért felelős elnökségi tag írásos előterjesztését vitatta meg az elnökség, amit Kis Gergely távollétében Nagy Péter ismertetett. Az előterjesztés hangsúlyt helyez a kollektív tagság fejlesztésére (jogi tagok, közösségi tagok) és célként fogalmazza meg a HTE és a kollektív tagok szorosabb kapcsolatát a kölcsönös szakmai és üzleti érdekek mentén. További munkát igényel a „Mitől lesz jobb az én vállalatomnak, ha tagja a HTE-nek?" kérdés megválaszolása és ennek alapján a HTE szolgáltatási körének a bővítése. Fontosnak tartotta az erkölcsi elismerést is, amiben a díjbizottsággal tudnak majd együttműködni. Végül azt is szempontnak tartják – még ha nem elsődlegesen is – hogy a kollektív tagság tagdíjaiból befolyó összeg növekedni tudjon a taglétszám bővülésével. Végezetül Kis Gergely írásos anyaga munkatervi pontként a tagtoborzás több lehetőségét is felvázolta, jelezve, hogy ehhez a HTE értékajánlat egyszerűsítése és a Facebook jelenlét erősítése is szükséges, előbbi a jogi tagok, utóbbi a fiatalok irányában.

A harmadik napirendi pontban Bartolits István, a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag ismertette az e-mailben korábban megküldött munkatervét. Elöljáróban jelezte, hogy a szakmai közösségek adják a HTE, mint egyesület gerincét, ezért az odafigyelés, az értékelés nagyon fontos tényező. A szakmai közösségek egy része nagyon színvonalas munkát végez, de vannak kevésbé jól működő közösségek is. Előterjesztése szerint ezeknél is csak fokozatosan lehet javulást elérni, s mindenképpen meg kell őrizni az eredményeiket. Felvetette a rendezvények helyszínének a nehezedő problémakörét is, a Kossuth téri székház megszűnésével egyre nehezebb a szakosztályi rendezvényeknek helyet találni, ehhez már leleményes szervezési munka szükséges néhány esetben. A terembérlet ugyanakkor már pénzügyi kérdéseket is felvet.

Kitért a szakmai közösségek beszámolóira is, melyeket az Alapszabály szerint minden évben március 31-ig meg kell küldeni az Elnökség felé. A 2016-os évre vonatkozóan ezt hat szakmai közösség tette meg, ezen az arányon javítani kell. Ugyanez a helyzet az éves munkatervekkel is, melyeknek január 31-ig kell beérkezniük. Célszerűnek látja a szakmai közösségek adatainak a naprakészen tárolását, mert csak ennek alapján lehet a közösségek fejlődését követni és szükség esetén segíteni.

Magyar Gábor szerint a helyzet azért nem rossz, az évi 70 szakmai közösségi rendezvény önmagáért beszél, az meg bíztató, hogy tíz év után két újabb vidéki csoport formálódik. Az egri csoport már megalakulóban van és Debrecenben is lát lehetőséget egy vidéki csoport létrehozására. Szerinte az nem baj, hogy nincsenek sarkos szabályok, hanem minden közösség a maga életét éli. Javítani persze lehet a működésen, ez a dolga az elnökségnek, de büszke lehet a HTE a szakmai eredményeire.

A következő napirendi pont szintén a szakmai közösségekhez kapcsolódott. Bartolits István terjesztette elő a szakmai közösségeknek szóló 2018-as pályázati kiírást. Bevezetőben elmondta, hogy felmerült benne a pályázat feltételeinek a szigorítása a keretösszeg elhagyása mellett, azonban végiggondolva a jelenlegi helyzetet és a módosítás várható hatásait, mégis azt javasolja, hogy a 2018-as pályázat ne térjen el az előző évek bevált receptjétől. A feltételek megszigorítása nem segítené a pályázási kedvet, anélkül viszont csak keretösszeg mellett lehet tervezhetően tartani az éves költségvetést. A beterjesztett javaslat így megtartotta a 750 ezer Ft-os felső határt.

Az elnökség megvitatta a lehetőségeket, s a HTE elnöke úgy foglalt állást, hogy tavasszal az elnökség tárgyalja újra a pályázat struktúraváltását, amikor nincs időkényszer. Most viszont ő is azt javasolja, hogy amennyiben nincs további javaslat a módosításra, az előterjesztett változatról döntsön az elnökség. Jamrik Péter szerint sem szabad most ehhez hozzányúlni, a HTE alapja a szakmai közösségek tevékenysége, ezt jól támogatja az eddigi rendszer. A elnökség megtárgyalta a rendezvények helyszínének a problémáját is, ahol Nagy Péter elmondta, hogy az egyetemi helyszínek azért jók, mert az egyetemistákat nehéz más helyszínekre bevonzani. Sajnos már ott sem ingyenesek a termek, de ezt kisebb létszám esetén (20-25 főig) még ki lehet gazdálkodni.

Az elnökség végezetül egyhangúan megszavazta, hogy nem változtat a pályázati feltételeken, az megjelenhet a HTE honlapján. A szakmai közösségeket Bartolits István értesíti a pályázat megjelenéséről.

Az ötödik napirendi pontban Bánkuti Erzsébet a november 23-i Szenátus ülés programját véglegesítette. A végleges programmal az elnökség egyetértett.

A hatodik napirendi pontban Nagy Péter operatív igazgató az SDL 2017 (18th International Conference on System Design Languages of the SDL Forum Society) nemzetközi konferenciáról számolt be, melyben a HTE a rendezvény lebonyolítását vállalta, a szakmai tartalmat a BME és az Ericsson közösen alakította ki. A kis létszámú konferencia jól sikerült, a pénzügyi eredménye ugyan minimális, de ennek ellenére érdemes lehet több ilyen konferencia szervezésébe is beszállnia a HTE-nek, amennyiben azok időpontja nem ütközik a saját rendezvényeink terhelési csúcsaival.

Az Egyebek napirendi pontban Magyar Gábor beszámolt az infokommunikációs fogalomtár munkálatainak az előrehaladásáról. Nagy Péter elmondta, hogy két HTE tagunk kapott NFM miniszteri elismerést. Prónay Gábor az Információs Társadalomért szakmai érmet, Szűcs Miklós pedig Miniszteri elismerő oklevelet kapott október 23-a alkalmából. Magyar Gábor elmondta, hogy az Infotér konferenciával egy helyszínen tartott 5G Koalíció ülésen Simon Csaba a HTE nevében tartott plenáris előadást, míg a Vision 4 Tech konferencián Kelemen Csaba tart előadást, ahol a HTE elnöke szekcióvezető lesz. Végezetül a HTE elnöke az ISZB személyi megújításával kapcsolatos fejleményekről számolt be röviden.