Vissza

A 2017. március 14-én tartott Elnökségi ülés témái

Igen sűrű napirenddel kezdte meg a március 14-i ülését a HTE elnöksége. A MANT-tal (Magyar Asztronautikai Társaság) történő együttműködés keretében Bacsárdi László tájékoztatta az elnökséget a lehetséges közös programokról és a tagság fiatalításáról az első napirendi pontban. A második pontban Vida Rolland, az Infocommunications Journal főszerkesztője számolt be az éves munkájáról. A harmadik napirendi pontban a Jelölő Bizottság elnöke, Sallai Gyula számolt be a bizottság eddig elvégzett tevékenységéről. A Közgyűlés előkészítésével foglalkozott a negyedik napirendi pont, míg a következő pontban az Elnökség megválasztotta a saját küldötteit a Közgyűlésre. A hatodik napirend ismét a tisztújítással foglalkozott, ebben Magyar Gábor az Elnökség jelenlegi tagjainak az elképzeléseit mérte fel. A hetedik napirendi pontban az Ellenőrző Bizottság korábban megfogalmazott javaslataival foglalkozott az ülés, míg a nyolcadik napirendi pontban a Díjbizottság elnöke számolt be a beérkezett javaslatokról. A következő napirendi pontban Imre Sándor ismertette a Híradástechnika folyóirat idei különszámaira vonatkozó elképzeléseket. Végezetül az Egyebek napirendi pontban az operatív igazgató terjesztett elő egy újabb befektetési javaslatot és a HTE elnöke jelezte, hogy megindul a fogalomtár elkészítésének a második fázisa.


Az első napirendi pontban Bacsárdi László, a HTE címzetes szenátora osztotta meg az Elnökséggel a gondolatait arról, miként lehet az űrkutatással kapcsolatos rendezvényeket a HTE-hez közelebb hozni. A HTE és a MANT (Magyar Asztronautikai Társaság) közötti együttműködési megállapodás jó lehetőségeket teremt közös rendezvények megszervezésére. Erre jó példa volt a Távközlési Klubban megtartott „Űrbányászat" című klubnap, az érdeklődés nagy volt. A témák érdekessége vonzza a 18-35 év közötti fiatal szakembereket, akik ezen keresztül megszólíthatók és bevonhatók a HTE tagjai sorába. Bacsárdi elmondta, hogy nyáron kerül megrendezésre az Űrakadémia, ahová űrhajós jelöltek meghívását is tervezik. A rendezvényen már a HTE logo is szerepelni fog. Ezzel kapcsolatban további tervekről is beszámolt. Ugyancsak jó lehetőségnek látja az űrkutatási témák behozását az Infokom konferenciákra, mert ezeknek egészen speciális hírközlési területe van. A HTE elnöke a tájékoztatás után megfontolásra javasolt egy HTEch járás videoblokkot szentelni a témának és kifejezte reményét, hogy az együttműködés sikeres lesz.

A második napirendi pontban Vida Rolland, az Infocommunications Journal főszerkesztője tartott beszámolót a tavaly október óta történtekről. Elmondta, hogy a számok előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységeket az Easychair elektronikus management rendszerrel fogják bonyolítani, ezzel automatizálva a cikkek beküldésének, a bírálókkal való kapcsolattartásnak a lépéseit. Emellett szükségesnek látta egy főszerkesztő-helyettes bevonását is a munkába, akit Huszák Árpád személyében talált meg. Az Elnökség megszavazta Huszák Árpád főszerkesztő-helyettesi kinevezését.
Vida Rolland elmondta azt is, hogy a cikkek minőségével továbbra sem elégedett, tovább kell dolgozni azon, hogy több cikk érkezzen a szerkesztőségbe, ehhez az Editorial Board-ot is aktívabbá kell tenni, de más megoldások kidolgozása is szükséges hozzá. Felvetette a kínai szerzők felé történő nyitást, mint lehetőséget, mert az Editorial Board-ba már jelentkezett kínai személy és jött már kínai cikk is a laphoz, ami jó minőségű volt. E zen kívül felmerült a „Best Paper Award" díj létrehozása valamint a Facebook megjelenés is, mint marketing lehetőség. Keresi az IEEE tagság jobb kihasználását is a lap minőségének az emelésére, bár itt az IEEE folyóíratok miatt csak mérsékelt eredményeket tudunk elérni. A főtitkár azzal zárta le a napirendi pontot, hogy idő hiányában az Elnökség most nem tud vitatkozni a felvetett lehetőségekről, de érdemes lenne továbbgondolni ezeket és visszatérni a témára egy kiérleltebb változatban.

A harmadik napirendi pontban a Jelölő Bizottság elnöke számolt be arról, hogy a bizottság megkezdte a munkáját, felhívást intézett a szakmai közösségek vezetői és a tagság felé és folyamatosan érkeznek a visszajelzések. A jelöltek összeállítása így jól halad, bár van néhány poszt, ahová nehéz jelöltet találni. A jelöltlista összeállításának a határideje április 6-a, így a következő elnökségi ülésen már meglesznek a konkrét nevek. Április 20-ig kell az Alapszabály szerint a bemutatkozó anyagokat a HTE honlapján közzétenni. Sallai elmondta még, hogy a beszélgetések során sok pozitív élmény, meglepetés érte, ennek kapcsán optimistán látja a HTE jövőjét.

A negyedik napirendi pontban Bartolits István főtitkár a tisztújító Közgyűlés időpontjával és napirendjével kapcsolatban tartott előterjesztést. Javasolta a Közgyűlés időpontjának a május 17-re történő módosítását, hogy ne legyen időben ütközés a május 18-ra szervezett győri Távközlési Világnap 2017 rendezvénnyel. Ennek megfelelően a Közgyűlés időpontja május 17-e 16 óra lesz, helyszíne pedig a BME Infoparkban lévő épülete. A napirend tekintetében most is lesz egy fél órás szakmai előadás, ennek szervezését is megkezdte az Elnökség. A főtitkár előterjesztette a tiszteletbeli szenátorok kinevezésére vonatkozó információkat is azzal a kitétellel, hogy a konkrét nevekre a következő Elnökségi ülésen térjenek vissza, addig várja az esetleges további javaslatokat.

A Közgyűlésre az Elnökség is delegálhat három küldöttet az Alapszabály szerint, az ő megválasztásukkal foglalkozott az ötödik napirendi pont.

A hatodik napirendi pontban a HTE elnöke a jelenlegi Elnökség tagjainak a további terveit, elképzeléseit hallgatta meg, illetve javaslatokat várt arra vonatkozólag, kiket érdemes az elnökségbe illetve a két bizottságba javasolni, kikre számíthat leginkább a HTE, figyelembe véve a jócskán megváltozott körülményeket, elvárásokat.

Egy korábbi előterjesztésben az Ellenőrző Bizottság is megvizsgálta, milyen elvárásokkal kell szembenéznie a HTE elnökségének gazdasági és pénzügyi szempontból és ezzel kapcsolatosan javaslatokat fogalmaztak meg az Elnökség számára. A hetedik napirendi pontban ezekkel a javaslatokkal foglalkozott az Elnökség. Döntéseket már nem hoz az Elnökség a tisztújító Közgyűlés előtt, hogy ne kösse meg az új vezetés kezét, de amennyire lehet, előkészíti a javaslatokra adható válaszokat. A HTE elnöke jelezte, hogy szívesen dolgozik egy igényvezérelt honoráriumi mechanizmus előkészítésén, mert nem várható el, hogy nagy értékű projektek vezetésére önkéntes alapon jelentkezzenek vezetők. Bár ilyen projekt jelenleg nincs a horizonton, de az EB felvetése helyes, hogy erre fel kell készülni a jövőben.

A nyolcadik napirendi pontban Bartolits István, a Díjbizottság elnöke számolt be arról, hogy milyen kitüntetési javaslatok érkeztek a szakmai közösségektől és a tagságtól. Néhány javaslat nem fogadható el, mert a javasolt személy nem HTE tag vagy éppen a Díjbizottság tagja, ezeket a listáról kizárva a többi javaslatról a Díjbizottság dönt és a következő ülésen terjeszti elő az eredményt.

A Híradástechnika folyóirat idei különszámairól Imre Sándor, tudományos területért felelős elnökségi tag adott tájékoztatást. A HTE MediaNet 2017 konferencia célszámán kívül jó lenne, ha még egy vagy két évfordulós szám meg tudna jelenni. Nagy Péter megerősítette, hogy a Magyar Jövő Internet konferencia is megjelenhet újra különszámmal, de a tavaly megrendezett, a MATÁV privatizációs időszakát bemutató rendezvény eladásai is megjelenhetnének egy különszámban. Magyar Gábor a solti KH adó rekonstrukciója nyomán lát lehetségesnek egy különszámot, míg Bartolits István megemlítette, hogy a hazai televíziózásnak is kerek, 60 éves évfordulója lesz az idén. Az Elnökség abban maradt, el kell indítani a tapogatódzást a témákban és közben vizsgálni a finanszírozási hátteret, hogy az is rendben legyen.

Finanszírozási kérdést vetett fel az Egyebek napirendben az operatív igazgató, Nagy Péter is, aki egy újabb befektetési javaslatot terjesztett az Elnökség elé. Ebben ismételten az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetésére tett javaslatot ugyanabban a konstrukcióban, ahogy azt az előző ülésen megszavazta az Elnökség. Miután a konstrukció továbbra is kockázatmentes, ezzel megfelel a HTE befektetési stratégiájának, így az Elnökség egyhangúan megszavazta a befektetést.

Ugyancsak az Egyebek témakörben vetette fel Magyar Gábor, a HTE elnöke, hogy a HTE Infokommunikációs Fogalomtár témájában el lehet kezdeni szponzorokat keresni az infokommunikációs szakmán belül a versenyszférában is. Az első fázis – melyben az NMHH-val kötött együttműködési megállapodás nagy segítséget nyújtott – elkészült, a második fázisban azonban már négyszer akkora mennyiségű fogalom (800 darab) definiálása lesz a feladat, ami komoly erőforrás-igényt fog jelenteni. Az első kétszázas minta alapján már van bemutatható terméke a HTE-nek, most már érdemes szélesebb körben is keresni a támogatókat.

Bartolits István
főtitkár