Vissza

A 2017. június elsején tartott Elnökségi ülés témái

A június elsejei elnökségi ülés az újonnan megválasztott Elnökség alakuló ülése volt, melyen a korábbi Elnökség leköszönő tagjai is részt vettek. Ebben az ünnepélyes napirendi pontban vehették át díjaikat azok a kitüntetett személyek is, akik a májusi Közgyűlésen nem tudtak jelen lenni. A második napirendi pont témája az új vezetésen belüli feladatmegosztás volt. A harmadik napirendi pontban Mihály Anita tartott beszámolót a HTE kommunikációs tevékenységéről. A negyedik napirendi pontban Nagy Péter ismertette a HTE MediaNet 2017 konferencia előkészületeinek az állását. A következő napirendi pontban Magyar Gábor értékelte a Közgyűlést, majd a hatodik napirendi pontban az ősszel esedékes ISZB választás előkészítése volt a téma. A következő napirendi pontot – egy befektetési javaslatot – a vezetés átütemezett a következő ülésre, majd a nyolcadik napirendi pontban az ONDM konferencia értékelését tette meg az új vezetés. Az egyebek napirendi pontban Magyar Gábor az 5G koalíció létrehozásáról szóló levél tartalmát ismertette, az alapító tagként való csatlakozásról döntött az Elnökség. Bartolits István a Telefónia múzeum ügyében ismertetett újabb fejleményeket, majd Nagy Péter számolt be arról, hogy formálódik az egri területi csoport, akik januárban már konferenciát is szerveznének az IoT témakörében.


Az első, ünnepélyes napirendi pontban Magyar Gábor köszöntötte az újonnan megválasztott és a leköszönő elnökségi tagokat, utóbbiaknak egyben megköszönte az előző ciklusban végzett három éves munkájukat. Bánkuti Erzsébet, a HTE új főtitkára egy rövid köszöntő után felkérte Magyar Gábort a HTE díjak átadásra azon kitüntetettek számára, akik a májusi Közgyűlésen nem tudtak jelen lenni.

A rövid ünnepi pillanatok után az új Elnökség gratulált a díjazottaknak, majd elköszönve a meghívottaktól, megkezdte három éves munkáját.

A második napirendi pont központi kérdése ennek megfelelően az új Elnökségen belüli feladatmegosztás volt. Magyar Gábor, a HTE elnöke azt kérte, hogy a Közgyűlési választás eredményeként meghatározott feladatokra választott tagok készüljenek fel a nyár folyamán az elképzeléseik ismertetésére, gondolják át, milyen friss gondolatokkal tudják támogatni a HTE munkáját. Célszerűen szervezzenek maguk köré csapatot, hogy a részfeladatok megoszthatóak legyenek. Az őszi üléseken ezek a tervek napirendi pontként fognak szerepelni, emellett persze az aktuális témákat is vinnie kell tovább az Elnökségnek. A következő, nyár előtti utolsó ülés ezt a gondolkodást fogja megalapozni egy hosszabb, stratégiai jellegű üléssel.

A harmadik napirendi pontban a HTE kommunikáció eredményeiről számolt be a SchisCom képviseletében Mihály Anita. A nagyrendezvények kommunikációjában a HTE Infokom 2016 esetében a személyes kapcsolatok mellett a PR kommunikáció, a sajtóval való kapcsolattartás, a marketinghirdetések, az online eszközök egyaránt bevetésre kerültek. A két előzetes sajtómegjelenés és a programajánló mellett 20 online célcsoportos megjelenés volt, az Origón statisztika is készült, 99 kattintás volt a cikkre és 6 átkattintás volt a konferencia honlapjára. Ugyanakkor a Facebookon a követők száma a korábbi 183-ról 457 főre növekedett, az itt indított kampány igen sok embert, kb. 80 ezret ért el és 595 továbbkattintást hozott a 2x3 hetes időszak alatt. Idén is éltek a Google AdGrants díjmentes lehetőségével, ami több mint 100 ezer főt ért el és 3 ezer feletti átkattintást hozott.

Hasonló csatornákon dolgoztak a Projektmenedzsment Fórum esetében is, csak más célcsoportra optimalizálva. Itt újdonság volt a YouTube videó használata, a konferenciának 26 megjelenése volt a kiadott két sajtóanyag alapján, ez jónak mondható. A Facebook követők száma itt 459-ről 649-re emelkedett.

Ami a HTE honlapot illeti, az asztali gépekről történő elérés a nagyobb arányú, de mivel folyamatosan növekszik a mobil elérés aránya, így szükséges lenne a honlap optimalizálása erre is. A HTE Akadémiáról beszélve elmondta, hogy a 18-28 éves korosztályt célozták meg a 2015-ös induláskor, de a tapasztalatok szerint érdemes a felső határt kiterjeszteni legalább 35 éves korig, mert a fiatalabb generáció még nehezen mozgósítható.

Jó eredményeket mutat a HTEch járás program, már 22 videó készült el. Ez jobban illeszkedik a fiatal generáció fogyasztási szokásaihoz, mint az olvasott anyagok. A 4-5 perces videók az IT világ újdonságait mutatják be reklámmentes módon. Ezt a formát érdemes a továbbiakban is fenntartani.

Bánkuti Erzsébet megköszönte a tájékoztatást, Nagy Péter pedig elmondta, hogy a honlap mobil alkalmazásokhoz való optimalizálása már folyamatban van. Magyar Gábor szerint az eredmények kezdenek termőre fordulni a kommunikációs munkában.

A negyedik napirendi pontban – Szűcs Miklós távolléte miatt – Nagy Péter foglalta össze a HTE MediaNet 2017 konferencia szervezésének az állását. A Programbizottság folyamatosan dolgozik a két napos rendezvény szakmai programján, bár van némi csúszás, de ez behozható. Elkészült a rendezvény honlapja is.

A következő napirendi pontban Magyar Gábor a májusi Közgyűlést értékelte, megköszönte a szakmai előadás megszervezését és a tartalmi áttekintő előadást.

A hatodik napirendi pontban az Infokommunikációs Szakértő Bizottság őszi tagmegújítását készítette elő. Az ISZB tagsága két évente újul meg, Magyar Gábor HTE elnök az Elnökség felhatalmazását kérte a nyári időszakra a megkeresések megindítására. Az Elnökség a felhatalmazást megadta, a tagmegújítás kérdését a szeptemberi ülésen tárgyalja tovább a vezetés.

A hetedik napirendi pontban Nagy Péter a befektetési javaslat következő ülésre való átütemezését kérte technikai okok miatt, így erre a június 23-i ülésen fog sor kerülni.

A 21th International Optical Network Design and Modeling konferencia Budapesten került megrendezésre, erről Nagy Péter tartott beszámolót a nyolcadik napirendi pontban. A viszonylag kis létszámú konferencia tanulsága, hogy a három fős HTE titkárság el tudja látni a szervezési feladatokat, s ilyen kis létszámú rendezvényt nem szabad drága szállodába vinni. A HTE először valósított meg online bankkártyás fizetést és a tapasztalatok alapján ez sikeresen működött. Összességében a rendezvény – az előzetes terveknek megfelelően – szerény, de pozitív pénzügyi eredményt hozott.

Az egyebek napirendi pontban a HTE elnöke számolt be arról, hogy a HTE felkérő levelet kapott a „Magyarországi 5G koalíció" létrehozásában alapító tagként való részvételre. Magyar Gábor kiemelte, hogy a koalíció céljai a HTE küldetésével összhangban vannak, s felhatalmazást kért a további egyeztetésre. A HTE tudást, szakértelmet tud tenni a munka mögé, s a Híradástechnika folyóirat is jó disszeminációs hátteret tud adni a kezdeményezés szakmai részéhez. Ezért – a korábban már az Elnökségnek megküldött Alapító Nyilatkozat tervezetének az ismeretében – az Elnökség rövid, de több jó ötletet is felvető vita után határozatot hozott az 5G koalícióhoz való csatlakozás témájában.
Bartolits István a Telefónia múzeum ügyében osztott meg további információkat. Úgy tűnik, megvalósul az Úri utcai bejárat megépítése, ehhez azonban a múzeumot ideiglenesen el kell költöztetni, a 7A-1 központot pedig állagmegóvási burkolattal kell ellátni. A múzeum egy évig zárva lesz, de célszerű továbbra is egyeztetéseket folytatni a kérdésben az illetékesekkel. Ehhez kérte Bartolits István az Elnökség felhatalmazását. Az Elnökség a felhatalmazást megadta.
Nagy Péter végezetül tájékoztatást adott arról, hogy az Eszterházy Károly Egyetem szervezésében körvonalazódik a HTE egri területi csoportjának a megalakulása, akik januárban már nemzetközi IoT konferenciát szeretnének szervezni. Szerinte a HTE ehhez szakmai támogatást tud nyújtani, érdemes a csoport megalakulását a HTE-nek támogatnia. Gyenes Péter ezt megerősítette, szerinte is hiteles az egri csapat lelkesedése. Ha az Alapszabály szerinti 10 fő megalakítja a csoportot, az Elnökség akkor tud érdemben határozni a kérdésről, de természetesen támogatja a kezdeményezést. 

Bartolits István