Vissza

A 2017. június 23-án tartott Elnökségi ülés témái

Rendhagyó ülést tartott a HTE Elnöksége június 23-án. A 13 órakor kezdett ülésen egy rövid időtartamban a hagyományos témák kerültek napirendre. Az első napirendi pontban Nagy Péter egy befektetésre vonatkozó előterjesztést vitt az Elnökség elé döntés céljából. A második napirendi pontban Bartolits István ismertette az egri területi csoport megalakulásával kapcsolatos lépéseket. Végezetül Magyar Gábor számolt be az 5G koalíció alakuló üléséről, miután a koalícióhoz a HTE is csatlakozott. Az Elnökség az operatív teendők elvégzése után egy hosszabb, késő estig tartó stratégiai jellegű közös gondolkodást tartott, melynek a célja kettős volt. Egyrészt ez volt az első alkalom arra, hogy a részben megújult vezetés jobban megismerje egymást, másrészt még a nyári szünet előtt fontosnak tartotta az Elnökség a HTE alapkérdéseinek a rendszerezését, újragondolását a következő évekre szóló stratégia megalkotása bevezetéseképpen.


Az első napirendi pontban a HTE operatív igazgatója, Nagy Péter terjesztett elő befektetési javaslatot. A HTE befektetési stratégiájával összhangban a HTE átmenetileg szabad pénzeszközeinek Kincstárjegyben való elhelyezését javasolta előterjesztésében. Az Elnökség a javaslatot megvizsgálta és egyhangúlag annak végrehajtására szavazott.

A második napirendi pontban Bartolits István, a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag ismertette, hogy az egri Eszterházy Károly Egyetem Matematikai és Informatikai Intézete Számítástudományi Tanszékének a tanszékvezetője, dr. Kusper Gábor azzal a javaslattal kereste meg a HTE elnökét, hogy megalakítják a HTE egri csoportját 10 fővel. A belépési nyilatkozatok megérkeztek és teljesítik az Alapszabályban foglalt kritériumokat, s javasolta az Elnökségnek a csoport megalakulásának a jóváhagyását. Az Elnökség a területi csoport létrehozását jóváhagyta, egyben felkérte Bartolits Istvánt, hogy tájékoztassa a formai és tartalmi teendőkről dr. Kusper Gábort a csoport vezetőségének a megválasztása és a további teendők ügyében. Egyben jó munkát is kívánt az új területi csoportnak.

Az egyebek napirendi pontban Magyar Gábor, a HTE elnöke számolt be az 5G Koalíció alakuló üléséről. A koalícióban a HTE alapító tagként vesz részt, összesen 46 cég, intézmény, szervezet írta alá az alapító okiratot. Az érdemi munka megkezdése szeptembertől várható.


Az Elnökségi ülés lezárása után dr. Bánkuti Erzsébet főtitkár moderálásával megkezdődött a délután 14 órától az estébe nyúló közös gondolkodás a HTE alapcéljairól, stratégiai kérdéseiről. A közös gondolkodást a főtitkár a World Café módszertan elemeinek a felhasználásával vezette. Három alapkérdést járt körül a vezetés:

  • Miért vagyunk és miben különbözünk másoktól?
  • Mit akarunk csinálni, mint HTE és mit akarunk nyújtani másoknak?
  • Hogyan, milyen eszközökkel és milyen lépésekben valósítsuk meg a terveinket? Hogyan mérjük magunkat?

A több órás beszélgetés, vita eredményeit egy plenáris összegzés követte, melyben kikristályosodtak a délutáni munka eredményei. Az Elnökség a nap zárásaként abban állapodott meg, hogy a stratégiai munkát augusztus végén, szeptember elején folytatni kell az eddigi eredményekre alapozva, de a nyár folyamán egyedileg is, kis csoportban is már lehet gondolkodni a World Café eredményeinek a mindennapi HTE vezetési feladatokban való felhasználásán.