Vissza

A 2017. január 10-én tartott Elnökségi ülés témái

A januári ülés első napirendi pontjában a HTE külkapcsolatai voltak a középpontban. A második napirendi pont a Magyarországra hozható nemzetközi konferenciákat vette számba. A harmadik napirendi pontban – mint minden év elején – az elnökség éves munkatervét véglegesítette a vezetés. A negyedik napirendi pont a májusban esedékes tisztújítás előkészítésével és a Jelölő Bizottság személyi összetételével foglalkozott. A következő napirendi pontban a februárra előrehozott Szenátus Ülés előkészítése volt a téma. A hatodik napirendi pontban az infokommunikációs fogalomtár első fázisáról kapott tájékoztatást az elnökség.


Az első napirendi pontban Nagy Péter operatív igazgató foglalta össze a Simon Csabával együtt átgondolt külkapcsolati elemeket, mivel Simon nem tudott részt venni az ülésen. A határokon túli magyarokkal kapcsolatos projektekre a Bethlen Gábor Alap ír ki pályázatokat év elején, erre érdemes a HTE-nek figyelnie. Az is végiggondolandó, hogy mennyire lenne sikeres, ha a HTE hazai rendezvényeire hozzuk be a határon túli magyarokat – ha erre van igényük. Simon Csaba szerint a Bethlen Gábor Alap 4-600 ezer forintos összegeket szokott pályáztatni, de úgy ítélte meg, hogy nagyobb ívű projekt esetén akár nagyobb összeg is elnyerhető.

A második napirendi pontban szintén Nagy Péter terjesztette elő a célkeresztbe vehető nemzetközi konferenciákat. 2017-ben az ONDM 2017 és az SDL 2017 konferenciákat már sikerült Budapestre hozni, azonban ezek nem fognak érdemi pénzügyi eredményt hozni, nullszaldóval vannak tervezve. 2018-ra az ACM Sigcomm 2018 konferenciát sikerült elnyerni, ami egy nagy presztízsű rendezvény, de itt még nem világos a HTE pontos szerepe, azaz hogy csak segítői vagy teljes lebonyolítói leszünk a rendezvénynek. A továbbiakban hat potenciálisan Budapestre hozható konferenciáról szólt a beszámoló a 2019-2022-es időszakra vonatkozóan.

A harmadik napirendi pontban Bartolits István megköszönte Kissné Akli Máriának az éves munkaterv előkészítését, majd vitára bocsájtotta a tervezetet, melyhez az elnökség még több javaslatot adott. Az így kiegészített éves munkatervet az elnökség szavazás keretében egyhangúlag elfogadta.

A negyedik napirendi pontban a HTE elnöke, Magyar Gábor tekintette át a tisztújítás előkészítésének az ütemezését és a teendőket. Mivel a Jelölő Bizottság összetételét a Szenátus Ülésnek kell jóváhagynia, így az ülést előre kell hozni februárra, hogy a bizottság megkezdhesse a munkáját. Az elnök ezek után – a decemberi ülés döntésének megfelelően – javaslatot tett a Jelölő Bizottság összetételére. A javaslatot az elnökség megvitatta, majd megszavazta a javaslat Szenátus Ülésre történő beterjesztését.

A következő napirendi pontban a főtitkár, Bartolits István tett javaslatot a Szenátus Ülés időpontjára és napirendjére. Figyelembe véve az előző napirendben áttekintett ütemezésre, az ülés időpontjának február 16-át vagy 23-át javasolta. Az elnökség az első időpontot nem támogatta, így a Szenátus Ülés dátuma február 23-a lett. A napirendi pontokat tekintetében az aktualitásokról a főtitkár számol be, majd a Jelölő Bizottság személyi összetételét tárgyalja meg az ülés és szavaz róla, végül pedig az infokommunikációs fogalomtár készültségi állapotáról számol be Magyar Gábor. Az elnökség a napirendre vonatkozó előterjesztést elfogadta.

A hatodik napirendi pontban Magyar Gábor az infokommunikációs fogalomtár első fázisának az eredményeit ismertette az elnökségnek. A webes felület létrejött, közel kétszáz szócikk már elkészült és fel is van töltve. A szócikkek fokozatosan a belső nyilvánosság elé lesznek tárva, ahol mind a külsőre, mind a tartalomra vonatkozóan észrevételeket lehet tenni. Az első fázis eredményei alapján lehet a projekt mögé további ágazati támogatókat keresni. Az indulást már támogató NMHH-val találkozót kell szervezni az eddigi eredmények bemutatása érdekében. Fontos, hogy a támogatók nem a szócikkek összeállítását, hanem a folyamatot támogatják, hiszen továbbra is az mindenkinek az érdeke, hogy egy független, szakmailag korrekt fogalomtár álljon a teljes ágazat rendelkezésére. A későbbiekben egy kommunikációs kampányt is érdemes szervezni a projekt eredményei mellé, de ez most még korai lenne.

Bartolits István
főtitkár