Vissza

A 2017. december 14-én tartott Elnökségi ülés témái

A december 14-i elnökségi ülésen az első napirendi pontban a HTE képzési portfólió megvalósíthatósági tanulmányát mutatták be a szerzők az elnökségnek. A második napirendi pontban a HTE 2018-as költségvetéséről tartottak egyeztetést. A harmadik napirendben a 2018-as munkarend kialakítása volt a fő téma. Az elnökségi ülés a három napirendi ponttal befejezte a munkáját, s ez után került sor a HTE Diplomaterv és szakdolgozat pályázat díjátadására, majd az elnökség a díjazottakkal közösen egy ismerkedő beszélgetés mellett búcsúzott a 2017-es esztendőtől.


Az első napirendi pont megkezdése előtt Magyar Gábor, a HTE elnöke az elnökségi tagoknak megköszönte az egész éves munkát. Az első napirendi pontban a HTE képzési portfoliójának a megvalósíthatósági tanulmányát ismertette Sere Péter és Mester Máté. Bánkuti Erzsébet a bevezetőben elmondta, hogy a júniusi hosszabb, elvonulós elnökségi ülésen született meg a gondolat, hogy a tudásmegosztást érdemes lenne magasabb szintre emelnie a HTE-nek. Ezzel egy pénzügyileg fenntartható tevékenységet lehet elindítani, mely a későbbiekben mind a HTE nevét, jó hírét mind az anyagi forrásait gyarapíthatja. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében öten vettek részt: Bánkuti Erzsébet, Sere Péter, Mester Máté, Simon Csaba és Csonka Gergely.

Sere Péter ismertetőjében elmondta, hogy a javasolt koncepció nem csak a mérnöki, hanem a gazdasági és szabályozási témákra is kiterjeszti az oktatást, mert erre van felvevőpiac. A koncepció arra alapoz, hogy a HTE erős eseményszervező kapacitását a tagok és az iparági szakemberek tudásával kombinálva olyan kurzusokat tartson, melyek a szakma alapismereteitől a speciálisabb területekig tudnak komplex módon tudást átadni. Ilyen jellegű bevezető – vagy éppen egy adott témát körüljáró – előadásokra több területről is igény mutatkozik, mert az iparággal először találkozó szakemberek számára nincs elérhető bevezető jellegű tartalom.

Sere ismertette a mélyinterjúk után összeállított SWOT analízis eredményét, melyben a HTE erősségeiből kiindulva a lehetőségeket, a gyengébb pontokat és a veszélyeket is elemezte. Ebből kiderült, hogy nagy igény van általános alapképzésre (technológiai bevezető nem technológiai szakemberek számára), de speciális innovatív képzési csomagokra is. Professzionális kurzusokat kell kidolgozni, de rugalmas, személycsoportokra szabható módon. A HTE tud építeni a kapcsolati hálójára, s ez külön érték, mert ennek hiányában sokan el sem tudnak indulni a tájékozódásban.

Mester Máté ezek után az üzleti koncepciót mutatta be. Három csomagra épül majd az indulás, ebből kettő „dobozos termékként", egy pedig személyre szabottan. Ezek tematikai váza már elkészült, de még nincsenek kidolgozva. Mester fontosnak tartotta kiemelni, hogy a tréneri felügyelet és a minőségbiztosítás alapvető követelményként kell, hogy megjelenjen. A tervek szerint már 2018 lehet a pilotprojekt éve és 2019-től el lehet kezdeni a képzési portfolió felfuttatását. A pilot év még lehet, hogy veszteséget hoz, de ez a második évtől már pozitívba fordulhat – és ez is cél kell, hogy legyen. Az ütemterv szerint április végére meg kell lennie a 3-4 oktatónak ahhoz, hogy májusban indulhasson a pilot. Kitért a kockázatokra is, melyeket tíz pontban foglalt össze, s ezek feltétlen elkerülését jelölte meg a siker zálogaként.

Az ismertető végén Magyar Gábor elismerően szólt az ötösfogat elvégzett munkájáról, amit külön megköszönt. A képzési portfolió fontos része lehet a HTE átalakulásának. Az elnökség ezek után megvitatta az elhangzottakat, s több értékes kiegészítés hangzott el a témával kapcsolatban. Felmerült az akkreditált képzés igénye is, valamint a jogi környezetbe ágyazott műszaki ismeretek átadása, mert erre egyre nagyobb igény van.

Az elnökség a vita végén egyhangúan a munka folytatására szavazott, így az az 2018-ban tovább folytatódik.

A második napirendi pontban a HTE 2018-as költségvetést ismertette Nagy Péter operatív igazgató és Mester Máté, a Gazdasági Bizottság elnöke. A költségvetés összeállításában már feltételezték a képzési portfolió folytatását, tehát az előző napirendi pont döntése már nem jelentette a költségvetés újbóli átformálását. A képzési portfolióval kiegészített költségvetési tervet az elnökség egyhangúan elfogadta.

A harmadik napirendi pontban a 2018-as munkarend kialakítását gondolta végig az elnökség. A Kissné Akli Mária főtitkárhelyettes által előzetesen előkészített tervhez több kiegészítés, javaslat is érkezett az elnökségi tagok részéről, a helyszínen még a képzési portfolió ütemtervéből fakadó feladatok kerültek bele a tervezetbe, melyről az elnökség a januári ülésen fog végső szavazást tartani.

A formális napirendek végére érve a HTE elnöke köszöntötte az időközben megérkezett díjazottakat, s elmondta, hogy egyre több és színvonalasabb pályázat érkezik a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázatra. Ez után Gerhátné Udvary Eszter, a Tudományos Bizottság elnöke és Magyar Gábor HTE elnök átadta a jelenlévő díjazottaknak a megérdemelt díjakat. Az ülés – már ebben a kibővített formában – a díjazottakkal folyatott ismerkedő beszélgetéssel, kötetlen formában zárult.