Vissza

A 2016. szeptember 13-án tartott Elnökségi ülés témái

A szeptemberi ülés első napirendi pontjában a HTE Infokom konferencia állt a középpontban. A következő napirendi pontban az Ellenőrző Bizottság adott tájékoztatást a nagy összegű vállalkozói szerződések kezelésére kapcsán végzett munkájáról. A harmadik napirendi pontban a Gábor Dénes díjra felterjesztendő jelöltről szavazott az Elnökség, majd a negyedik napirendi pontban ismételten a Telefónia Múzeum helyzetét és a lehetséges lépéseket vitatta meg az ülés. Az ötödik napirendi pontban a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat eredményeit ismertette Imre Sándor, végezetül pedig az októberi Elnökségi ülés időpontjáról hozott döntést az Elnökség. Két napirendi pontot – melyeknek az előterjesztése nem készült el időre – a főtitkár kényszerűen az októberi illetve a novemberi ülésre ütemezett át.


Az első napirendi pontban Nagy Péter elmondta, hogy a HTE Infokom konferencia szervezése jól áll, már csak az utolsó simítások vannak hátra. Sikerült a konferenciának több támogatót is megnyerni, de a konferencia honlapján még csak azon szervezetek logója látható, ahol már az egyeztetések a végső stádiumban vannak. A támogatók segítségével a konferencia mérlege már biztosan nem lesz negatív. A regisztrált résztvevők száma már közeledik a kétszázhoz, s mivel a létszámban a felfutás az utolsó két hétben szokott megtörténni, így reális esélyt lát akár a 300 fő feletti részvételre is.
Sallai Gyula, a Programbizottság elnöke beszámolt arról, hogy a szakmai program teljesen összeállt, bevált az a szervezési módszer, hogy nem ragaszkodtak a végletekig az eredeti tervekhez. Így több szekció tárgya is megváltozott a szervezés során, de ezt bátran fel kell vállalni, mert nyilván a kurrens témák felé történtek ezek a váltások, ez pedig a résztvevők számára is hasznos változás.

A második napirendi pontban Horváth Pál, az Ellenőrző Bizottság elnöke számolt be arról, hogy a nagy összegű vállalkozások áttekintése során összegyűlt tapasztalatok alapján milyen javaslatai vannak az EB-nek a HTE Elnöksége felé. Elöljáróban elmondta, hogy a HTE most egy piacosodó működéssel tudja magát fenntartani, ez azonban szükségszerűen maga után vonja, hogy ehhez egy piacosodó eszközrendszert is ki kell alakítani, mert a HTE pénzforgalma, árbevétele és kiadása a korábbi évekhez képest a többszörösére nőtt. A magasabb pénzforgalom azonban magasabb kockázatot is jelent, ráadásul az sem garantálható, hogy ez a magas szint egyenletesen, folyamatosan fenntartható legyen. Ez viszont egyenlőtlen működéshez vezethet, ami nem előnyös a HTE szempontjából. Ennek megfelelően a javaslatok közül az első, hogy törekedni kell az egyenletes pénzforgalomra, amit a HTE-nek a profiljába eső témákból kell megtermelnie. Ebben fontosnak tartja a HTE egyéni illetve jogi tagjainak a bevonását, a képességeikre való alapozást. Emellett ki kell alakítani a professzionális kockázatkezelés lehetőségét is, mert bármikor történhet olyan váratlan – akár a HTE önhibáján kívüli – esemény, ami azonnali kockázati beavatkozást igényel. Lényegesnek tartotta az Elnökség tagságának a projektek felügyeletébe való bevonását is, valamint azt, hogy az Elnökség rendszeresen és nagyobb mélységben foglalkozzon az üléseken a gazdasági kérdésekkel.
A főtitkár hangsúlyozta, hogy az Ellenőrző Bizottság munkája mind a HTE egésze, mind a HTE vezetése szempontjából kiemelkedő fontosságú, mert ekkora forgalom mellett alapvető a folyamatok feletti kontroll. Valóban fokozottan kell tehát figyelni a pénzügyi folyamatok szabályosságára, megfelelő dokumentáltságára. Ugyanakkor meg kell találni az egyensúlyt a civil tevékenység és a gazdasági tevékenység menedzselése között, mert az Elnökség nem szoríthatja háttérbe a HTE civil jellegét, ez semmiképpen nem is célja. Az Elnökség tehát várja az EB kidolgozott javaslatait a következő ülésre, s utána igyekszik megtalálni a kompromisszumos arányt a két tevékenység között.

A harmadik napirendi pontban a főtitkár terjesztette elő javaslatait az idei Gábor Dénes díjra vonatkozóan, valamint felkérte az Elnökséget további javaslatok megtételére. Mivel további javaslat nem volt, az Elnökség döntött a kérdésben, s bár mindkét személyt alkalmasnak találta a felterjesztésre, de a másik javaslatot csak a következő években tartotta esélyesnek. Az így kialakult megegyezést az Elnökség egyhangúan megszavazta, a főtitkár és az operatív igazgató pedig felvállalta a javaslat előkészítésének a megszervezését. A javasolt személy nevét – csakúgy, mint a többi díjjavaslatok esetében – az Elnökség nem hozza nyilvánosságra.

A negyedik napirendi pontban az Elnökség a Telefónia Múzeum megmentésére irányuló erőfeszítésekről kapott tájékoztatást. A főtitkár ismertette a július végén megjelent kormányhatározat szövegét, mely a Belügyminisztérium költözése kapcsán már nevesíti a Telefónia Múzeumot, de csak abban az összefüggésben, hogy gondoskodni kell az elköltöztetéséről. Ez viszont megszüntetné a korabeli 7A1 telefonközpont működőképességét, ami pedig már egyedülálló a világon. Az Elnökség éppen ezért további lépésekről határozott a múzeum megmentésének a támogatása érdekében.

A következő napirendi pontban Imre Sándor, a HTE tudományos területéért felelős elnökségi tagja számolt be a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat eredményéről. Az „A" kategóriában a pontszámok alapján holtverseny alakult ki az első helyen, így az Elnökségnek döntenie kellett, elfogadja-e a két első hely kiadását. Az Elnökség elfogadta ezt a megoldást, így a HTE Infokom 2016 konferencián az „A" kategória két első helyezettje és a „B" kategória első helyezettje veheti át a díjat. A többi díjazottak az évzáró elnökségi vacsorán vehetik át a díjaikat, ahová természetesen az első helyezetteket is meghívja a HTE vezetése.

Végezetül döntött az Elnökség az októberi ülés időpontjáról, mely eredetileg a HTE Infokom 2016 konferencia előtti napon lett volna, azonban többen is kedd este utaztak le Tapolcára, így változatni kellett az időponton. Az októberi ülés így egy héttel későbbre, október 18-ra került át.    

Bartolits István
főtitkár