Vissza

A 2016. március 8-án tartott Elnökségi ülés témái

A márciusi ülés első napirendi pontja az Infocommunications Journal jövőbeli lehetőségeit tekintette át. A második napirendi pont a HTE előzetes pénzügyi mérlegével foglalkozott. A harmadik napirendi pontban a közelgő Szenátus ülés napirendjét tárgyalta az elnökség. A következő pontban a Díjbizottság összefoglalója hangzott el a beérkezett díjjavaslatokról. Az ötödik napirendi pontban ismételten a címzetes szenátorok kinevezésének az előkészítése volt a téma. Ezután a szakmai közösségek 2015-ös értékelését hallgatta meg az elnökség és a 2016-ra beérkezett pályázatokra vonatkozóan hozta meg döntését. A hetedik napirendi pontban a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat korszerűsítése, a nyolcadikban pedig a Híradástechnika folyóirat helyzetértékelése volt a fókuszban.


Az első napirendi pontban Vida Rolland, az Infocommunications Journal főszerkesztője adott áttekintést a folyóirat lehetséges fejlődési lehetőségeivel kapcsolatosan. A távlati cél a folyóirat elismertségének a növelése, ehhez azonban sok magas színvonalú cikknek kell megjelennie, ez mindenképpen cél kell, hogy legyen. A továbbiakban három irányt vázolt: az IEEE Xplore adatbázisába való bekerülést, a Thomson Reuters indexálás elérését és a nyílt hozzáférés esetleges bevezetését. Az IEEE Xplore adatbázisba való bekerülés biztos sokat segítene az elismertség növelésében, ezért erre érdemes törekedni. Ehhez fel kell használni a HTE kapcsolatait az IEEE-vel, párhuzamosan a tartalom színvonalának a növelésével. A Thomson Reuters indexálás elérése már egy nehezebb feladat, csak akkor lehet ebben lépni, ha pl. jó nevű szerzők áttekintő cikkei is megjelennek a lapban. Már két ilyen is előkészületben van. Egyelőre a Thomson Reuters Emerging Sources Citation Index-be sikerült a folyóiratnak bekerülnie, de az impakt faktor számlálást biztosító indexbe való bekerülésünket elutasították. Talán az áttekintő cikkek megjelenésével ezen sikerül változtatni, de még akkor is két éves folymat vezet az indexáláshoz. Végezetül a harmadik kérdés a nyílt hozzáférés kérdése. Ez a modell megfordítja a finanszírozás irányát, nem az előfizető, hanem a szerzők fizetnek a megjelenő cikkért, cserébe viszont szabadon hozzáférhetőek a cikkek, ami növeli a lehetséges hivatkozások (impakt faktor) számát. A nyílt hozzáférésnek több különböző alfaja van, de a fő kérdés, vagyunk-e olyan helyzetben, hogy érkezzenek hozzánk ilyen jellegű cikkek, melyek színvonala is kellően jó. Vida Rolland szerint ehhez még nem elég erős az Infocommunications Journal. Rossz minőségű fizetett cikkeket meg nem lehet célunk megjelentetni.

Az elnökség megvitatta a főszerkesztő felvetéseit és úgy határozott, hogy jelen helyzetben valóban az IEEE Xplore és a Thomson Reuters impakt faktor számlálás legyen a cél, növeljük tovább a folyóirat presztizsét és ne térjünk át olyan üzleti modellre, mely a bevételeket helyezi előtérbe a szakmai minőséggel szemben. Ez ugyanis az eddigi egész munkát, ami a folyóirat létrehozására és az IEEE-be való betagozódásra irányult, megkérdőjelezné.

A második napirendi pontban Nagy Péter operatív igazgató elmondta, hogy fokozatosan tisztázódik, mely tételek fognak megérkezni a HTE számlájára a mérlegzárásig és melyek nem. Ezzel a pénzügyi elhatárolások kérdése is megoldódik. A végleges mérleg még nem készült el, de már biztosra vehető, hogy szerény pozitív mérleggel zárja a 2015-ös évet a HTE. Ebben a jó hír a pozitív érték, de a viszonylag alacsony eredmény sem számít rossz hírnek, mert a mérlegzárásig meg nem érkező tétel így a következő évi eredményünkre lesz pozitív hatással.

A következő napirendben a főtitkár ismertette a Szenátus ülés napirendjének a tervezetét. A HTE aktuális kérdéseit összefoglaló főtitkári összefoglaló után néhány szakosztály vezetője fogja bemutatni az általuk használt „best practice" módszereket, mellyel a sikeres szakosztályi életet meg tudták valósítani. A főtitkár szerint 3-5 modell bemutatása lenne az ideális és erre várhatóan lesznek is jelentkezők. Emellett Horváth Pál tart egy beharangozó összefoglalót a Matáv kilencvenes éveit bemutató Informatika Történeti Fórum délután szervezéséről, mely az NJSZT és a HTE közös szervezésében jön létre. Az elnökség a napirend tervezetét elfogadta.

A negyedik napirendi pontban Bartolits István, a Díjbizottság elnöke ismertette a szakmai közösségektől és egyéni tagjainktól beérkezett díjjavaslatok összesítőjét. A Díjbizottság a következő elnökségi ülésig hoz döntést a díjazásokról, így az eredményt az áprilisi elnökségi ülés fogja tudni tárgyalni. Előzetesen jelezte, hogy idén jól alakult a javaslatok aránya, ez egyszerűsíti a bizottság munkáját.

A következő napirendi pontban a főtitkár ismertette az előző elnökségi ülés óta felmerült, címzetes szenátori cím viselésére felkérhető személyek nevét. Az elnökség egyben felkérte Gyenes Pétert, hogy a szakmai közéletben is nézzen körül, kit lehetne az elnökség munkájába bevonni a jövőben, tekintettel a jövő évi tisztújításra.

A szakmai közösségek 2015-ös beszámolói témájában Putz József tartott rövid értékelést. Az értékelés utáni vitában a főtitkár kiemelte, hogy rugalmasan, de határozottan tartania kell magát a HTE-nek a saját Alapszabályához. Ennek vonatkoznia kell a 10 fő alatti szakosztályokra, az éves beszámolókra és a 2016-os tervek megküldésére egyaránt. A problémákat első körben még nem szankcionálással, hanem személyes megbeszéléssel célszerű rendezni. Ha azonban ezek nem vezetnek eredményre, meg kell tenni az Alapszabály szerinti lépéseket a HTE fejlődése érdekében.

Putz József ugyanebben a napirendi pontban előterjesztette a 2016-ra kiírt, szakmai közösségekre vonatkozó pályázat felosztási javaslatát. Az elnökség idén is úgy döntött, hogy a tárgyi beszerzés jellegű igényeket nem a pályázati keretből, hanem – indokolt esetben – attól függetlenül teljesíti és az eszköz (mikrofon, stb.) a HTE tulajdonában marad. Ezzel a 650 ezer forintos keretet ténylegesen a szakmai közösségek igényeire, a 150 ezer forintos eseti keretet pedig az időközben felmerülő kisebb kiadásokra fordíthatják a pályázatot benyújtott szakmai szervezetek.

A hetedik napirendi pontban Imre Sándor ismertette a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázatra vonatkozó korszerűsítési javaslatát. Ebben egy, az IEEE ComSoc-kal közös díjat terveznek alapítani a legjobb angol nyelvű dolgozat benyújtója számára.

Végezetül az utolsó napirendi pontban Imre Sándor elmondta, hogy a Híradástechnika folyóirat rendszeres megjelenésére továbbra sincs megfelelő támogató, így együtt kell élni az egy-egy konferenciához kapcsolódó különszámok megjelentetésével. 

 

Bartolits István
főtitkár