Vissza

A 2016. május 10-én tartott Elnökségi ülés témái

A májusi ülés első napirendi pontjában Prónay Gábor számolt be a 19. Projektmenedzsment Fórum rendezvényről. A második napirendi pontban az elnökség a Közgyűlés előkészítésével foglalkozott. A harmadik napirendi pontban az Alapszabály szerint működési hiányosságokat mutató szakmai közösségek ügyében hozott döntéseket az ülés Putz József előterjesztése alapján. A negyedik napirendi pontban Bartolits István a kiemelkedő munkát végző HTE tagjaink állami kitüntetéssel történő elismerésének az előkészítésére tett javaslatot. Az utolsó pontban Magyar Gábor az előző ülésen már elindított infokommunikációs fogalomtár témájában ismertette a részletes javaslatait.


Most 19. alkalommal rendezte meg a Prónay Gábor vezette 31 tagú Szervező Bizottság a Projektmenedzsment Fórumot. Az április 7-én megtartott egynapos rendezvényen 22 előadás hangzott el és 42 intézmény illetve vállalat több mint száz résztvevője hallgatta azokat. Az öt szekcióba szervezett Fórumon a HTE Akadémia 9 fiatalja is részt vett, a HTE ezzel támogatta a fiatal szakemberek részvételi lehetőségét a szakmailag sikeres rendezvényen. Prónay Gábor kiemelte, hogy a közigazgatásban egyre inkább teret nyer a projektmenedzsment, megtiszteltetés volt Hajzer Károly (BM) előadása, s hagyományosan tartalmas volt Aranyosné dr. Börcs Janka (NMHH), Kopiás Bence (KIFÜ) és Ádám Csongor (NISZ Zrt.) prezentációja is.

Az innovációmenedzsment szekcióban is több jó előadás hangzott el, a legjobb előadó címet Csutorás Zoltán (Adaptive Consulting) is ebből a szekcióból nyerte el, de nagyon jó volt Darabos Andrea (Lean Advantage) előadása is. Prónay Gábor végezetül bejelentette, hogy a 20. PM Fórumra 2017. április 6-án fog sor kerülni, a szervezést már meg is kezdték.

A második napirendi pontban Magyar Gábor ismertette a Közgyűlés keretében megtartandó szakmai előadás szervezésének az állását, az előadók Gódor István (Ericsson) és Vidács Attila (BME TMIT) lesznek, a témája pedig a sportanalitika IoT eszközökkel való megvalósítása lesz. Reményei szerint érdekes előadásra számíthatnak a résztvevők. Megegyezés született abban is, hogy a főtitkári beszámoló külön tartalmazza a HTE és a HTEnet Innovációs Nonprofit kft. könyvvizsgálói jelentését és a tervezési adatok is külön jelenjenek meg. Ugyanakkor a 2015-ös eredményt egyben érdemes kezelni, hogy az arányítható legyen az előző évek eredményeihez, számaihoz.

Nehéz, de szükséges témát vitatott meg az elnökség a harmadik napirendi pontban. Az Alapszabály értelmében ugyanis a formális szabályokat is mellőző szakmai szervezeteket az elnökségnek meg kell szüntetnie, de ebben a kérdésben óvatosan lehet csak állást foglalni. Éppen ezért a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag, Putz József egy nagyon körültekintő előterjesztésben foglalta össze az általa javasoltakat. Ennek következtében az elnökség a Dokumentumtechnológiai szakosztály esetében döntött a megszüntetés mellett, amit a Közgyűlésen a főtitkár be is fog jelenteni. Másik két szakosztály esetében őszig adott haladékot az elnökség a megújulásra, amire ígéretek születtek. Ennek a két szakosztálynak a helyzetét még idén újra megvizsgálja az elnökség.

A negyedik napirendi pontban örömteli kérdésekkel foglalkozott Bartolits István főtitkár. A HTE-nek sikerült megteremtenie a lehetőségét, hogy állami, miniszteri kitüntetésekre is tehessen javaslatot kiemelkedő munkát végző tagjaira vonatkozóan, sőt idén ebben már sikert is ért el. Ugyanakkor ehhez kellő hátteret kell teremtenie a HTE-nek, mert naprakész életrajzoktól kezdve a korábbi kitüntetések listáján át sok információ szükséges a javaslatok előkészítéséhez. Nem elég tehát a személyek kiválasztása, információs háttér is kell ennek a folyamatnak a sikeréhez. Ennek a feltételeit igyekezett megteremteni az előterjesztés. A vitában javaslatként felmerült, hogy a HTE magasabb díjaiban részesülőket mindenképpen fel kellene kérni életrajzuk és egyéb szükséges adataik naprakészen tartására. Ezzel az elnökség egyetértett.

Az infokommunikációs fogalomtár témájában Magyar Gábor – az előző elnökségi ülés felhatalmazása alapján – részletes elképzelést terjesztett elő a munka megkezdésére. Javaslata szerint induláskor nem szabad túl nagyot markolni, szerinte mintegy ezer szócikket érdemes célként kitűzni, amit egy 8-10 fős szerkesztő gárda kezelne. Ha ezzel a modellel sikerül a kezdeti célt elérni, akkor ezt lehet fokozatosan továbbfejleszteni. Az elnökség felhatalmazta Magyar Gábort a munka folytatására és a piaci támogatók kitapintására.

Az egyebek napirendi pontban az elnökség véglegesítette a Közgyűlésre delegált küldöttjeit. Magyar Gábor beszámolt arról, hogy Bacsárdi László felajánlotta a Magyar Asztronautikai Társaság és a HTE közötti együttműködési szerződés megkötését, amivel az elnökség egyetértett. Sallai Gyula beszámolt a HTE Infokom 2016 konferencia szervezésének a helyzetéről, Horváth Pál és Magyar Gábor pedig az NJSZT-vel közösen szervezett, a Matáv Rt. első tíz évéről szóló Informatikatörténeti Fórum rendezvényről tartott előzetes beszámolót. Az Ellenőrző Bizottság részéről végezetül Horváth Pál, az EB elnöke jelezte, hogy szükséges lenne a HTE legnagyobb 10 beszállítóját illetve vevőjét azonosítani. A listát Nagy Péter operatív igazgató fogja összeállítani az előző évi adatok alapján.

Bartolits István
főtitkár