Vissza

A 2016. június 14-én tartott Elnökségi ülés témái

A júniusi ülés első napirendi pontjában a HTE fiatalítása és a HTE Akadémia értékelése volt a középpontban, Hoffman Péter interpretálásában. A második napirendi pont a HTE kommunikációs munkájával foglalkozott, ebben a SchisCom képviseletében Mihály Anita volt az előadó. A következő napirendben Magyar Gábor elnök értékelte a májusi Közgyűlést, majd a negyedik napirendi pontban Sallai Gyula számolt be a HTE Infokom 2016 konferencia szervezéséről. Az ötödik napirendi pontban Nagy Péter operatív igazgató befektetési javaslatot terjesztett az Elnökség elé, végül pedig a közelgő SPECOM 2016 és EUSIPCO 2016 nemzetközi konferenciák előkészítéséről tartott beszámolót.


Az első napirendi pontban a HTE fiatalításáról és a HTE Akadémia elmúlt évéről számolt be Hoffman Péter címzetes szenátor, aki a 2015. júniusi elnökségi ülésen ismertette elképzelését és egyéves akciótervét a témával kapcsolatban. Az akkori tervek szerint a cél az volt, hogy a fiatalok, egyetemi diákok számára is vonzó programokat nyújtson a HTE, ezáltal kialakuljon egy olyan fiatal kör, akik be tudják vonzani a többieket is. Az egy évi munka eredményeként egy 4-5 fős magot sikerült kialakítani. A munka a tavalyi Projektmenedzsment Fórumra készült HTE Akadémia felhívással indult, ami 40 fiatalt mozgatott meg. Az ehhez kapcsolódó közös sörözés érdekes módon létszámában nem volt sikeres, de nagyon jó beszélgetés jött létre a korsók mellett, akik eljöttek, azok számára sikeres volt. A HTE Akadémia a Facebookon is jelen van, ahol a jelentkezők, lájkolók folyamatos tájékoztatást kapnak az eseményekről. Ezen keresztül több kampány is folyt az év során, pl. a HTE MediaNet konferencia megszervezésekor.
A tavalyi tervek között szerepeltek „kütyübemutatók" is, ezekből kettőre került sor tavaly. A Windows 10 bemutatója nagyon sikeres volt, erre mintegy 90 fiatal jött el és nagyon aktívak voltak az előadás után. A Nexus 6P bemutató viszont mérsékeltebb sikert hozott, ami talán a szorgalmi időszak éppen akkorra esett zárthelyi-írási boom-jával magyarázható. Egy kérdőíves felmérésből az is kiderült, hogy a fiatalokat főként az érdekli, ha szakemberekkel találkozhatnak, akikkel interaktív kapcsolat létesíthető.
Konklúzióként Hoffman Péter azt a következtetést vonta le az egy éves munka alapján, hogy a fiatalok elérhetősége nagyon hektikus, ugyanakkor a szájhagyománynak nagyobb szerepe van a bevonzásuknak, mint ahogy eredetileg gondolta. További konklúzió, hogy érdemes a projektet kiterjeszteni a 25-35 éves korosztály irányában, mert nekik már kialakultabb céljaik vannak.
Az elnökség rövid vita után úgy döntött, hogy a korosztály kiterjesztését mindenképpen érdemes megtenni, az elért eredmények visszafogottak ugyan, de kitartóan folytatni kell a programot, nem szabad feladni a fiatalok megnyerését, mert ezzel lehet a HTE-t a legjobban dinamizálni.

A második napirendi pontban a HTE kommunikációjának az elmúlt időszakra vonatkozó beszámolóját hallgatta meg az elnökség. A SchisCom részéről Mihály Anita ismertette a HTE belső és külső kommunikációjának az eredményeit. A HTE MediaNet 2015 konferencia meghirdetésekor már 20 online felületen sikerült hirdetni a rendezvényt, emellett a Facebookon heti két poszt jelent meg, szaporítva a lájkolók számát. A marketing hirdetések is segítették a konferencia sikerét.
Az idei Projektmenedzsment Fórum esetében hasonló csatornákat használt a HTE, itt 10 online felületen jelentek meg a sajtóanyagok, ugyanakkor több rádió is hírt adott a rendezvényről. A Jazzy rádióban az eredetileg tervezett fél óra helyett egy órás műsor készült, elsősorban a projektmenedzsment hatékonyságát népszerűsítve. Kétszeresére nőtt a Facebook követők száma is, ez pedig fontos tényező, mert a közösségi oldalak szerepe egyre nő a kommunikációban.
A HTE honlapra térve Mihály Anita elmondta, hogy a visszatérő látogatók aránya 37 %, de a honlapon töltött idő nagyon rövid, ami azt mutatja, nem mélyülnek el igazán az oda feltett információkban. A legnépszerűbbek a programokat hirdető oldalak és fontos információ, hogy nagy a lemorzsolódás, ha sokat kell kattintgatni. Ehhez a honlap látogatóinak nincs türelmük. Összefoglaló javaslatként elhangzott, hogy a honlap optimalizálását érdemes lenne a közeljövőben megtenni.
Az elnökség a napirendi pont vitájában állást foglalt a honlap optimalizálása mellett, Nagy Péter elmondta, hogy a szoftverfejlesztés lesz ebben a kisebb tétel, a nagyobb költséget a web ergonómiai tanácsadó munkája fogja jelenteni, de szerinte is meg kell újítani a honlapot, mert végre vannak felhasználható statisztikáink. Ugyancsak egyetértett az elnökség abban, hogy a kommunikációs munkát kitartóan folytatni kell, ez csak több éves távlatban hoz eredményeket, nem lehet azonnali változást elvárni. Az eddigi statisztikák már azt mutatják, jó irányba mozdult el a HTE a kommunikációs munkájával.

A harmadik napirendi pontban Magyar Gábor, a HTE elnöke röviden összefoglalta a Közgyűlés eredményét és mivel nem merült fel vitás kérdés, ezzel a napirendi pontot le is zárta.

A HTE Infokom 2016 konferencia programjáról tartott ismertetőt Sallai Gyula, a Programbizottság elnöke a negyedik napirendi pontban. Az első nap programja szinte teljesen készen áll, a nyitó plenáris előadást követően Bartolits István tart egy áttekintést a sorozat 20. konferenciája okán az Infokom rendezvények 1978-ban elindult sorozatára. Utána a szinte már hagyományosnak mondható kormányzati kerekasztal blokk következik. Délután szekciók formájában az állami hálózatfejlesztések, a Szupergyors Internet Projekt, a smartpolis és a korszerű hálózatos technológiák kerülnek a középpontba. Végezetül az infokommunikáció társadalmi hatásait áttekintő kerekasztal zárja a napot. A második napot az NMHH szervezésében készülő szabályozási blokk indítja, majd izgalmas szakmai szekciók következnek. A szekciók nagyobb többsége már részleteiben is összeállt, kiforrott az „5G – a hálózatba kapcsolt társadalom" és a Big Data megoldásokkal foglalkozó szekció is, de a felhőkommunikáció és IoT szekciók is szépen formálódnak. Néhány szekcióban még folynak az egyeztetések, ilyen pl. az Orvoslás infokommal szekció. Ezen a napon egy vagy két időrésben Diákszekció is fog működni, remélhetőleg nagy érdeklődés mellett.
A zárónap az információs hadviselés témakörével indul, majd zárásként két olyan jövőbe tekintő előadás zárja a programot, melyek előrevetítik a fejlődés irányát. Az egyik előadás a kvantum számítógépekkel és hatásukkal, a másik pedig a kognitív infokommunikáció témakörével ismerteti meg a konferencia résztvevőit.
A napirendhez kapcsolódva Nagy Péter elmondta, hogy a program szervezésével párhuzamosan folyik a támogatói szerződések megkötése, valamint a kiállítók felkérése is. Az elnökség a továbbiakban a konferencia részvételi díját, az early bird kedvezményeket, valamint a regisztrációs kampány időzítését határozta meg. Várhatóan idén is az utolsó két hétben fog felfutni a jelentkezők száma, ez teljesen kiszámíthatatlan. A szakmát továbbra is célirányos módon kell elérnie a szervezésnek, reméljük az elmúlt évek sikeres konferenciái már kellő indíttatást jelentenek a magas arányú részvételre. A konferencia helyszíne idén Tapolca lesz, mivel a korábbi kecskeméti helyszínt a rendezvény kinőtte.

Az ötödik napirendi pontban Nagy Péter operatív igazgató terjesztette be a HTE pénzeszközeire vonatkozó befektetési javaslatát. Az elnökség megállapította, hogy a javaslat teljesíti a HTE befektetési stratégiájában rögzített feltételeket, nem lépi túl a kockázati kritériumokat, így megszavazta a féléves futamidejű befektetést.

A hatodik napirendi pontban az operatív igazgató a közelgő két, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi konferencia, a SPECOM 2016 és az EUSIPCO 2016 előkészítéséről tartott tájékoztatót. A SPECOM 2016 (18th International Conference on Speech and Computer) rendezvényre sokan jönnek Kelet-Európából, ami sok sajátosságot okoz a rendezésben az adminisztrációs és fizetési szokások eltérő jellege miatt. Az EUSIPCO 2016 (European Signal Processing Conference) egy nagyobb, hatszáz fős rendezvény lesz, amit a HTE pályázaton nyert el. A konferencia elnöke Hanzó Lajos (general chair), akinek a rendezvény alatt, augusztus 30-án lesz a székfoglaló előadása is a Magyar Tudományos Akadémián. A konferencia másik két magyar érintettje Vida Rolland (operational chair) és Nagy Péter (finance chair).

Az egyebek napirendi pontban Horváth Pál, az Ellenőrző Bizottság elnöke jelezte, hogy a közeljövőben a HTE legnagyobb 15 vevőjére illetve szállítójára vonatkozó dokumentumokat kívánja az EB megvizsgálni. Magyar Gábor az Infokommunikációs Fogalomtárral kapcsolatos tárgyalásokról számolt be az elnökségnek. Elmondta, hogy az NMHH pozitívan állt hozzá a javaslathoz, de további támogatókat kell még keresni a projekt megvalósításához a piacon.


Bartolits István
főtitkár