Vissza

A 2016. január 14-én tartott Elnökségi ülés témái

A januári ülés első napirendi pontja az évkezdethez kapcsolódóan az éves munkaterv megvitatása volt. A második napirendi pont az elnökségi ülések időpontjának a rögzítésével foglalkozott. A harmadik napirendi pontban a szakmai közösségek számára kiírandó pályázat tervezetének a vitájára került sor. A negyedik napirendi pontban szintén a szakmai közösségek voltak a középpontban, az Alapszabály vonatkozó pontjai alapján vitatta meg az elnökség a teendőket illetve azt, hogy ez milyen feltételeket tartalmaz a szakosztályok, területi csoportok működésére vonatkozóan. Az egyebek napirendi pontban három témát vitatott meg az elnökség. Elsőként a HTE elnöke számolt be röviden az NJSZT Informatikai Történeti Fórumának az aznapi eseményéről. A következőkben a HTE főtitkára tájékoztatta az elnökséget a Telefónia Múzeummal kapcsolatos lépésekről, illetve a Promotel Egyesülettel közösen megtartandó helyszíni szemléről. Végezetül az NFM-től érkezett felkérő levél alapján javaslatot tett egy HTE tagunk állami kitüntetésére.


Az első napirendi pontban a HTE elnökségi üléseinek a tematikáját vitatta meg a elnökség Bartolits István főtitkár előterjesztése alapján. Ez a tervezet az előre látható témákat rögzítette, s ehhez kért még kiegészítéseket, javaslatokat az elnökség tagjaitól. A vita során több javaslat is érkezett a munkaterv kiegészítéséhez, melyeket a főtitkár beépít és az így megszülető új változatot elektronikusan megküldi a következő elnökségi ülés előtt az elnökségnek további vitára vagy elfogadásra.

A következő napirend szintén a munkatervvel volt kapcsolatos, többen jelezték ugyanis, hogy az ülések szerda délutáni időpontja számukra nem alkalmas. Mivel az ülések időpontját célszerű hosszú távon előre rögzíteni, ezért tűzte a kérdést a napirendjére az elnökség. Az időpontok egyeztetését követően kialakult, hogy a következő időszakban a hónap második keddjén lesznek az ülések.

A harmadik napirendi pontban Putz József, a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag ismertette a HTE szakosztályai és területi csoportjai számára évente kiírt támogatási pályázatra vonatkozó előterjesztését. A javaslat alapján a pályázat keretösszege 700 ezer forint lenne, melyből 100 ezer forint szolgálna a kisebb, egyedi tételek, elsősorban a Ustream közvetítések támogatására, a támogatás többi része a hagyományos pályázati rendszerben kerülne kiírásra. Az elnökség rövid vita után néhány apróbb kiegészítést javasolt a kiíráshoz, a felemelt összeggel teljesen egyetértett de az egyedi tételekre vonatkozó keretet még 50 ezer forinttal megemelte. A főtitkár felkérte Putz Józsefet a pályázati kiírás ennek megfelelő módosítására és egy héten belüli elektronikus szavazást kért az elnökségtől a módosított változatról, hogy azt még januárban meg lehessen hirdetni.

A negyedik napirendi pont a szakmai közösségek működésével foglalkozott. Az Alapszabályban foglaltak betartására fel kell hívnia az elnökségnek a szakmai közösségek vezetőinek a figyelmét, mert ezek be nem tartása esetén sajnos a szakosztály vagy területi csoport az Alapszabály értelmében megszünteti magát. Ennek megelőzésére az elnökség felkérte Putz Józsefet, hogy vegye fel a személyes kapcsolatot a szakmai közösségek vezetőivel ebben a kérdésben.

Az egyebek napirendi pontban elsőként Magyar Gábor számolt be az Óbudai Egyetemen megrendezett, technikatörténeti kiállítással kiegészített, a Magyar Rádióról szóló Informatika Történeti Fórumról. Utána Bartolits István tájékoztatta az elnökséget a Promotel Egyesülettel közös, a Telefónia Múzeum megmentésére indított akció első lépéseiről. Végezetül pedig egy HTE tagunk miniszteri szintű kitüntetésére tett javaslatot a HTE főtitkára. A javaslatot az elnökség elfogadta, így a felterjesztésnek nincs akadálya.

                                                                                                               

Bartolits István
főtitkár