Vissza

A 2016. december 13-án tartott Elnökségi ülés témái

A decemberi ülés első napirendi pontja a HTE 2017-es költségvetésének a véglegesítése volt. A második napirendi pontban Magyar Gábor a tisztújítás ütemezését és a Jelölő Bizottság felállításának a kritériumait foglalta össze. A harmadik napirendi pontban az Infocommunications Journal főszerkesztői szerződésének a meghosszabbítása volt a téma. A negyedik napirendi pontban Szabó Csaba Attila főszerkesztő az Infokommunikációs fogalomtárral kapcsolatos munkák állásáról számolt be. Az ötödik napirendi pontban az elnökség Kissné Akli Mária főtitkárhelyettes előterjesztése alapján megkezdte az elnökség 2017-es munkarendjének a kialakítását. Végezetül Nagy Péter számolt be az IEEE GLOBECOM konferencián elért eredményekről. Az elnökségi ülés formális lezárása után került sor a HTE Diplomaterv és szakdolgozat pályázat díjátadására, majd az elnökség a díjazottakkal kötetlen formában, jó hangulatú beszélgetés mellett búcsúzott a 2016-os esztendőtől.


Az első napirendi pontban a Nagy Péter operatív igazgató és Kis Gergely gazdasági területért felelős elnökségi tag által írásban előzetesen előterjesztett 2017-es költségvetés tervezetét vitatta meg. Ahogy az már a novemberi ülésen is látszott, 2017-re a tervezés adatai alapján egy alacsonyabb forgalom mellett realizálható enyhén negatív eredmény várható. Erről élénk vita alakult ki az elnökségen belül, mert volt olyan vélemény, hogy a HTE vezetése nem állhat elő a Közgyűlésen egy negatív eredményt prognosztizáló költségvetési tervvel. Az elnökség újra megvizsgálta a sarokszámokat és arra jutott, hogy a jelenlegi helyzet alapján ez a realitás. A főtitkár kiemelte, hogy évek óta pozitív eredményt tervezett ugyan a HTE, de ennek mindig megvolt a reális alapja, véleménye szerint nem szabad kozmetikázni a tervet, ha nincs mögötte teljesíthető bevételi lehetőség. Hat nyereséges év után – miközben végig jeleztük, hogy jöhetnek nehezebb időszakok – igenis fel kell vállalni, hogy a 2017-es terv enyhe negatív eredményt hoz, az őszinteség itt nagyobb erény, mint a pozitív eredmény hamis ígérete. Ugyanakkor kiemelte, hogy az elnökségnek mindent el kell követnie 2017-ben is, hogy a tervezetet túlszárnyalja, s mégis pozitívan tudja zárni 2017-et.

A vitában végül az a döntés született, hogy az előterjesztett költségvetést az elnökség változatlan formában hagyja, de a februári elnökségi ülésig tovább keresi a lehetőségét olyan pótlólagos forrásoknak, melyek pozitívra tudják fordítani a 2017-es eredményt. Az elnökség ezzel a kitétellel a 2017-es költségvetést megszavazta.

A második napirendi pontban Magyar Gábor, a HTE elnöke ismertette, hogy a jelenlegi Alapszabály szerint a tisztújítás jelölőlistáját 42 nappal a Közgyűlés előtt zárni kell, így a jelölőlistának az áprilisi elnökségi ülésre meg kell lennie. A jelölőlistát a Jelölő Bizottság állítja fel, annak a személyi összetételét pedig a februári Szenátus ülésnek kell jóváhagynia. Ezek után ismertette, hogy a Jelölő Bizottság összetételénél fontosnak tartja, hogy az elnöke alapos HTE-ismerettel rendelkezzen, a tagok esetében pedig jónak látná, hogyha képviselni tudnák a vállalati, ipari szférát is, mert fontos lenne, hogy onnan is jöjjenek javaslatok. Az előzetes megkereséseket már megkezdte, a januári elnökségi ülésre pedig kész személyi javaslatot fog beterjeszteni. A következőkben javasolta, hogy a jelen lévő elnökségi tagok mondják el, milyen HTE feladatokat vállalnának el a jövőben, kire milyen témában lehet majd számítani a tisztújítás után.

A harmadik napirendi pontban az Infocommunications Journal főszerkesztőjének a szerződéses meghosszabbítása volt a középpontban, mert az első évre kötött szerződés hamarosan lejár. A főtitkár javasolta, hogy Vida Rolland szerződését hosszabbítsa meg az elnökség, ezt az októberi elnökségi ülésen előterjesztett beszámolója is megalapozta. Az elnökség egyhangúan megszavazta a szerződés meghosszabbítását.

A negyedik napirendi pontban az elnökség az Infokommunikációs fogalomtár helyzetéről kapott áttekintő képet. Szabó Csaba Attila főszerkesztő tájékoztatta az elnökséget, hogy a projekt elindult és jól halad. Tizenhárom szerkesztő dolgozik a kiválasztott első 200 fogalom definícióján, 120 fogalommal már készen vannak, az év hátralévő részében 170-180 fogalomig fognak eljutni, tehát a kitűzött első fázis 2017 januárjában megvalósul. Az elkészült anyagokat Schmideg Iván tekinti át, majd ezt követően felkerülnek a még ebben az évben elkészülő Wiki felületre. Ez utóbbi fogja a széleskörű kontrollt biztosítani a kidolgozott definíciók felett. Az egységes formátumba hozott definíciók feltöltésében Nagy Péter fog segítséget nyújtani. Az elkészülő első fázis tapasztalatai, kikristályosodó munkamódszerei adják az alapot a további 800 fogalom elkészítéséhez, melyre 2017-ben fog sor kerülni.

Az ötödik napirendi pontban az elnökség Kissné Akli Mária főtitkárhelyettes előterjesztésében a 2017-es munkarend kialakításával foglalkozott. Az elnökség áttekintette az egyes elnökségi ülések megtervezett témáit és további javaslatokat tettek. A munkatervet a januári elnökségi ülés fogja véglegesíteni, addig még további programpontokra lehet javaslatot tennie az elnökségi tagoknak.

Az egyebek napirendi pontban Nagy Péter operatív igazgató beszámolt arról, hogy Vida Rollanddal és Simon Csabával vettek részt az IEEE GLOBECOM konferencián az USA-ban, ahol Simon Csaba sok kapcsolatot épített ki. Ajánlatot kaptak egy kb. 50 fős konferencia szervezésére és Simon Csaba felkérést kapott a Technical Committee tagságra is. Ezek a HTE jövője szempontjából is fontos események voltak.

Az ülés lezárása után Magyar Gábor méltatta a 2016-os pályázatra érkezett magas színvonalú pályázati anyagokat, majd Bartolits Isvánnal és Gerhátné Udvary Eszterrel – aki a pályázati munkát vezette – mindkét kategóriában közösen átadták a díjakat az elnökségi ülés utáni kötetlen beszélgetésre is meghívott első három helyezettnek.

Bartolits István
főtitkár