Vissza

A 2016. április 12-én tartott Elnökségi ülés témái

Az áprilisi ülés első és második napirendi pontja a május 19-i Közgyűlés napirendjével és az előterjesztendő dokumentumokkal foglalkozott. A harmadik napirendi pontban a HTE Infokom 2016 konferencia szervezésének a készültségét mutatta be a Programbizottság elnöke. A negyedik pontban a Díjbizottság elnöke terjesztette be a bizottság díjakra vonatkozó döntését. Az ötödik pontban a főtitkár tett javaslatot a tiszteletbeli szenátorok kinevezésére illetve a címzetes szenátorok felkérésére. A hatodik napirendben a főtitkár két jubileumi évforduló kapcsán tett előterjesztést a Híradástechnika különszámban történő megjelentetés tárgyában. A záró napirendi pontban a HTE elnöke ismertette egy infokommunikációs fogalomtár létrehozásának a javasolt lépéseit.


Az első két napirendi pont a május 19-i Közgyűlés előkészítésével foglalkozott. Magyar Gábor, a HTE elnöke ismertette a tervezett napirendi pontokat, ezen belül javaslatot tett a szakmai előadásra is, amit az Elnökség jóváhagyása után fog véglegesíteni. Az Elnökség a javaslatot elfogadta. A szakmai előadás után a főtitkár éves beszámolója következik, majd az éves beszámoló bemutatása, a  független könyvvizsgálói jelentés és az Ellenőrző Bizottság beszámolója következik. Idén először a HTEnet Innovációs Nonprofit kft. egyszerűsített éves jelentése, a könyvvizsgálói jelentés és az Ellenőrző Bizottság beszámolója is elhangzik, hiszen most már a civil szervezet mellett a kft. dokumentumait is el kell fogadnia a Közgyűlésnek.

A harmadik napirendi pontban Sallai Gyula, a HTE Infokom 2016 Programbizottságának az elnöke adott tájékoztatást a konferencia programjáról. A program néhány elvi kérdését megosztotta az elnökség tagjaival is, akik ebben állást foglaltak. A kérdések a párhuzamos szekciók témáira, a pénteki nap szervezésére és egy csütörtök esti lazább, sztorizó szekció létrehozására irányultak. A konferencia programja jól áll, a Programbizottság ülései rendszeresek és a program nagy része már konkrét előadókkal is le van fedve.

A negyedik napirendi pontban Bartolits István, a Díjbizottság elnöke ismertette az április 7-i bizottsági ülés döntéseit a HTE díjakra vonatkozóan. Idén 5 Puskás Tivadar díjra, 8 aranyjelvényre és 16 ezüstjelvényre tett javaslatot a beérkezett jelölések alapján a bizottság, emellett két HTE életműdíjat és két HTE támogatói díjat ítélt oda. A Pollák-Virág díjra négy cikket és egy vendégszerkesztőt javasolt a bizottság a 2015-ös év Infocommunications Journal és Híradástechnika különszámaiból. Az elnökség a Díjbizottság előterjesztését elfogadta.

Az ötödik napirendi pontban Bartolits István főtitkár tett javaslatot a tiszteletbeli szenátorok kinevezésére, melyre szintén a Közgyűlésen kerül sor. Ezen kívül a címzetes szenátorok felkérésére tett előkészületeket az elnökség, kijelölve az elnökség azon személyit, akik felkérik a javasolt személyeket a cím elfogadására illetve az ehhez kapcsolódó tevékenységek vállalására.

A hatodik napirendi pontban Bartolits István az előző elnökségi ülésen felmerült jubileumi Híradástechnika folyóirattal kapcsolatos vizsgálatokról készült előterjesztését tette meg. 2016-ban ugyanis két jubileuma is van a HTE-nek: egyrészt most lesz a 20. HTE Infokom konferencia a sorban, mely 1978-ban még Energiaipari Távközlési Szeminárium néven indult, majd Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium, illetve HTE Infokom néven folytatódott. Másrészt a Híradástechnika folyóirat ebben az évben a 70. évfolyamába lépett. A két jubileum alkalmából felmerült egy különszám összeállítása. Az előterjesztés azonban egyértelműen arra az álláspontra helyezkedett, hogy – bármennyire is jó lenne 2016-ban három különszámot is megjelentetni – a két jubileum ugyan egy-egy 2-4 oldalas cikket megérdemel, de egy önálló különszámra való érdekesség, újdonság aligha gyűjthető össze. Ugyanakkor egy lexikális áttekintésnek nincs vonzereje, így a főtitkár a különszám elvetése mellett foglalt állást. Az elnökség élénk vita után újabb javaslatokat fogalmazott meg az évfordulókkal kapcsolatban, de a különszám törlésével egyetértett.

Az utolsó napirendi pont egy igen izgalmas témát járt körül. Magyar Gábor egy infokommunikációs fogalomtár elkészítésére tett javaslatot, melyről már hónapok óta folynak az előkészítő megbeszélések az elnökség tagjai között is. A fogalomtár összeállítása ugyan hatalmas feladat, de néhány szakmai támogató segítségével ennek az erőforrásait meg lehetne teremteni és ezzel a teljes infokommunikációs szakma nagyot nyerne. Az elnökség az infokommunikációs fogalomtár kidolgozásának a koncepcionális anyaga tekintetében egyetértett és felhatalmazta a HTE elnökét a munka előkészületeinek a megkezdésére. Egyben javasolta, hogy a téma ismét kerüljön napirendre a következő elnökségi ülésen.

Bartolits István
főtitkár