Vissza

A 2015. november 4-én tartott Elnökségi ülés témái

A novemberi ülés első napirendi pontja örömteli eseménnyel, a HTE MediaNet 2015 konferencia értékelésével foglalkozott. A második napirendi pontban döntés született az Infocommunications Journal főszerkesztőjének a személyéről. A harmadik napirendi pontban az elnökség az ISZB SzMSz módosítási javaslatait tárgyalta meg és néhány kisebb változtatással elfogadta a dokumentumot, amit a szenátus elé terjeszt végső döntésre. A szenátus ülésének az előkészítése volt a negyedik napirendi pont, ahol az ülés napirendje is véglegesítésre került. Az egyebek napirendi pontban Nagy Péter az október 22-én kitüntetett HTE tagoknak gratulált, majd ismertette a Külgazdasági- és Külügyminisztérium köszönő levelét az ITU Telecom World megszervezésében nyújtott HTE segítségért, végül beszámolt a folyamatban lévő NAV ellenőrzésről. Sallai Gyula a 2. Magyar Jövő Internet Konferencia végleges programját ismertette.


Az első napirendi pontban Szűcs Miklós, a HTE MediaNet 2015 konferencia szervezőbizottságának az elnöke számolt be a nagy kihívást jelentő munkájáról és értékelte a konferenciát. A több mint 220 résztvevő összesen 75 céget képviselt, s 45 előadást és három kerekasztal beszélgetést hallgathattak meg a két napos rendezvény keretében. Örömteli volt, hogy már 6 kiállító is bemutatta termékeit, két évvel ezelőtt még nem volt igazi szakmai kiállítónk a MediaNet konferencián. A szakmai programot kiegyensúlyozottnak értékelte és kiemelte a szekcióvezetők alapos munkáját, mert ez adta a meg a program magas színvonalát. Érzékelte, hogy az előadók időtartásával kapcsolatban még lépni kell, itt egy-egy szekciónál voltak problémák. Ehhez célszerű akár technikai segítséget is adni, néha nem elég a pohárkocogtatás, úgy tűnik. Javasolt még néhány modellbeli módosítást is átgondolásra az előadók megnyerésével kapcsolatban, hiszen miattuk jönnek el a résztvevők.

Nagy Péter megköszönte Szűcs Miklós kiváló munkáját, s hozzátette, hogy az új modell a szervezőbizottságra vonatkozóan jól működött, a szekcióvezetők megértették és jól menedzselték a program összeállítását az elnök vezetésével. Ő is kiemelte a kiállítók pozitív szerepét. A pénzügyi mérlegről még nem tudott végeredményt mondani, mert még néhány számla nem érkezett be, de ezen a téren is sikeresnek látszik a rendezvény. A konferencia kiválasztott előadásaiból már készül a Híradástechnika folyóirat különszáma, tehát idén már biztos, hogy két különszám tud megjelenni, az első a Távközlési Világnap alkalmából már nyár elején elkészült.

Az elnökség is egyetértett azzal, hogy a rendezvény sikeres volt, Magyar Gábor pedig – szintén megköszönve Szűcs Miklós eredményes munkáját – megállapította, hogy a szekcióvezetők szakmai előkészítő munkája megalapozta a rendezvény sikerét. Összefoglalóan elmondta, hogy úgy látja, sikerült a korábbi HTE elnök, Sallai Gyula elképzelését megvalósítani, nevezetesen, hogy a médiával foglalkozó konferenciasorozat – a korábbi televízió-konferenciák utódjaként – újraéledjen.

A főtitkár azt emelte ki, hogy a HTE MediaNet nagy érdeme, hogy igazi szakmai előadások hangzottak el, ezért lehetett az őszi konferencia-dömpingben is sikeres a rendezvény. Kifejezte azon reményét, hogy a Híradástechnika folyóiratnak 2016-ban is lesz két megjelenése, ebből nem szabad engedni, az infokommunikációs szakma számára is fontos ez a megjelenési forma. Emelni kell a diákszekció presztízsét is, mert jelenleg nem tartják elég vonzónak a fiatalok. Ezért jó ötlet, hogy a folyóiratban is helyet kap egy előadás a diákszekcióból.

A második napirendi pont az Infocommunications Journal főszerkesztői pozíciójával foglalkozott. Imre Sándor elmondta, hogy Szabó Csaba Attila mellett Vida Rolland főszerkesztő-helyettesként megismerkedett a kihívást jelentő feladattal és remek munkakapcsolatot alakítottak ki egymás között. Vida Rolland vállalja a főszerkesztői feladatot, így az elnökség döntésén múlik a folytatás. A főtitkár szavazásra tette fel a kérdést, az elnökség pedig – a korábbi egyeztetések tükrében – egyhangúan szavazott bizalmat Rollandnak, aki továbbra is számíthat Szabó Csaba támogatására. A döntést azért kellett meghozni, mert a jelenlegi főszerkesztő szerződése az év végével lejár és Csaba hét éves kiemelkedő munkája után – az alapítás óta folyamatosan főszerkesztőként gondozta a folyóiratot – gondoskodni kellett a fiatalításról.

A harmadik napirendi pont az Infokommunikációs Szakértő Bizottság személyi megújulását követően vált esedékessé. A Jereb László elnökletével működő ISZB élénk vitát folytatott a szervezeti és működési szabályzatról és több módosító javaslatot terjesztettek az elnökség elé. Az elnökség ezt a tervezetet tárgyalta meg és néhány pont finomhangolása után elfogadta a javaslatot, amit beterjeszt a szenátus elé végső döntésre. A négy éve elkészített SzMSz-t valóban érdemes volt hozzáilleszteni a való élet által diktált feltételekhez, így nem volt különösebb vita a módosításokban, inkább arra törekedett az elnökség, hogy a vezetési folytonosság a későbbiekben is megmaradjon az ISZB kétéves megújulási ciklusai mellett.

A negyedik napirendi pontban a szenátus ülésének az előkészítését tárgyalta az elnökség, ennek mindjárt első elemeként beemelte a beterjesztendő SzMSz-ről a szavazást. Kialakult a végső napirend is, a főtitkár a HTE aktuális témáit mutatja be, majd Jereb László tart áttekintést az új ISZB-ről, utána szavazás következik a beterjesztett SzMSz-ről. Végül, de nem utolsó sorban Mihály Anita és Gergely Anna a HTE kommunikációjának a legújabb módszereit, eredményeit mutatja be a szenátus tagjainak. A tervezett napirendet az elnökség elfogadta.

Végezetül az egyebek napirendi pontban Nagy Péter ismertette az örömhírt, hogy október 22-én a „Hírközlésért Érdemérmet" vehette át a HTE két tagja, Debreceni Győző, a KIFÜ projektmenedzsere és Heckenast Gábor, valamint Kövesi Gabriella, a Magyar Telekom csoport szabályozási igazgatója. Ugyancsak beszámolt arról, hogy a NAV vizsgálatot folytat a HTE-nél, hogy a Külgazdasági- és Külügyminisztérium köszönő levelet küldött a HTE-nek az ITU Telecom World budapesti rendezvényének a megszervezésében nyújtott segítségért.

Sallai Gyula ismételten felhívta a figyelmet a HTE segítségével szervezett 2. Magyar Jövő Internet Konferencia programjára, melyben öt külföldi előadó is szerepelni fog.

                                                                                                               

Bartolits István
főtitkár