Vissza

A 2015. március 4-én tartott Elnökségi ülés témái

A márciusi elnökségi ülés az első napirendi pontjában a HTE MediaNet 2015 megszervezésének az előkészületeivel foglalkozott. A második pontban a HTE tagságának a fiatalítása volt a középpontban. Ugyancsak a HTE belső életével volt kapcsolatos a következő két napirendi pont: a harmadikban a 2014-es szakmai közösségi pályázat kiértékelése, majd a negyedik napirendi pontban a 2015-re beérkezett pályázatok értékeléséről hangzott el előterjesztés. Az ötödik napirendi pontban a HTE díjakra beérkezett javaslatokat mutatta be a díjbizottság elnöke, majd következő napirendben a Híradástechnika folyóirat 2015-ös különszámairól döntött az Elnökség. Végezetül a hetedik napirendi pontban a HTE Szenátus ülésének a napirendje, a nyolcadik pontban a HTE SZMSZ módosítása adott feladatot az Elnökségnek.


Az első napirendi pontban Magyar Gábor, a HTE elnöke adott tájékoztatót a HTE MediaNet 2015 konferencia szervezéséről. A konferencia időpontja és helyszíne már véglegessé vált, a két napos rendezvényt Kecskeméten rendezi meg a HTE 2015. október 8-9-én. Ennek megfelelően már fent van a honlapon a felhívás, így sikerült megvalósítani azt a kitűzött célt, hogy időben tájékoztassuk a leendő résztvevőket az eseményről. Szintén jó hír, hogy a konferencia szakmai tartalma is körvonalazódik, hamarosan véglegesedik a Programbizottság összetétele is. Így még áprilisra összeállhat a szekcióterv és megkezdődhet a szekciók szakmai tartalmának az összeállítása. Magyar Gábor kitűzte a konferencia eredménycéljait és javaslatot tett a konferencia fővédnöknek javasolt személyére. Nagy Péter operatív igazgató a tájékoztatást kiegészítette azzal, hogy a szponzori csomagok is hamarabb tudnak ezzel az ütemezéssel elkészülni, ami segíti a konferencia magasabb szintre emelését. Az Elnökség fontosnak látja, hogy ez a hiánypótló konferencia, mely a médiatechnológia kérdéseit is felvállalja, hosszú távon is be tudjon illeszkedni a HTE sikeres rendezvényeinek a sorába és össze tudja hozni a kormányzati döntéshozókat, a médiaszakembereket és a médiatechnológia művelőit egy közös platformon.

A második napirendi pontban a HTE tagságának a fiatalítása tárgyában tett előterjesztést Gyenes Péter. A korfa érettebb kor felé való eltolódása már évtizedes problémája az Egyesületnek, aminek a megfordításában csak részsikereket tudott a vezetés elérni. Gyenes Péter éppen ezért abból indult ki, hogy a tagság, mint fogalom, kiment a divatból, vagy legalábbis nem népszerű a fiatalok körében. Nem ebben az irányban kell tehát elindulni, hiszen a cél az, hogy a HTE folyamatos kapcsolatot tudjon teremteni a fiatalokkal, nem pedig a taglétszám öncélú növelése. Az előterjesztésben javaslatokat tett azokra a formákra, melyek ugyan kicsit formabontóak, de éppen a fiatalok megszólítása, bevonzása folyamatában sikeresek lehetnek. Az Elnökség hosszas vitában foglalkozott az előterjesztéssel, s egyetértett abban, hogy meg kell próbálni teljesen új kommunikációs csatornákat nyitni a fiatalok felé, s közben a brandépítés felé elmozdulva megteremteni a HTE megtartó erejét is. Felmerült az is, hogy a szakosztályi munkában is fontos az utánpótlás felnevelése, ehhez azonban nem elegendőek a külső szimpatizánsok, kellenek azok a szakemberek, akik mozgatják a szakosztályi életet. Egyetértés volt a fiatalokat jobban megmozgató, lazább programok megszervezésében is, ahol hiteles szakemberek jelennek meg a körükben, de a fiatalok életviteli formái között.

A következő két napirendi pontban Putz József, a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag ismertette a 2014-es HTE szakmai közösségek pályázat tapasztalatait és a teljesítéseket, majd sor került a 2015-ös pályázatra beérkezett anyagok értékelésére. Az Elnökség az előterjesztett javaslatot megvitatta, majd egyetértve a benne foglaltakkal, egy tételt átemelt HTE finanszírozási formába, így a javasolt összegeket még kissé meg lehetett emelni. Ezzel a módosítással a pályázati források elosztását az Elnökség egyhangúan elfogadta.

Az ötödik napirendi pontban Bartolits István adott tájékoztatást a beérkezett díjjavaslatokról, kiegészítve a listát az operatív igazgató javaslataival. A vitában körvonalazódott, hogy a HTE központi rendezvényeit támogató, nem HTE tagok elismerését új alapokra kellene helyezni, mert a díjazási rendszerünknek filozófiájában követnie kell a megváltozott körülményeket. Ehhez a Díjbizottság munkájára lesz szükség. Az ezzel kapcsolatos javaslatokat a következő Elnökségi ülés fogja megtárgyalni, ekkorra már összeáll a Díjbizottság személyi javaslata is.

Fontos kérdésnek tartja az Elnökség a Híradástechnika folyóirat kérdését is, ezzel foglalkozott a hatodik napirendi pont, ahol Imre Sándor számolt be a várható fejleményekről. 2015-ben a HTE megpróbál két különszámot megjelentetni, az egyiket a győri Információs Társadalom Világnapja tiszteletére rendezendő konferencia anyagából, a másikat pedig a HTE MediaNet 2015 konferencia legsikeresebb előadásaiból. Ezzel talán megindítható egy folyamat a folyóirat reaktiválása irányába.

A hetedik napirendi pontban a március 26-i HTE Szenátusi ülés napirendjét véglegesítette a vezetés, ennek fő pontjai a HTE Nonprofit kft. megalakítása, illetve a HTE SZMSZ szükséges módosítása lesznek, de előtte a Főtitkár rövid összefoglalót ad a HTE aktuális kérdéseiről is. A nyolcadik napirendi pont éppen ehhez illeszkedően a HTE SZMSZ tervezetével foglalkozott.

Végezetül Kissné Akli Mária áttekintette a következő ülés napirendi pontjait, egyben felhívta az előterjesztéssel rendelkező napirendi felelősöknek a figyelmét ezek elkészítésére.

Bartolits István
főtitkár