Vissza

A 2015. május 6-án tartott Elnökségi ülés témái

A májusi elnökségi ülés első napirendi pontjában beszámolót hallgatott meg a Projektmenedzsment Fórumról. A második pontban a HTE MediaNet konferencia szervezése állt a középpontban. Utána a HTE Közgyűlés előkészítése volt a napirenden. A negyedik napirendi pontban az elnökség az ISZB megújításával, az ötödik napirendi pontban pedig a HTEnet Innovációs Nonprofit kft. előkészítésével foglakozott.


Az első napirendi pontban a 18. Projektmenedzsment Fórumról tartott beszámolót Prónay Gábor, a Szervező Bizottság elnöke. A konferencia résztvevők száma némileg emelkedett, s különösen jó hír, hogy a HTE Akadémia támogatásával 25 fiatal is részt tudott venni a rendezvényen. A témák közül kiemelkedett az agilis projektmenedzsment szekció, a start-up cégek szekciója, de hagyományosan jelen volt és megerősödött az államigazgatási projektek megjelenése is. Az elnökség a beszámolót tartó Prónay Gábornak megköszönte a sikeres rendezvényt, valamint Gyenes Péternek és Cs. Kiss Zsuzskának, Hoffmann Péternek a diákokkal való szorosabb kapcsolatépítést és a sikeres kommunikációt.

 A második napirendi pontban a HTE MediaNet 2015 szervezése állt a középpontban. Szűcs Miklós, a Programbizottság elnöke nem tudott az ülésen részt venni, így Nagy Péter foglalta össze az eddigi munkát. Elmondta, hogy a szekciók szervezése jó áll, jó ötletnek bizonyult, hogy a szekciók menedzselését a gondosan kiválasztott szekcióvezetők végezzék. A havonta megtartott programbizottsági megbeszélések nagyon eredményesek, összességében a konferencia előkészítése nagyon jól áll. A főtitkár szorgalmazta, hogy a fővédnökök felkérése mihamarabb történjen meg, mert ez lényeges eleme a következő szervezési fázisnak.

A harmadik napirendi pontban a közelgő közgyűléssel foglalkozott az elnökség. Nagy Péter beszámolt a pénzügyi mérleg elkészültéről illetve az Ellenőrző Bizottság megállapításairól. Oláh István az Ellenőrző Bizottság tagjaként két dologra hívta fel a figyelmet. Az egyik, hogy a közhasznúság peremfeltételei szerepeljenek a főtitkári beszámolóban, a másik pedig a megtakarítások kezelésére vonatkozott. Az alacsony kamatok miatt ugyanis fokozottan ügyelni kell a megtakarítások biztonságos, de mégis értéktartó elhelyezésére. Elkészült a könyvvizsgáló jelentése is, mely rendben találta a HTE könyvelését.

Ezek után az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a Szenátus javaslatai nyomán módosított SZMSZ-t is, melyet a közgyűlésnek kell majd megszavaznia. Ugyancsak megtárgyalta az ülés az Alapszabály szükséges módosításait is, mely szintén szavazásra kerül a közgyűlésen.

Szintén a harmadik napirendi pont részeként a főtitkár ismertette a főtitkári beszámoló főbb pontjait, jelezve, hogy a 2014-es pénzügyi teljesítés és a 2015-ös pénzügyi terv részleteit még egyeztetni kell az operatív igazgatóval. Ugyancsak ismertette a tiszteletbeli szenátorok mandátumának a rendezésére előkészített javaslatot, mert a mandátumok megújítása is a közgyűlés feladata lesz. A javaslatot az elnökség rövid vita után elfogadta. Végezetül az elnökség megválasztotta a közgyűlési küldötteit is. A küldöttek Kis Gergely, Magyar Gábor és Kissné Akli Mária lettek.

 A negyedik napirendi pontban Bartolits István adott tájékoztatást az ISZB megújításáról. Elmondta, hogy a tagság megújításának az előkészítése megtörtént, de addig ebben nem célszerű döntésnek születnie, amíg az ISZB elnökére vonatkozó tárgyalások nem vezetnek eredményre. Emiatt az ISZB megújítása még a következő elnökségi üléseken is napirendi pont lesz.

Az ötödik napirendi pontban a HTEnet Innovációs Nonprofit kft. létrehozásával kapcsolatos alapító okirat részleteit tárgyalta meg az elnökség. Döntés született abban, hogy a Cégbíróság bonyolult névvizsgálati szabályai miatt két névjavaslatot visz az elnökség a közgyűlés elé. Az első névjavaslat a „HTEnet Innovációs Nonprofit kft.", míg az alternatív javaslat a „HTE Hírközlési és Informatikai Nonprofit kft." lesz. 

A következő napirendi pontban Kissné Akli Mária áttekintette a következő ülés napirendi pontjait, egyben felhívta az előterjesztéssel rendelkező napirendi felelősöknek a figyelmét ezek elkészítésére.

Végezetül az egyebekről szóló napirendben az operatív igazgató egy, a Z generációval foglalkozó konferencia meghallgatása kapcsán új fiatalítási projekt indításáról számolt be. Magyar Gábor a PKI történetével kapcsolatos június 4-i emlékmentő előadásra hívta fel a figyelmet, melyet Sallai Gyula vezetésével szervez meg a HTE. Ugyancsak felvetette egy hosszabb elnökségi elvonulás ötletét, melyet érdemes lenne június folyamán megszervezni. Az időpont kiválasztására az operatív igazgató segítségét kérte.

Bartolits István
főtitkár