Vissza

A 2015. június 3-án tartott Elnökségi ülés témái

A júniusi elnökségi ülés első napirendi pontja HTE MediaNet 2015 konferencia szervezésével foglalkozott. A második napirendi pontban a fiatalok kérdésköre volt a középpontban, ebben a kérdésben a HTE el akar mozdulni az eddigi irányokból és sikeresen akarja a fiatalokat elérni. A harmadik pontban a külkapcsolati együttműködésekről hangzott el beszámoló. A negyedik napirend a májusi Közgyűlést értékelte röviden, majd az ötödik pont az ISZB megújításával foglalkozott. A hatodik pontban a címzetes szenátorok kinevezéséről tartott előterjesztést a főtitkár.


Az első napirendi pontban a HTE MediaNet 2015 szervezése állt a középpontban. Szűcs Miklós, a Programbizottság elnöke röviden összefoglalta az eddigi szervezőmunka eredményeit. Ebből kiderült, hogy már mind a két nap ki van töltve programmal, mindössze egy szekció van, amit még nem sikerült elindítani. A többi szekciókban már több felkért előadó is van, a program intenzíven konkretizálódik. Folyamatban van a fővédnökök felkérése és az első szekció kulcselőadóinak a szervezése is előrehaladt. A kormányzati szekció, a szabályozási szekció és a médiatechnológiák szakmai szekciói mellett idén is lesz diákszekció is, de egy szekció még a szponzorok számára is nyitva van. Szűcs Miklós beszámolója alapján jól látható, hogy a program még a nyári szünet megkezdése előtt összeállhat, ami nagy mértékben fogja segíteni a szponzorok megkeresését és a potenciális résztvevők érdeklődésének a felkeltését.

A második napirendi pont ismételten a HTE egyik kényes témáját, a fiatal tagság bevonzását helyezte a középpontba. Gyenes Péter pár hónappal korábbi előterjesztésében azt fogalmazta meg, hogy a fiatalokhoz leginkább a saját nyelvükön érdemes közeledni, ehhez azonban olyan közeg kell, aki ismeri ezt a nyelvet. Így került sor arra, hogy Nagy Péter operatív igazgató a Schönherz Informatikai Stúdió kft. egy munkatársával, Hoffman Péterrel és kommunikációs szakemberünkkel, Cs. Kiss Zsuzskával hármasban összeállítottak egy éves munkatervet a HTE tevékenységének a fiatalok számára vonzó módon történő bemutatására. Ebben a napirendi pontban Hoffman Péter ezt az éves programot mutatta be az elnökségnek. Ebben Facebook oldal, fiatalos arculati elemek, levelező lista létrehozása után olyan programok kerültek, melyek Hoffman szerint valóban vonzzák a fiatalokat. Több új fejlesztésű eszközbemutató, toborzókampány, a konferenciák köré szervezett pályázatok és az erre épülő csapatépítés szerepelt a meglehetősen nagy vitát generáló munkatervben. Felmerült kérdésként, hogy miért éppen az egyetemistákat célozza meg a HTE, mint fiatalságot, hiszen a 25-40 éves korosztály is alulreprezentált az egyesületben. Nagy Péter elmondta, hogy egyszerre minden rétegre nem lehet koncentrálni, erre nem lesz energiánk, most a „Z" generáció elérése a legfontosabb a jövő szempontjából, ha ez sikeres lesz, lehet szélesíteni a kört. Természetesen az is vitát váltott ki, hogy tényleg ezek-e a legjobb módszerek a fiatalok megnyerésére. Hoffman Péter állta a vitát, s nem ingott meg a hite a programban, az elnökség pedig abban maradt, hogy hinnünk kell az előadónak, mert ő jobban tudja, mi vonzza a „Z" generációt, mint az életkorban egészen más szeletet magáénak mondható elnökség.

A harmadik napirendi pontban a külkapcsolati együttműködés volt a téma, ennek keretében Vida Rolland adott tájékoztatót az IEEE PIMRC 2018-as budapesti megszervezésének a megpályázására. A pályázati anyagot szeptemberben kell leadni, s a kidolgozásában a már jó eredményeket elért Hanzó Lajos, Vida Rolland és Nagy Péter trió tudna erőteljesen munkálkodni. Mivel a pályázat benyújtásának illetve az ezzel kapcsolatos utazásoknak pénzügyi vonzata is van, így az indulásról a júliusi elnökségi ülés dönt.

A napirend további részében Németh Monika, a külkapcsolatokért felelős elnökségi tag ismertette írásos előterjesztését. Ebben a munkacsoport – melyben Vida Rolland, Simon Vilmos és Simon Csaba segíti a munkáját – négy fontos területet azonosított. Az első a nemzetközi infokommunikációs témák Magyarországra hozása, a második a hazai infokommunikációs eredmények népszerűsítése, a a harmadik a határontúli magyarajkú területekkel való kapcsolattartás, míg a negyedik a K+F pályázatokon való részvétel. A pályázatok kapcsán kitért arra, hogy a HTE részt vehetne a tömegszerű oktatásban, amire most a GINOP egyik pályázata alapján kormányzati szándék is van. Ezt azonban csak akkor szabad felvállalni, ha látjuk, van-e ehhez erőforrása a HTE-nek. Ha nincs, akkor nem tudunk ilyen programokban részt vállalni.

A negyedik napirendi pontban a Közgyűlést értékelte az elnökség, Nagy Péter elmondta, hogy a HTE életmű díjjal kapcsolatban sok pozitív visszajelzés érkezett.

Az ISZB megújítása volt a témája az ötödik napirendi pontnak. A tárgyalások állásáról a főtitkár tájékoztatta az elnökséget, a cél az, hogy még júniusban egyértelművé váljon az ISZB elnök személye, s utána célszerű a tagság megújítását elvégezni.

Ugyancsak a főtitkár tett előterjesztést a címzetes szenátori címek adományozására, mert a tavaly kiadott két cím – mely egy évre szólt – hamarosan lejár. Mivel Gerhátné Udvary Eszter időközben a Távközlési Szakosztály elnöke lett – és ezzel a szenátus rendes tagjává vált – az ő címét nem kell megújítani. Vida Rolland címét az elnökség egyöntetűen megújításra javasolta, s a főtitkár előterjesztésére Hoffman Pétert is megszavazta az elnökség címzetes szenátornak.

Az egyebek napirendi pontban Imre Sándor tájékoztatta az elnökséget, hogy a májusi Távközlési Világnap előadásait tartalmazó Híradástechnika különszám szerzőinek Borbély Gábor kiküldte a felkérő leveleket, így reményeink szerint 2015-ben már két különszámot tud megjeleníteni a HTE. Sallai Gyula tájékoztatást adott a készülő „PKI, a hazai távközlésfejlesztés bölcsője" című rendezvényről, valamint bejelentette, hogy november 11-én ismét megrendezésre kerül a Jövő Internet Konferencia, melynek központi témája az „okos város" alkalmazások világa lesz. A konferencia szervezésében a HTE is részt vesz.

Bartolits István
főtitkár