Vissza

A 2015. január 7-én tartott Elnökségi ülés témái

A januári elnökségi ülés az első napirendi pontjában hagyományosan az évi munkatervet rögzítette. A második pontban az ISZB tagságának a megújításával, a harmadik napirendi pontban pedig a szakmai közösségi pályázati kiírás 2015-ös felhívásával foglalkozott. A negyedik pontban a 10 fő alatti szakmai közösségek ügyeit beszélte át, majd az ötödik pontban rátért a HTE jogszerű működése miatt szükségszerű HTE non-profit kft. létrehozásának a kérdéseire. A következő három napirendi pontot már az aktuális teendők töltötték ki: az ITU Telecom World budapesti megrendezésében való HTE részvétel, illetve a HTE-HÉT és a HTE-IEEE együttműködés átgondolása volt a vita középpontjában.


Az első napirendi pontban az éves munkatervet ismertette a HTE főtitkára. A munkaterv az elnökségi ülések, szenátusi ülések és a közgyűlés időpontjait és az előre látható témáit rögzíti. Természetesen a munkaterv a továbbiakban a felmerülő témákkal tovább bővül, de már most rögzíti az időhöz kötött és az egymásra épülő feladatok ütemezését. A decemberi ülésen már előkészített, de januárra véglegesített munkatervet az elnökség egyhangúan elfogadta.

A HTE vezetése által 2011-ben létrehozott Infokommunikációs Szakértő Bizottság negyedik éve működik. Mivel a tagok két évre kapják a megbízásukat a HTE elnökségétől, így hamarosan ismét sor kerül az ISZB megújítására. Ennek az előkészítését kezdte meg az elnökség a második napirendi pontban. Megvitatta a szükséges teendőket és ütemezte a folyamat lépéseit.

A harmadik napirendi pontban Putz József terjesztette elő a szakmai közösségek számára immár hagyományosan kiírt támogatási pályázat tervezetét. Az elnökség rövid vita után a tervezetet jóváhagyta, a pályázat beadási határideje 2015. február 24-e.

Az Alapszabály szerint a tartósan, 12 hónapig 10 fő alatt működő szakmai közösségek esetében az elnökség feladata a szakmai közösség megszüntetésének a megindítása. Az Alapszabály ezzel segíti a már nem működő szakmai közösség tagjainak a működő szervezetekbe történő átjelentkezését. Ennek érdekében az elnökség évente megvizsgálja a HTE szakmai közösségeit és ahol már nem látja lehetségesnek a megújulást, ott él ezzel a lehetőséggel. A negyedik napirendi pontban erről a vizsgálatról számolt be Putz József az elnökségnek. A vizsgálat szerint van ugyan olyan szakmai közösségünk, ahol a létszám most 10 fő alá csökkent, de van esély a megújulásra, így az elnökség három hónap múlva újra napirendjére tűzi a kérdést.

A HTE non-profit kft. létrehozása témájában nyújtott be előterjesztést az elnökségi ülésre Kis Gergely és Nagy Péter, ez képezte az ötödik napirendi pont tárgyát. A dokumentumból körvonalazódik, hogy több kérdést még ügyvéddel, adószakértővel kell rendezni a teljes jogi és pénzügyi korrektség érdekében, azonban minden korábban felmerült probléma, bizonytalanság megnyugtatóan elrendezhető. A HTE alapvető célkitűzésként deklarálja a törvényi előírások szerint elkerülhetetlenül létrehozandó non-profit kft. működtetésének a teljes tulajdonosi felügyeletét és a pénzmozgások jogszerűségének a maximális biztosítását. Ennek a célnak megfelelően lehet csak a kft.-t létrehozni, az alapító okiratot és a kft. SZMSZ-ét ennek megfelelő tartalommal kell létrehozni. A témát az elnökség februárban ismételten napirendre tűzi.

A hatodik napirendi pont izgalmas aktualitásról szólt. Az ITU 2015 októberében Budapesten rendezi meg az ITU Telecom World rendezvényt, melynek különlegessége, hogy ebben az évben ünnepli a szervezet a megalapításának a 150. évfordulóját is. A HTE elnöksége arra törekszik, hogy a lehető legjobban tudja segíteni ennek a rendezvénynek a sikerét, ezért felveszi a kapcsolatot a szervezőkkel. Ennek a munkának a részleteit egyeztette a napirendi pont keretein belül a vezetés.

A következő napirendi pontban a HTE-HÉT együttműködés témája került megvitatásra. Az elnökség egyetértett abban, hogy két szervezet között a jó együttműködésnek nem egy formális szerződés, hanem a közösen elvégzett feladatok adják az alapját. A HÉT-tel való együttműködést is így látjuk a legjobban kivitelezhetőnek. Formális szerződésekre akkor van szükség, ha abban konkrét igénypontokat lehet rögzíteni, jelen esetben erről nincs szó.

A nyolcadik napirend szintén egy együttműködési kérdést vizsgált, itt a HTE-IEEE közötti együttműködés volt a vita tárgya elsősorban az IEEE Hungary Section és a HTE viszonylatában. Az elnökség egyetértett abban, hogy itt sem formális együttműködési szerződés, hanem a két szervezet közös munkájának a lehetősége adhatja meg az alapot.

A következő napirendben Kissné Akli Mária áttekintette a következő ülés napirendi pontjait, egyben felhívta az előterjesztéssel rendelkező napirendi felelősöknek a figyelmét ezek elkészítésére.

Végezetül az egyebekről szóló napirendi pontban Putz József elmondta, hogy a korábbi Digitális Rádió Kör átalakulása során egyeztette az új nevét a témájában közel álló szakosztályokkal, így a szakosztály új neve Digitális Adás- és Rendszertechnika Szakosztály lesz. Az elnökség a módosított nevet egyhangúan elfogadta. A Szakosztálynak tartalmas, jó munkát, izgalmas programokat kívánunk!

Bartolits István
főtitkár