Vissza

A 2015. február 4-én tartott Elnökségi ülés témái

A februári elnökségi ülés az első napirendi pontjában a HTE Infokom 2014 konferencia tapasztalatait összegezte, már előretekintve a HTE MediaNet 2015 megszervezésére. A második pontban az Ellenőrző Bizottság elnöke vázolta az Elnökséggel való együttműködés terveit. A harmadik napirendi pontban a 2014-es év előzetes pénzügyi eredményeit ismertette az operatív igazgató. A negyedik pontban a HTE Nonprofit Kft. létrehozásának az előkészületeit egyeztette az Elnökség. Az ötödik napirendi pont a HTE és az intelligens város projekt együttműködési lehetőségeit járta körül.


Az első napirendi pontban Imre Sándor, a HTE Infokom 2014 Programbizottsági elnöke terjesztette elő a konferencia összesített konklúzióit, melyben már a szekcióvezetők tapasztalatai is megjelent. Két alapvető tanulságot emel ki a dokumentum. Az egyik a szekciók szervezésére, a másik a támogatók megnyerésére vonatkozik. Ezen kívül sok apróbb tapasztalatot, ötletet tartalmaz az összeállítás, melyeket a következő HTE konferenciák szervezésénél – pl. az idei HTE MediaNet 2015-nél – érdemes lesz figyelembe venni a még sikeresebb szervezés és a résztvevők még jobb komfortérzete, informáltsága érdekében.

Az Ellenőrző Bizottság elnöke, Horváth Pál tartott összefoglalót a bizottság működéséről, terveiről. Az Ellenőrző Bizottság saját, kidolgozott munkarend alapján működik. Az operatív ügyvezetővel már tartottak egyeztetéseket, de az elnökkel, főtitkárral is lesznek hasonló egyeztetések. Az ügyvezetővel történt egyeztetés tárgya a HTE irányítása és működése az új Alapszabály keretei között, a civil – non-profit együttélés illetve a pénzügyi működés áttekintése volt. Ezek alapján a bizottság a cash-flow tervezés bevezetését és a HTE SZMSZ átdolgozását tartotta szükségesnek.

A harmadik napirendi pontban Nagy Péter operatív igazgató a 2014-es esztendő előzetes pénzügyi eredményeiről számolt be. Elmondta, hogy még nincsenek végleges adatok, de már a nyers változatból is látszik, hogy az évet tisztességes mértékű pozitív adózás előtti eredménnyel zárta a HTE. Az eredmény még néhány tétellel csökkenni fog, de ezek nem tudják már negatívba vinni az eredményt. 2014-ben tovább nőtt viszont az éves forgalom, ami még inkább indokolja a non-profit cég létrehozását, hogy a tevékenységek szétválaszthatóak legyenek. Az Elnökség a beszámolót – néhány kérdés megnyugtató tisztázása után – tudomásul vette.

Az előző napirendi pontban már említett HTE Nonprofit Kft. létrehozása volt a téma a negyedik napirendi pontban. Ehhez Kis Gergely, a Gazgasági Bizottság elnöke és Nagy Péter operatív ügyvezető készített előterjesztést a januári Elnökségi ülés döntésének megfelelően. Az előterjesztés táblázatos formában mutatta be a civil – non-profit tevékenységek szétválasztását, a pénzáramlás, a számlázások és az adózás kérdéseinek az egyértelműsítését. Ugyancsak elkészült a non-profit kft. megalakításának az ütemterve, az Elnökség ennek alapján igyekszik kellő körültekintés mellett menedzselni a folyamatot mind adminisztratív, mind kommunikatív szinten. Fontosnak tartja ugyanis, hogy a HTE ez irányban tett erőfeszítései érthetőek és követhetőek legyenek tagjai számára. 

A HTE szakmai tevékenységének egy lehetséges területét gondolta végig az Elnökség az ötödik napirendi pontban. Témája a HTE lehetséges szerepe az Intelligens Város projektben, az előterjesztő pedig a külső kapcsolati területért felelős Németh Monika volt. Az előterjesztés pontjairól folytatott élénk vita után az a döntés született, hogy az Elnökség két tagja előkészít egy olyan javaslatot, mellyel a HTE elnöke meg tudja keresni a kormányzati illetékeseket az egyik oldalról, majd a piaci szereplőket a másik oldalról.

A következő napirendben a főtitkár áttekintette a következő ülés napirendi pontjait, egyben felhívta az előterjesztéssel rendelkező napirendi felelősöknek a figyelmét ezek elkészítésére.

Végezetül az egyebekről szóló napirendi pontban Nagy Péter tájékoztatást adott arról, hogy a február 3-án elindult internet konzultáció témájában Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos levelet intézett a HTE-hez. Az Elnökség úgy döntött, hogy a levél kérésének megfelelően megküldi a HTE által javasolt kérdéseket a miniszterelnöki biztos számára.

 

Bartolits István
főtitkár