Vissza

A 2015. december 16-án tartott Elnökségi ülés témái

A decemberi ülés első napirendi pontjában a HTE 2016-os költségvetésének az előterjesztését tárgyalta meg az elnökség. A második napirendi pontban a HTE befektetési stratégiájának a tervezetét vitatta meg és fogadta el a vezetés. Ehhez kapcsolódóan a stratégia szellemében egy konkrét befektetési előterjesztést is megvitatott és némi módosítással megszavazott az elnökség. A harmadik napirendi pont az elnökség 2016-os munkarendjének a kialakításával foglalkozott. Az ülés zárásaként a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat díjazottjai vehették át az elnyert díjakat, majd a díjazottakkal együtt kötetlenebb formában zárta le a HTE vezetése a 2015-ös évet.


Az ülés első napirendi pontjában a HTE 2016-os költségvetése volt a vita tárgya. Az operatív igazgató, Nagy Péter előterjesztésében került a tervezet az elnökség elé, melyet a HTE ellenőrző bizottságával előzetesen egyeztetett. Most volt az első alkalom a HTE életében, hogy az Egyesület és a HTEnet Innovációs Nonprofit kft. költségvetését együtt kellett tárgyalni. Ugyanakkor Nagy Péter elmondta, hogy 2016 még átmeneti év lesz, mert azokat a vállalkozási tevékenységeket, amik még az Egyesületben indultak el, ott is kell befejezni, nem lehet átvinni a HTEnet Innovációs Nonprofit kft.-be. Ugyancsak lesznek olyan – rendezvényekhez kapcsolódó, támogatás jellegű – bevételek, melyek a későbbiekben is az Egyesülethez fognak befolyni.

Az elnökség áttekintette a költségvetési előterjesztést, majd a főtitkár szavazásra bocsátotta a költségvetés fő számairól szóló határozatot. Az elnökség az előterjesztett 2016-os költségvetés fő számait egyhangúan elfogadta.

A második napirendi pontban a HTE befektetési stratégiájára vonatkozó előterjesztést tárgyalta meg az elnökség. A stratégia szükségességét a banki betétek kamatainak az alacsony szintje indokolja, a tervezet lehetőséget ad az alacsony kockázatú értékpapírokba (államkötvények, kincstárjegyek) való befektetésre. Az elnökség előzetesen megkapta az előterjesztést, s az ülésen már az e-mailben érkezett javaslatokkal kiegészített, az Alapszabállyal teljes harmóniába hozott előterjesztésről döntött a vezetés. Az elnökség a módosított előterjesztést rövid vita után egyhangúan elfogadta. Az operatív igazgató az elfogadott stratégia alapján rögtön javaslatot is tett egy, a HTE-n átfutó pénzösszeg rövid távú értékpapírban történő befektetésére, melyet az elnökség kisebb korrekciók után elfogadott.

A harmadik napirendi pontban a 2016-os elnökségi ülések munkarendjének a kialakítása volt a vita tárgya. Mivel fontos szempont, hogy az elnökség határozatképes legyen, valamint az is lényeges, hogy a speciális feladatkörrel rendelkező elnökségi tagok jelen tudjanak lenni és el is lássák a feladatukat, ezért újra kell gondolni az ülések – egyébként két évtizeden át változatlan – havi időpontját. Arra is megoldást kell találni, ha a speciális feladatkörrel rendelkező elnökségi tagok valamelyike hosszú időn keresztül nem tudja ellátni a feladatát. Ez ugyanis akadályozhatja a HTE működését, amit célszerű hamar orvosolni.

Az első probléma megoldására azonnal javaslat született, így a 2016. januári ülés időpontját már rugalmasan a résztvevők elfoglaltságához illesztette az elnökség, ugyanakkor a kiszámíthatóság érdekében meg kell határozni azt az időpontot, amit a továbbiakban egész évre vonatkozóan rögzíteni lehet, mert egyébként tervezhetetlen az elnökségi tagok számára a részvétel. A második probléma megoldására ennek felmerülése esetén egyedi megoldást találni.

Az ülés zárásaként a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat díjait adta át  Magyar Gábor, a HTE elnöke az időközben megérkezett díjazottaknak. Idén mindkét kategóriában két harmadik helyezést adott ki a HTE az igen szoros eredmények miatt. Az MSc kategóriában az első helyezett Mátyus Gergely (BME-HVT), a második Ruzicska Erzsébet (BME-HVT), míg a két harmadik helyezett Simon Benedek (BME HIT) és Katona József (DUF) lett. A BSc kategóriában az első Sebők Márton (BME-AUT), a második Nagy Andrea (BME-HVT), a két harmadik pedig Juhász Ferenc (BME-HIT) és Unger Tamás (SZE) lett. Ez úton is gratulálunk nekik és reméljük, hogy nevükkel még sokszor találkozunk a szakmában!

 

Bartolits István
főtitkár