Vissza

A 2014. szeptember 3-án tartott Elnökségi ülés témái

A szeptemberi Elnökségi ülés első napirendi pontjában a HTE háttér-kommunikációját segítő szakember, Cs. Kiss Zsuzska mutatta be az elmúlt félév alatt végzett munkáját. A második napirendi pontban a közeledő HTE Infokom 2014 konferencia állását ismertette Imre Sándor. A következő napirendben a Híradástechnika különszámának a konferenciával foglalkozó kiadását vitatta meg az Elnökség. Utána Imre Sándor a Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat kiértékeléséről számolt be, majd az Alapszabály újabb kényszerű módosítása miatt tartandó rendkívüli Taggyűlés részleteit beszélte meg a vezetés. A hatodik pontban a novemberi Szenátusi ülés előkészítése kezdődött meg. Végezetül az októberi Elnökségi ülés témáit ismertette Kissné Akli Mária főtitkár-helyettes.


Az első napirendi pontban a fél éve a HTE kommunikációs munkáját hatékonyan segítő Cs. Kiss Zsuzska tartott egy jól felépített prezentációt az elvégzett feladatokról és az elért eredményekről. Rövid bemutatkozásából kiderült, hogy jelenleg a Schönherz Informatikai Stúdió kommunikációs üzletágának a vezetője, de korábban dolgozott az RTL klubnál és az Origó-nál is. Az elmúlt félév eredményei között említette a HTE bemutatkozó anyagának az elkészítését, a HTE arculati elemeinek a kialakítását a költözés után, az elektronikus hírlevél kialakítását a belső kommunikációs munkák közül. A külső kommunikáció terén a Projektmenedzser Fórum kommunikációs munkáiban is részt vállalt, ennek eredményeként a Jazzy rádióban hosszabb beszélgetést szervezett Prónay Gáborral. Az elektronikus és hagyományos sajtóban végül is nyolc helyen jelentek meg hírek a rendezvényről. Ugyancsak intenzíven részt vesz a HTE Infokom 2014 konferencia kommunikációjának a megszervezésében. A prezentáció végén a HTE főtitkára kiemelte, hogy ezzel egy hiányosságát igyekszik a HTE felszámolni, mert ugyan többször is megpróbálta az elmúlt húsz évben a külső kommunikációt önerőből megoldani az Egyesület, de ezek a kísérletek mindig kérészéletűek voltak. A sikeres kommunikáció egyik titka pedig a kitartó munka, a rendszeres, lankadatlan híradás a HTE és tagjai eredményeiről. Ez a félév már egy tartósabbnak ígérkező folyamat sikeres indításaként értékelhető.

A második napirendi pontban Imre Sándor, az Elnökség tudományos területért felelős tagja számolt be a HTE Infokom 2014 konferencia szervezésének a helyzetéről. Kiemelte, hogy a program véglegesítése jól halad, de néhány szekció szervezése még nem zárult le. A résztvevők regisztrációja is megindult, de még csak lassú ütemben, ezen a megindult Facebook kampány és a Twitter account is segíteni fog. A szponzorok, támogatók terén is vannak pozitív eredmények, s megindult a kiállítási rész szervezése is, bár itt még vannak lehetőségek. Javaslatot tett a HTE tisztségviselők önköltséges részvételének a kidolgozására is, melyet az Elnökség megvitatott és elfogadott.

A harmadik napirendi pontban a konferenciára épülő Híradástechnika különszám megjelentetése volt a téma. Szabó Csaba Attila elvállalta a különszám főszerkesztői teendőit, de azt kéri, hogy többen is figyeljék az előadásokat és tegyenek javaslatot arra, hogy mely előadások kerüljenek be a különszámba.

A következő napirendi pontban ismét Imre Sándoré volt a szó, aki ismertette a 2014-es HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat javasolt végeredményét. A pályázat Gerhátné Udvary Eszter lelkiismeretes munkájának az eredményeként idén is rendben lezajlott, mindkét kategóriában 16 dolgozat érkezett. A bírálók kiválasztásánál nagyon ügyeltek arra, hogy elkerüljék az összeférhetetlenséget, valamint arra is, hogy minden anyagot legalább két bíráló pontozzon. A pályázatok szeptember elejéig történő elbírálása is lényeges volt abból a szempontból, hogy a két kategória első helyezettje a HTE Infokom 2014 vendége lesz és az első nap este vehetik át a megérdemelt díjat

Kényszerű, de megoldandó problémát tárgyalt az Elnökség a következő napirendi pontban, ahol az Alapszabály újabb módosítása miatt összehívandó rendkívüli Taggyűlés volt a középpontban. Az ismételt módosításra most a Polgári Törvénykönyv megváltozása miatt van szükség és erre meglehetősen szűk határidőt szabott a Fővárosi Törvényszék a májusi tisztújítás eredményeinek az átvezetése okán. Így szeptember 25-én rendkívüli Taggyűlés keretében kell dönteni az újabb módosításokról.

Ugyancsak foglalkozott az Elnökség a novemberi Szenátusi ülés témajavaslataival. A vita során több olyan kérdés is felmerült, melyben a HTE szenátorainak a bölcsességére támaszkodhat a HTE vezetése.

Az utolsó napirendi pontban Kissné Akli Mária főtitkár-helyettes ismertette a következő, októberi Elnökségi ülés napirendjét, felkérve az előterjesztőket, hogy időben készítsék el a szükséges előterjesztéseket.

Végezetül az egyebekről szóló napirendi pontban Sallai Gyula tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy október 17-én kerül megrendezésre az 1. Magyar Jövő Internet Konferencia egy, a Nemzeti Innovációs Hivatal által szervezett két napos rendezvény részeként.

 

Bartolits István

főtitkár