Vissza

A 2014. október elsején tartott Elnökségi ülés témái

Az októberi Elnökségi ülés az első napirendi pontban a HTE Infokom 2014 konferencia utolsó simításaival foglalkozott. A következő napirendben HTE megnövekedett vállalkozási tevékenységének a jelenlegi jogszabályi környezetben való elhelyezését vitatta meg az Elnökség. A harmadik napirendi pontban a közelgő Szenátusi ülés előkészítése volt a központi téma Végezetül a novemberi Elnökségi ülés témáit ismertette Bartolits István főtitkár.


Az első napirendi pontban a vezetés áttekintette az egy hét múlva kezdődő HTE Infokom 2014 konferencia szervezésének az állását. Imre Sándor, a konferencia Programbizottságának az elnöke elmondta, hogy a programban már csak kisebb szervezési feladatok vannak hátra, mely a szekcióelnökök kezében van. Karas Monika, az NMHH elnöke elfogadta a felkérést a konferencia megnyitására. Nagy Péter elmondta, hogy a regisztrációk alapján idén is közel 400 résztvevő várható a kecskeméti rendezvényre, így nem fenyegeti veszély a rendezvény pénzügyi eredményét. A Híradástechnika tervezett különszámával kapcsolatban felkérte az Elnökség azon tagjait, akik ott lesznek a rendezvényen, hogy jelezzék az általuk kiemelkedően jónak tartott előadásokat a különszám szerkesztői felé. A főtitkár megköszönte a konferencia előkészítésében részt vett összes szervezőnek az eddigi munkáját és kiemelte, hogy a következő időszakban az ügyvezetőre és a HTE Titkárság dolgozóira fog nagy teher hárulni, ehhez erőt és kitartást kívánt.

A második napirendi pontban egy korábban már több szempontból is körüljárt kérdésben hallgatott meg előterjesztést az Elnökség Kis Gergely és Nagy Péter tolmácsolásában. A HTE az utóbbi években örvendetesen növelte a vállalkozási tevékenységét, amire a talpon maradáshoz mindenképpen szüksége is volt. Ez azonban azzal jár, hogy az üzletinek tűnő árbevétel emelkedett a civil tevékenység bevételéhez képest. A HTE jogászával is konzultáltak a kérdésben, aki megerősítette, hogy a tendencia erősödése a jövőben előbb-utóbb felvethet adózási problémákat. Annak érdekében, hogy ez ne következzen be, célszerű az üzleti tevékenységet elválasztani a civil tevékenységtől szervezeti szinten is. Az előterjesztés szerint erre a legjobb megoldás egy HTE alapítású és tulajdonú non-profit kft. létrehozása. Ez a konstrukció ugyanis megoldja a civil és az üzleti jellegűnek látszó tevékenységek elkülönítését, ugyanakkor azonban mégsem különül el a HTE-től, hanem annak keretein belül tud működni.

Az Elnökség elfogadta az előterjesztés javaslatát és Magyar Gábor, a HTE elnöke felkérte az előterjesztőket, hogy a januári Elnökségi ülésre készítsenek egy előterjesztést a non-profit kft. létrehozására vonatkozóan, hogy a témát kellően körüljárva a Szenátus, illetve utána a májusi Közgyűlés elé lehessen vinni.

A harmadik napirendi pontban a novemberi Szenátusi ülés konkrét napirendjére vonatkozó javaslatok hangzottak el. A Szenátusi ülés időpontjára a november 20-i időpont látszik alkalmasnak, ezért a napirendet a javaslatok alapján már a novemberi Elnökségi ülés előtt össze kell állítani. Erről az Elnökség tagjai e-mailben kapnak tájékoztatást. A javaslattal az Elnökség egyetértett.

Az utolsó napirendi pontban Bartolits István ismertette a novemberi Elnökségi ülés várható napirendi pontjait és felkérte az előterjesztőket, hogy időben készítsék el a szükséges előterjesztéseket a hatékony döntések érdekében.

Végezetül az egyebekről szóló napirendi pontban Magyar Gábor néhány tárgyalásról tájékoztatta az Elnökséget, majd Nagy Péter elmondta, hogy a HTE Titkárság szeptember 30-i dátummal beadta a módosított Alapszabályt a HTE székhelyének a módosításával együtt a Fővárosi Törvényszékhez, ezzel remélhetőleg ez a kérdés is nyugvópontra kerül.

 

Bartolits István

főtitkár