Vissza

A 2014. november 5-én tartott Elnökségi ülés témái

A novemberi Elnökségi ülés első napirendi pontjában Szabó Csaba Attila, az Infocommunications Journal főszerkesztője számolt be a folyóirat helyzetéről és jövőjéről. A következő két napirendi pontban a sikeresen lezajlott HTE Infokom 2014 konferencia beszámolóját illetve a tapasztalatokat vitatta meg a HTE vezetése. A negyedik pontban az internetadóval kapcsolatos helyzetet értékelte az Elnökség, átgondolva a lehetséges teendőket. Ez után a novemberi szenátusi ülés előkészítése került napirendre. Végezetül a decemberi Elnökségi ülés témáit ismertette Kissné Akli Mária főtitkár-helyettes.


Az első napirendi pontban Szabó Csaba Attila, az Infocommunications Journal főszerkesztője számolt be a 6 éve elindított nemzetközi folyóirat működéséről. Elmondta, hogy a negyedéves folyóirat megjelenése pontos, a cikkek felhozatalával nincs probléma. A 46 tagú nemzetközi szerkesztőbizottság megbízatása hamarosan lejár, ennek okán a személyi összetételt is érdemes lesz ismételten megújítani, hogy a cikkek bírálata akadálytalan legyen. Megújult a folyóirat honlapja is, ami szintén egy pozitív hír. Az ismertséget azonban növelni kell. A folyóirat pályázott a Thomson Reutersnél a Web of Science rendszerbe történő befogadásra, ehhez három egymás utáni számot vizsgálnak meg, eredmény 2015 tavaszán várható. Sajnos az Infocommunications Journal idézettsége még elég alacsony, ez megakadályozhatja a pályázat sikerét. Sikertelen pályázati eredmény esetén az Elnökség meg fogja vizsgálni a folyóirat web-en történő „open access" megjelenésének az üzleti hatásait, mert a szabad hozzáférés nyilván növelné az idézettséget.

A második napirendi pontban Imre Sándor előterjesztését vitatta meg az Elnökség az igen sikeresen megrendezett kecskeméti HTE Infokom 2014 konferenciáról. A konferenciának közel négyszáz résztvevője volt, akik a 96 előadást és több igen izgalmas kerekasztal-beszélgetést tartalmazó programot élvezhették három napon keresztül. A jó programbeosztásnak köszönhetően még a harmadik napon is magas volt a részvételi arány és hasznos információkkal távozhattak a résztvevők. Az Elnökség megköszönte a szervező csapatnak a kiváló munkát.  

A harmadik napirendi pont már a jövő szempontjából dolgozta fel a konferencia tapasztalatait. Ez mindig egy fontos programpont, mert már meg kell kezdeni a felkészülést a HTE MediaNet 2015 konferencia szervezésére és a frissen összegyűjtött tapasztalatok sokat segítenek a következő évi konferencia még sikeresebb előkészítésében, lebonyolításában.

A negyedik napirendi pontban az internetadóval kapcsolatos történéseket értékelte az Elnökség. A HTE elsőként üdvözölte azt a döntést, hogy ennek az adónemnek a bevezetésére mégsem kerül sor és így felfüggesztette annak a dokumentumnak a kidolgozását, mely szakmai érvekkel támasztotta volna alá, miért nem célszerű ezt az adónemet bevezetni. Ugyanakkor az Elnökség egyetértett abban, hogy fel kell készülni olyan tudományos igényű, szigorúan szakmai elemzések elkészítésére, melyek világosan bemutatják, mik az internet elterjesztésének és használatának a gazdasági és társadalmi előnyei, melyek sokkal több értéket termelnek, mint egy ilyen jellegű adó összbevétele. Ezzel tudja a HTE leginkább szolgálni a döntéshozókat, akiknek szükségük van ilyen jellegű ismeretekre. Célszerű lehet az internet értékláncát és az abban rejlő problémákat is szakmai alapon bemutatni, hogy azokat a problémákat lehessen a nemzeti konzultációban és utána kezelni, amelyek valójában megoldandóak. Ebben nemzetközi tanulmányok illetve példák feldolgozásával sok olyan információt tud a HTE közérthető módon tálalni, amire nagy szükség lehet az előremutató döntések meghozatalához és az értéklánc-anomáliák kezeléséhez.

Az ötödik napirendi pontban a Szenátus november 20-i ülésének az előkészítéséről számolt be Bartolits István. Az Elnökség döntésének az értelmében nem lesz főtitkári beszámoló, viszont két fontos témában – a HTE kommunikációs eredményei és a HTE vállalkozási tevékenységének az elhatárolása témájában – is lesz felvezető előadás és vita. Ezek azért fontos kérdések, mert alapvetően új pályára tudják állítani a HTE-t és emellett megőrzik az egyesületi tevékenység civil jellegét is.

A hatodik napirendi pontban Kissné Akli Mária főtitkár-helyettes ismertette a decemberi Elnökségi ülés tervezett témáit és várható napirendi pontjait.

Végezetül az egyebekről szóló napirendi pontban Nagy Péter elmondta, hogy az Elnökség 2015-ös munkaterve az eddigiektől eltérő módon fog elkészülni, az elnökségi tagokkal közösen kerül majd megtervezésre. Ennek az előnye az lesz, hogy az egyes témákért felelős elnökségi tagok már most át tudják gondolni, mikor érdemes az előterjesztéseiket az Elnökség felé prezentálni.

 

Bartolits István

főtitkár