Vissza

A 2014. március 5-én tartott Választmányi ülés témái

A márciusi Választmányi ülés első napirendi pontja a közelgő tisztújító Taggyűlésre jelölteket kereső Jelölő Bizottság beszámolója volt. A következő napirendi pont ennél távolabbra tekintett, a HTE Infokom 2014 konferenciával foglalkozott. A harmadik napirendben a már említett Taggyűlés napirendje, a negyedik napirendi pontban pedig az ezt megelőző Elnökségi ülés előkészítése volt a vita tárgya. Az ötödik napirendi pontban a szakmai közösségek 2014-es pályázatára beérkezett igényekről született döntés. A hatodik napirendi pontban a Díjbizottság elnöke számolt be a beérkezett javaslatokról, míg az utolsó napirendi pontban a HTE 2014-es költségvetése szerepelt.


Az első napirendi pontban dr. Schmideg Iván, a Jelölő Bizottság elnöke ismertette a három tagú bizottság eddigi munkájának az eredményeit. Mint ismeretes, a Jelölő Bizottság a Taggyűlés előtt 42 nappal teheti meg az utolsó módosításokat a jelöltlistán, mert az Alapszabály értelmében a listát akkor le kell zárni és nyilvánossá kell tenni a Taggyűlés küldöttei számára. A Jelölő Bizottság elnöke beszámolt a munkájukat nehezítő emberi tényezőkről, ami miatt módosítani kellett a Jelölő Bizottság munkamenetén. Ezek után ismertette az addig kialakult jelöltlistát. Mivel az Alapszabály szerint a jelölteket legalább egy HTE szervezeti egységnek támogatnia kell, a Választmány személyenként külön szavazott a jelöltek szervezeti támogatásáról. Ezzel azonban a jelöltlista nincs lezárva, további jelölések még április 2-ig érkezhetnek.

A második napirendi pontban a HTE Infokom 2014 időpontjáról és lehetséges helyszíneiről adott tájékoztatást Nagy Péter ügyvezető igazgató. Eldőlt, hogy az idei  konferencia október 8-10. között kerül megrendezésre, a helyszínek száma már háromra szűkült, de ebben még nincs döntés. Az Imre Sándor vezette Szervező Bizottság a programmal is előrehaladt, a Választmány ezt is megvitatta.

A harmadik és negyedik napirendi pont ismét a tisztújító Taggyűlés és az azt megelőző Elnökségi ülés témájával foglalkozott. Idén lesz először Taggyűlés a korábbi Közgyűlés helyett, összhangban az új törvényeknek megfelelő Alapszabállyal. Idén is lesz azonban külső előadás az elnöki megnyitó után. A szokásos menetrendben fog haladni a Taggyűlés, az egyetlen kérdés csak az, hogy szükséges lesz-e további előírások életbe lépése miatt az új Alapszabályt. Erre a HTE jogásza fogja megadni a választ. Amennyiben igen, akkor ennek az április 17-i Elnökségi ülésen is napirendre kell kerülnie.

A negyedik napirendi pontban az áprilisi Elnökségi ülés napirendjét terjesztette elő a főtitkár. Különösen fontos foglalkozni az új, immár a Fővárosi Törvényszék által is elfogadott Alapszabály kérdésével, mert az átmeneti időszakra vonatkozóan egyedi szabályokat fogalmazott meg a tavalyi Közgyűlésen elfogadott dokumentum. Ezek most lépnek életbe. Ugyancsak az új Alapszabály szabályai szerint történik a májusi Taggyűlésen a tisztújítás, ahol már lehetőség lesz a szakosztályi képviselő jelölésére is, ami egy új dolog. Ezen kívül a HTE elnöke felvetette, hogy a tisztújítás előtt ez lesz az utolsó főtitkári beszámolója a jelenlegi Választmánynak, így érdemes a három éves ciklus eredményeit és kudarcait összefoglalni. A főtitkár ezzel egyetértett, így fog elkészülni a beszámoló.

Az ötödik napirendi pontban Maros Dóra terjesztette elő a HTE szakmai közösségei számára kiírt támogatási pályázat döntési javaslatát. Idén nagyobb volt az érdeklődés a korábbi éveknél, így hosszas vita alakult ki arról, hogyan lehet kezelni a mintegy másfélszeres összigényt. Végezetül az a kompromisszum született, hogy látva a jól pozícionált célokat, az eredeti támogatási összeget a Választmány 33 %-kal megnövelte és az egyik javaslat tervezett eszközberuházását is magára vállalta. Ezzel a kettős kompromisszummal szinte kielégíthetővé váltak a beérkezett igények, azokon így csak minimális mértékben kellett csökkentést megszavazni.

A hatodik napirendi pontban Horváth Pál, a Díjbizottság elnöke adott összefoglalót a beérkezett javaslatok alapján a bizottságra váró feladatokról. A döntéseket a Díjbizottság a következő ülésre terjeszti be a Választmány elé.

Végezetül az utolsó napirendi pontban a HTE 2014-es költségvetésének a sarokszámait ismertette Nagy Péter ügyvezető igazgató. A Gazdasági Bizottság elnökével, Kis Gergellyel együtt kiformált sarokszámok szerint a HTE 2014-re is szerény pozitív eredményt tervezhet, bár ennek meglesznek a rizikófaktorai. Ezek közül az egyik a HTE Infokom 2014 pénzügyi sikerének a mértéke, míg a másik a betervezett projektek sikere. Ennek a két tételnek a nagyobb része az alapműködés finanszírozásában segít, ami önmagában a tagdíjakból veszteséges lenne, kisebb részben pedig a folyóiratunk kiadását állja. Ha minden a tervek szerint működik, akkor ezek mellett 6-7 millió Ft lehet a 2014-es év eredménye a 200 millió Ft feletti forgalom mellett. A jelenlegi Választmány azonban itt már csak a terveket tudja jól összeállítani, a végső eredményt az új vezetés fogja látni, akit ekkor már Elnökségnek fognak hívni az új Alapszabály szerint.

Bartolits István
főtitkár