Vissza

A 2014. február 5-én tartott Választmányi ülés témái

A februári Választmányi ülés első napirendi pontjában az Infokommunikációs Szakértő Bizottság (ISZB) elnöke, Baksa Sarolta számolt be az éves munkájukról. A második napirendi pontban a szakmai közösségek 2014-es pályázata, a harmadik napirendi pontban pedig a 10 fő alatti szakmai közösségek ügyében vitázott a Választmány. Következőként az áprilisi Elnökségi ülés napirendjét fogadta el az ülés, majd két konferencia szervezéséről, a Projektmenedzsment Fórumról és az IEEE PerComról hangzott el beszámoló.


Az első napirendi pontban Baksa Sarolta, a HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság elnöke számolt be a tavaly megújult bizottság éves munkájáról. Elmondta, hogy több falsúlyos anyag véleményezését is elvégezték a rendelettervezetek szokásos észrevételezése mellett. Véleményezték a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiát, az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról szóló EU tervezetet, a Közlekedési Stratégia Téziseit – ez utóbbinak is vannak ugyanis hírközlési aspektusai – de kiemelte még az alap- és mesterszakon meghatározott képzési és kimeneti követelmények jegyzékének a módosítási javaslatát is. Ezeken az igen terjedelmes dokumentumokon kívül végezték el a rendelettervezetek véleményezését. Az ISZB munkájáról elmondta, hogy köszönetét szeretné kifejezni az aktív magnak, főként nekik köszönhető az éves eredmény. Az ISZB néhány tagja kevesebbet feladatban vesz részt, de ennek az egyik oka az, hogy olyan témák szakértői, amiben kevesebb volt a véleményezendő tervezet. A rendkívül rövid határidők miatt a bizottság a teljes munkáját elektronikusan végzi, de egyben ez a leghatékonyabb módszer is. A beszámolót rövid tájékozódás követte néhány kérdés erejéig. A Választmány összességében igen pozitívnak ítélte meg az ISZB munkáját, s az elnök is, a főtitkár is kifejezte köszönetét a teljes bizottságnak.

A második napirendi pontban a már hagyományosnak mondható szakmai közösségi pályázat 2014-es kiírását vitatta meg a Választmány. Miután minden pontban döntés született, a főtitkár felkérte az ügyvezető igazgatót a pályázat haladéktalan meghirdetésére, hogy a következő Választmányi ülésen már dönteni lehessen a támogatásokról.

A harmadik napirendi pontban az ülés annak a 2013. novemberi határozatnak a végrehajtásáról vitázott, mely a 10 fő alatti szakmai közösségek Alapszabály szerinti megszüntetését írta elő. A határozat szerint a januári létszám alapján kell döntenie a Választmánynak azokról a közösségekről, amelyek már legalább hat hónapja a minimum létszám alatt vannak. Áttekintve a januári létszámadatokat, valamint felvéve a kapcsolatot a közösség vezetőjével, a Választmány a Soproni csoport és az Intelligens Egészségügyi Rendszerek Szakosztály megszüntetését kezdeményezte a 2013. novemberi határozat alapján. Egyben nyugtázta, hogy van remény az utóbbi közösség más néven és összetételben való megújulására, erre a kezdeményezésre a Választmány természetesen nyitott.

A negyedik napirendi pontban az áprilisi Elnökségi ülés napirendjét terjesztette elő a főtitkár. Különösen fontos foglalkozni az új, immár a Fővárosi Törvényszék által is elfogadott Alapszabály kérdésével, mert az átmeneti időszakra vonatkozóan egyedi szabályokat fogalmazott meg a tavalyi Közgyűlésen elfogadott dokumentum. Ezek most lépnek életbe. Ugyancsak az új Alapszabály szabályai szerint történik a májusi Taggyűlésen a tisztújítás, ahol már lehetőség lesz a szakosztályi képviselő jelölésére is, ami egy új dolog. Ezen kívül a HTE elnöke felvetette, hogy a tisztújítás előtt ez lesz az utolsó főtitkári beszámolója a jelenlegi Választmánynak, így érdemes a három éves ciklus eredményeit és kudarcait összefoglalni. A főtitkár ezzel egyetértett, így fog elkészülni a beszámoló.

Az ötödik napirendi pontban az április 10-i Projektmenedzsment Fórum állásáról számolt be a főtitkár, aki egyben a szervező bizottság tagja is. Ez lesz a 17. Fórum a sorban, melynek szervezése Prónay Gábor vezetésével folyik. A végleges program február végén áll össze, de már látszik, hogy legalább négy szekció szervezése jól halad. Szerencsés esetben azonban akár hat szekcióra is bővülhet a program. Nehezebben halad a konferencia támogatóinak a fellelése, ami egyrészt érthető a jelenlegi gazdasági helyzetben, másrészt viszont még inkább kiemeli azon cégeket, akik ennek ellenére élnek a támogatás lehetőségével, azaz a marketingérték most magasabb. A várható résztvevők számáról még nem lehet ebben a fázisban beszélni, de a Választmány reménykedik abban, hogy idén is száz fölött lesz a hatékony projektmenedzsment iránt érdeklődők száma.

Ugyancsak egy konferencia szervezésének a tájékoztatója volt a következő napirendi pont, a március végén esedékes IEEE PerCom 2014 rendezvény állásáról Nagy Péter előterjesztése alapján a főtitkár adott tájékoztatást. A rendezvény szervezésében magyar részről Farkas Károly a domináns szereplő, az ő ötlete volt a konferencia Budapestre hozása és segítette is ennek a megvalósítását. Patinás sorozat következő állomása lesz a pervasive computing témáját körüljáró PerCom budapesti megszervezése, mert 2011-ben Seattle-ben, 2012-ben Lugano-ban és 2013-ban San Diego-ban vendégeskedett a rendezvény. A konferencia törzsprogramjában 25 előadás, 2 keynote előadás és egy panel szerepel, de emellett még lez egy Work in Progress/Demo/PhDforum szekció is. Ezen kívül még 11 workshop és egy symposium is kíséri a fő rendezvényt mintegy 90 elfogadott cikkel. A rendezvény szakmai színvonalát pedig egy nagyon imponáló szám mutatja: a fő konferencia elfogadási aránya 12 %-os, ami azt jelenti, hogy nagyon erős szűréssel kerülnek be az előadások a programba, igen sok a visszautasított tervezet.

Az utolsó, egyebekről szóló napirendi pontban Sallai Gyula az EU Horizon 2020 ICT Információs Napra hívta fel a figyelmet, míg a főtitkár megemlítette, hogy a HTE 65 éves évfordulója tiszteletére január 29-én egy kis dokumentációs összeállítás jelent meg a honlapon.

 

Bartolits István
főtitkár