Vissza

A 2014. december 18-án tartott Elnökségi ülés témái

A decemberi Elnökségi ülés első napirendi pontjában Kissné Akli Mária vezetésével a 2015-ös munkaterv kialakításához gyűjtötte össze a vezetés a szükséges információkat. A második napirendi pontban a Digitális Rádió Kör megújulása volt a fő téma, amit az Elnökség igen pozitív fejleménynek értékelt. Az est fénypontja ezek után a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat díjainak az átadása volt, majd kötetlenebb formában búcsúztatta a HTE vezetése a 2014-es évet egyben átbeszélve a jövő év feladatait.


A decemberi Elnökségi ülést immár hagyományosan a közelgő Karácsony hangulata járta át, azonban az első napirendi pontban még nem az ünneplés, hanem a 2015-ös munkaterv összeállításához szükséges együttgondolkodás volt a feladat. Ehhez Kissné Akli Mária főtitkár-helyettes már előzetesen bekérte az Elnökség tagjainak a vázlatos elképzeléseit és ennek alapján vitatta meg a HTE vezetése a következő év üléseinek a várható napirendjét. Az Elnökség tagjai egymás után számoltak be a hozzájuk tartozó feladatok várható ütemezéséről és Magyar Gábor elnök, illetve a többi hozzászóló javaslatait, ötleteit is beépítve kerekedett ki a jövő évi ülések munkaprogramja, melyet a januári ülésre Bartolits István főtitkár fog végleges formába önteni. Természetesen ebben a munkaprogramban csak az előre látható feladatok ütemezése jelenik még meg, ehhez alkalmanként hozzáadódnak az év közben felmerülő további megbeszélendő témák is. Az azonban már most látszott, hogy bőven lesznek izgalmas napirendi pontok a jövő évi Elnökségi üléseken is.

A második napirendi pontban Putz József, a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag számolt be a Digitális Rádió Kör megújulási törekvéseiről, amit az Elnökség nagyon pozitívan értékelt, hiszen jó irányban mozdult előre a szakmai közösség. Ennek keretében a nevük megváltoztatását is javasolták, mert szélesebb körben szeretnének tevékenykedni, mint a digitális rádiózás. Az új nevet az Elnökségnek kell jóváhagynia, erre a januári ülésen fog sor kerülni, amikorra pontosabban meg tudnak ismerkedni a szakmai közösség elképzeléseivel. A tervezett új nevet az Elnökség jónak tartotta, de egy kis pontosítást még – az elképzelések megismerése után – lehet, hogy javasolni fognak az egyértelműség érdekében. Azt azonban nagyon jó jelnek értékelte a vezetés, hogy a korábbi Digitális Rádió Kör új elképzelésekkel kívánja a 2015-ös évet megkezdeni. Ez úton is köszönjük a lelkes hozzáállást!  

Az ülés harmadik napirendi pontjára az Elnökség tagjai mellé megérkezett Gerhátné Udvary Eszter, a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat fő szervezője, valamint megérkeztek a két kategória dobogós helyezettjei is. A díjakat Magyar Gábor HTE elnök és Udvary Eszter adta át. Az MSc kategóriában az első helyezett Pető Tamás (BME-HVT), a második Huszka Gergely (PPKE), míg a harmadik helyezett Varga Áron (BME-IIT) lett. A BSc kategóriában az első Nagy Balázs (PPKE), a második Géczy Gábor (BME-HVT), a harmadik pedig Geda Márton (BME-HIT) lett. Gratulálunk nekik, reméljük, nevükkel még sokszor találkozunk a szakmában!

 

Bartolits István
főtitkár