Vissza

A 2014. április 2-én tartott Választmányi ülés témái

Az áprilisi Választmányi ülés a Jelölő Bizottság második beszámolóját tűzte napirendjére elsőként. A második napirendben a Taggyűlés előkészítése, majd pedig az Elnökségi ülés programjának a véglegesítése volt az ülés tárgya. A következő napirendben a Díjbizottság előterjesztésének a végleges elfogadása történt meg, végül az IEEE PerCom 2014 konferencia beszámolója hangzott el.


Az első napirendi pontban dr. Schmideg Iván, a Jelölő Bizottság elnöke elmondta, hogy az előző Választmányi ülés óta történtek változások a listában, majd ismertette a Bizottság végleges javaslatát. Sajnálatos módon a közben történt visszalépések miatt az előterjesztett jelölőlista nem tartalmaz kettős jelöléseket, ennek emberi okairól már az előző Választmányi ülésen beszámolt a JB elnöke. A Főtitkár ugyanakkor egyértelműsítette, hogy a jelenleg érvényes Alapszabály szerint a Jelölő Lista április 2-án éjfélkor lezárásra kerül, arra további nevek már nem vehetők fel. A végleges jelölő lista a http://www.hte.hu/esemenyek/-/esemeny/1/374257/hte-tisztujito-taggyules címen tekinthető meg.

A második napirendi pontban Huszty Gábor, a HTE elnöke ismertette a Taggyűlés formálódó programját. Eldőlt, hogy idén is lesz bevezető előadás, idén a Prezi képviselője fog a magyar sikerről előadást tartani. Utána a főtitkári beszámoló következik, mely a teljes hároméves ciklusról is átfogó képet ad. Ezt követik a szokásos beszámolók – mérleg, eredménykimutatás, közhasznú jelentés – amelyek az Ellenőrző Bizottság beszámolójával zárulnak. A fentiekről történő szavazás után a Taggyűlés a további napirendi pontok vezetésére levezető elnököt választ, majd a Választmány 3 éves mandátumát lezárva lemond. A következőkben a díjátadásra és a tisztújításra kerül sor. A Választmány megvitatta még, hogy a Polgári Törvénykönyv módosításai miatti újabb Alapszabály módosítást mikorra kell véglegesíteni, de a döntéshez továbbra is jogászi segítség szükséges. A napirendet ennek a döntésnek a függvényében kell kialakítani.

A következő napirendi pontban az április 17-i Elnökségi ülés meghívóját véglegesítette a Választmány, szintén függőben hagyva az újabb Alapszabály módosítás programpontját. Az Elnökségi ülés napirendi pontjai ennek megfelelően kerülnek fel a honlapra a http://www.hte.hu/esemenyek/-/esemeny/1/374252/hte-elnoksegi-ules címre.

A következő napirendi pontban Horváth Pál, a Díjbizottság elnökének a végleges előterjesztését hallgatta meg és fogadta el a Választmány. Az előterjesztésben idén is született javaslat a Puskás Tivadar díj nemzetközi tagozatára is, így ezt a díjat második alkalommal adja át a HTE az arra érdemes személyeknek.

Az utolsó napirendi pontban a március 24-28. között Budapesten megrendezett IEEE PerCom 2014 konferenciáról tartott beszámolót Nagy Péter főtitkár-helyettes. Elmondta, hogy a konferencia Budapestre hozásában nagy szerepe volt Farkas Károlynak, aki egyben a konferencia Co-Chair.-je is volt. Ezen kívül Huszák Árpád és Wiandt Bernát vállalt még komolyabb szerepet a hazai oldalról a jó hangulatú, több mint 200 résztvevős konferencián. Nagy Péter kiemelte, hogy ezzel a rendezvénnyel az IEEE Computer Society-vel is kialakult a közvetlen kapcsolatunk, aminek a jövő rendezvényei szempontjából is jelentősége lehet.

Bartolits István
főtitkár