Vissza

A 2013. szeptember 4-én tartott Választmányi ülés témái

A szeptemberi Választmányi ülés az első napirendi pontjában a közelgő HTE MediaNet 2013 konferenciával foglalkozott. A második pontban az EUSIPCO konferencia megrendezéséről döntöttek, majd az Okos Jövő Innovációs Klaszrebe való belépés volt a téma. A további napirendi pontok a HTE belső életével foglalkoztak. Áttekintette a Választmány a tartósan 10 fő alatt működő szakmai szervezetek helyzetét, foglalkozott a HTE Média klub pénzügyi támogatást igénylő rendezvényével, előkészítette a HTE SZMSZ módosítását, s áttekintette az első hat hónap költségvetési helyzetét. Döntés született a HTE diplomaterv és szakdolgozat pályázat végeredményében, foglalkozott a Választmány a jövőre esedékes 65 éves évfordulóval, majd tájékoztatás hangzott el a HTE iroda esetleges költözésével kapcsolatban. Az egyebekről szóló napirendi pontban a HTE elnöke az NHIT elnökével folyatott tárgyalásokról számolt be.


 

Az első napirendi pontban a Választmány az októberi HTE MediaNet 2013 konferencia szervezési előkészületeivel foglalkozott. Heszberger Zalán elmondta, hogy véglegessé vált a program, már csak az állami szerepvállalással foglalkozó nyitó szekcióban vannak szervezési munkák. Megtörtént a szekcióelnökök felkérése is és a szponzorációval kapcsolatos munka is kezdi meghozni az eredményét. A Választmány döntött arról is, hogy a HTE Akadémia keretében 15 fiatal vehet részt kedvezményesen a konferencián, ha a meghirdetett pályázaton ezt a lehetőséget elnyeri.

A második napirendi pontban Nagy Péter ügyvezető igazgató számolt be arról, hogy Hanzó Lajos felkérést kapott a EURASIP szervezettől egy későbbi EUSIPCO konferencia elnöki tisztére. A júniusi IEEE ICC 2013 sikeréből kiindulva érdemes lenne ezt a konferenciát is Budapestre hozni. Vida Rolland és Nagy Péter összeállított egy előzetes bemutatkozót, melynek alapján a HTE-nek lehetősége van a következő EURASIP konferencián megtartani a pályázati prezentációt, ehhez azonban a Választmány előzetes döntése szükséges. A 2016-os vagy 2017-es konferencia elnyerésére a Választmány megadta a hozzájárulását.

A harmadik napirendi pontban a Főtitkár ismertette, hogy az Okos Jövő Innovációs Klaszterbe való belépés feltételei tisztázódtak, a HTE-nek nem kell tagdíjat fizetnie a klaszter időközben módosított Alapszabálya szerint. Mivel a klaszter nem jogi személy, így a Közgyűlés hozzájárulása sem feltétele a belépésnek. Ugyanakkor egyrészt a téma aktualitása, másrészt az a tény, hogy a nemrég megalakult Intelligens Energetikai Rendszerek szakosztály meghatározó tagjai részt vesznek a klaszter munkájában, célszerűvé teszi a HTE belépését. Ehhez kérte a Választmány egyetértését. A Választmány egyhangúan a belépés mellett szavazott.

Hosszú évek óta fájó téma, hogy a nagyobb tagsággal rendelkező, aktív szakmai szervezetek mellett vannak igen alacsony taglétszámmal adminisztrált, alig vagy egyáltalán nem működő szervezeteink. Alapszabályunk lehetőséget ad ugyan az ilyen szakmai szervezetek feloszlatására, de a HTE vezetése nehéz szívvel hozza meg az ilyen döntéseket. A negyedik napirendi pontban Maros Dóra előterjesztésében kiderült, hogy három szervezetünk is ilyen problémákkal küzd, a Választmány hosszú vita után arra jutott, hogy előbb adjunk esélyt számukra a megújulásra és adjunk ehhez segítséget is. Ennek következtében a következő hetekben megindul a kapcsolatfelvétel ezekkel a csoportokkal. Ennek eredménye után fog a Választmány további döntést hozni.

Ugyancsak a szakmai közösségekért felelős Maros Dóra terjesztette elő az ötödik napirendi pontban azt az analóg TV-adók lekapcsolásához köthető programot, melynek során novemberben egy kisebb rendezvény keretében a szakemberek megemlékeznének az analóg TV-adók fordulatokkal teli múltjáról. A HTE Választmánya úgy döntött, erejéhez mérten tud hozzájárulni anyagilag is a rendezvényhez, abból kiindulva, hogy ezt teszik majd a társszervezők is. A Választmány egyben felkérte Kissné Akli Máriát, hogy közvetítsen a HTE Választmánya és a szervezők között az információk áramlásában.

A hatodik napirendi pontban az Alapszabályunk Közgyűlésen elfogadott módosításainak a következményei szerint módosított HTE SZMSZ tervezetéről szavazott az ülés. Tekintettel arra, hogy az SZMSZ-ben a formai változásokon kívül tartalmi változás nem történt, így a módosított SZMSZ-t vita nélkül elfogadták a jelenlévők.

Mindig izgalmas pontja a szeptemberi Választmányi ülésnek a költségvetés helyzete, a hetedik napirendi pont ezzel foglalkozott. Ekkor már nagyjából látszik a féléves teljesítés, de azt is tudni kell, hogy a résztételekben sosincs időarányosság, mert van ami a tavaszi, van ami az őszi félévben hangsúlyosabb. Így van ez idén is. Nagy Péter elmondta, hogy közel 2 milliós mínuszban van a tervezetthez képest az alaptevékenységünk féléves mutatója, de ez fokozatosan visszarendezhető az év hátralévő részében. Ugyancsak negatív még a rendezvények költségvetési sora, de ez érthető, hiszen ez egy sikeres HTE MediaNet 2013 esetén októberben megfordulhat. Ugyanakkor a vállalkozások költségvetési során nincs probléma, ami azért lényeges, mert itt tudunk a legnehezebben beavatkozni, ha baj van. Ügyvezetőnk szerint az eddigiek alapján az eredeti tervek teljesíthetőek lesznek.

Kellemes feladat volt a nyolcadik napirendi pont megtárgyalása, ahol Gerhátné Udvary Eszter, a Tudományos bizottság elnöke számolt be a HTE diplomaterv és szakdolgozat pályázatról és a beterjesztett végeredményről. A pályázatra az „A" és „B" kategóriában összesen 45 pályamű érkezett. Mivel idén az is feltétel volt, hogy egy oktatási intézményből/tanszékről maximum 3 pályázat indulhat, így egy előszűrés után az „A" (egyetemi MSc vagy 5 éves képzés) kategóriában 18, a „B" (egyetemi BSc vagy főiskola) 13 pályamű ment tovább a 17 felsőoktatási  és 14 ipari bírálóból álló bizottság elé. Itt minden pályaművet legalább három bíráló minősített. A Választmány a javasolt végeredményt elfogadta. Ugyancsak döntött a Választmány arról, hogy az első helyezetteknek a díjat a HTE MediaNet 2013 vacsoraestje során adja át.

A kilencedik napirendben a HTE 65 éves jubileumi hallgatói verseny gondolatát érlelte tovább az ülés, ebben Magyar Gábor mellett Maros Dórát kérte fel a Főtitkár a továbbgondolásra.

A tizedik napirendi pont az egyre inkább nehéz helyzetbe kerülő Kossuth téri MTESZ székház sorsával és a HTE iroda esetleges költözésével foglalkozott. Nagy Péter elmondta, hogy semmi biztos híre nincs, de mivel az üzemeltetővel 30 napos felmondási idővel van megkötve a szerződés, így annyi biztos, hogy a HTE MediaNet 2013 alatt még biztosan a Kossuth téren működhet az iroda. A Titkárság azért – biztos, ami biztos alapon – megkezdte a költözéshez az előkészületeket.

Az egyebek napirendi pontban végezetül Huszty Gábor, a HTE elnöke adott tájékoztatást az NHIT új elnökénél, Bódi Gábornál tett látogatásáról.

Bartolits István
főtitkár