Vissza

A 2013. október 9-én tartott Választmányi ülés témái

Az októberi Választmányi ülés az első napirendi pontjában az előző héten megrendezett HTE MediaNet 2013 konferencia tapasztalatait értékelte ki. A második pontban az október 10-i Elnökségi ülés, illetve az ugyancsak aznap megtartandó rendkívüli Közgyűlés programjával foglalkozott. A harmadik napirendi pontban a HTE iroda új helyszínének a kiválasztási szempontjait határozta meg a Választmány. A negyedik napirendi pontban a Díjbizottság előterjesztését fogadta el a 2013-as Gábor Dénes díjra történő jelölés témájában. Végezetül az egyebekről szóló napirendi pontban az ISZB munkafeltételeinek az áttekintésére került sor.


Az első napirendi pontban a Választmány az októberi HTE MediaNet 2013 konferencia tapasztalatait összegezte. A 160 fős rendezvény jól sikerült, de a szervezők megállapították, hogy legközelebb erőteljesen törekedni kell arra, hogy a szakmai program még a nyári időszak megkezdése előtt álljon össze, mert a szervezés utolsó szakasza így nagyon nehézzé vált. Több energiát kell mozgósítani a fiatalabb generáció megmozgatására is, akár külön programpontok beiktatásával is. Felmerült professzionális marketing eszközök illetve szakember alkalmazása is a nagyobb részvételi létszám elérése érdekében, de ezt a kérdést még át kell gondolni. Mivel a Választmány összességében eleve kisebb létszámú rendezvényben gondolkodott, mint a már jól bejáratott HTE Infokom konferenciák esetében, így a rendezvény az előzetes célkitűzéseknek megfelelt, mind az emberi kapcsolatok, mind a szakmai színvonal tekintetében. A Választmány egyértelműen állást foglalt amellett, hogy a páros években a HTE Infokom, a páratlan években a HTE MediaNet konferencia megszervezése hosszabb távon is reális célkitűzésnek látszik.

A második napirendi pontban a Főtitkár ismertette az októberi Elnökségi ülés illetve a rendkívüli Közgyűlés előkészületeinek az állását. A soron kívüli Közgyűlésre a Fővárosi Törvényszék végzése miatt van szükség, melyben az új Alapszabály tervezetének a módosítását kérték. A Választmány bízik abban, hogy a módosítás megszavazása és a Fővárosi Törvényszéknek való megküldése után az új Alapszabály hamarosan életbe léphet.

A harmadik napirendi pontban Nagy Péter ügyvezető igazgató számolt be a HTE iroda elköltözésével kapcsolatos feladatokról. Mint ismeretes, az üzemeltető a Kossuth téri iroda bérleti szerződését október 31-i dátummal felmondta, így az iroda számára másik bérleményt kell keresni. A Választmány sorra vette azokat a szempontokat, melyeket az új bérlemény kiválasztásánál figyelembe kell venni. Az ügyvezető elmondta, hogy már megkezdték a lehetséges helyszínek megtekintését, melynél a költségek és a megközelítési lehetőségek mellett még fontos szempont lehet az infrastruktúra megléte, a rendezvénytermek eseti bérlési lehetősége és az épületőrzés is. Várhatóan kompromisszumot kell kötni a különböző szempontok tekintetében, így ez a feladat az októberi-novemberi időszak kiemelt tevékenységévé fog válni.

A negyedik napirendi pontban a Díjbizottság előterjesztése alapján tudomásul vette a Választmány, hogy 2013-ban a HTE-nek nem lesz jelöltje a Gábor Dénes díjra.

Az egyebek napirendi pontban Bölcskei Imre az ISZB elnökének, Baksa Saroltának a kérését tolmácsolta az ISZB levelezőlista felülvizsgálatára, mivel az újonnan kinevezett tagok esetében úgy tűnt, még nem kapják meg a dokumentumokat. Az azonnali intézkedés megtörtént, így a probléma a továbbiakban már nem fog fellépni.

Végezetül a Választmány jelen lévő tagjai jelképesen elbúcsúztak a Kossuth téri HTE irodától, mely kerek 40 éven keresztül adott otthont a HTE titkárságának is. Reméljük, hamarosan új helyszínen kezdhetjük meg a következő emberöltőt!

Bartolits István
főtitkár