Vissza

A 2013. november 6-án tartott Választmányi ülés témái

Az ülés első napirendi pontja az Infocommunications Journal folyóirattal, majd a főszerkesztő következő évi megbízásával foglalkozott. Új könyvvizsgáló kérdésében hozott döntést az ülés a második napirendi pontban. A harmadik napirendi pontban az ügyvezető igazgató számolt be az új HTE iroda ügyében folyó tárgyalásokról. A következő napirendi pontban az Elnök a 2014-es tisztújítás előkészítését indította el. Utána a HTE szintén 2014-ben esedékes 65. évfordulójára tervezett program volt a vitatéma. Foglalkozott a Választmány a 10 fő alatti szakosztályok helyzetével is, majd a hetedik napirendi pontban a HTE új működési modelljének az egyik lehetséges irányát vitatta meg a társaság.


Első alkalommal kényszerült a Választmány befogadó helyszínt keresni a rendszeres havi ülése számára, miután október 31-vel végleg bezárt a Kossuth-téri irodaház. A novemberi Választmányi ülésnek végül a BME HIT adott otthont.

Az Infocommunications Journal ötödik megjelenési évéről Szabó Csaba Attila, a lap főszerkesztője adott áttekintést. A már három éve IEEE formátumban megjelenő, angol nyelvű folyóiratnak 2013 elején megújult a szerkesztőbizottsága, mely most már 46 taggal működik, akik nagyobb része elismert külföldi szakember. A lap negyedévenként, pontos időben jelent meg, ami azért is fontos, mert 2011 óta szerepel a Scopus, Compendex és Inspec nemzetközi adatbázisokban, s ennek alapfeltétele az ütemes megjelenés. A főszerkesztő beszámolt arról is, hogy örvendetesen nő a cikkfelhozatal, de a szponzorok elérésében továbbra sem sikerült előbbre lépni. Ugyancsak átgondolandó a lap üzleti modellje is, mert nagy a nyomás az IEEE részéről a nyitott hozzáférés irányába, ekkor azonban a finanszírozási háttér még bizonytalanabbá válna. A hazai viszonyok között inkább a jelenlegi előfizetéses modellt kellene finomítani.

A beszámoló meghallgatása után a Választmány határozatot hozott a főszerkesztő 2014-es évre történő megbízásáról is. A folyóirat főszerkesztője továbbra is Szabó Csaba Attila lesz.

A következő napirendi pontban Nagy Péter ügyvezető igazgató számolt be arról, hogy a HTE eddigi könyvvizsgálója visszaadta a vállalkozását, így a 2013-as év vizsgálatára már új könyvvizsgálót kellett keresni. A választás végül a Németh és Társa kft.-re esett, mert többen is ajánlották, jó referenciákkal rendelkezik és 1989 óta megbízható háttércsapattal működik. A Választmány az előzetesen megküldött információk alapján elfogadta a Németh és Társa kft. megbízását.

Ugyancsak Nagy Péter számolt be a következő napirendi pontban a HTE iroda költözéséről. Elmondta, hogy előrehaladottak a tárgyalások a City Center irodaház vezetésével a HTE iroda ottani elhelyezéséről. Ha a tárgyalások a következő napokban eljutnak a szerződéskötésig, akkor december tizedike körül újra üzembe léphet az iroda, mely 56 nm-es alapterülettel és 16 nm-es raktárral fog rendelkezni.

A negyedik napirendi pontban Huszty Gábor, a HTE elnöke mondta el az előző napokban a főtitkárral és az ügyvezető igazgatóval közösen kialakított lehetőségeket a Jelölő Bizottság személyi kiválasztására vonatkozóan. A személyi javaslatokkal a Választmány egyetértett, de további nevek is felmerültek. Az elnök ennek megfelelően tárgyalásokat kezdeményez a jelöltekkel annak érdekében, hogy a decemberi Választmányi ülés időpontjára már felkért Jelölő Bizottsága legyen a HTE-nek.

A következő napirendi pontban a HTE 65. évfordulója alkalmából rendezendő hallgatói vetélkedőről vitatkozott a Választmány. Körvonalazódott, hogy a rendezvény átgondolásához és megvalósításához szükséges egy aktív Szervező Bizottság. A megszületett döntés értelmében az SzB vezetője illetve tagjai: Magyar Gábor, Gerhátné Udvary Eszter, Huszty Gábor, Maros Dóra, Petkovics Ármin, Vida Rolland. Szükség esetén Sepsi Zsolt is vállal feladatot a szervezésben.

A hatodik napirendi pontban a Választmány a tartósan 10 fő alá csökkent szakmai közösségek kérdésével foglalkozott. Ezeket az Alapszabály szerint meg kell szüntetni, de a Választmány még szeptemberben megkísérelte ezek vezetőit megszólítani. Most az a döntés született, hogy ha januárig nem látszik pozitív elmozdulás ezekben a szakmai közösségekben, akkor el kell indítani a megszüntetést. Nem javítja ugyanis a HTE presztízsét az, hogy ha „tetszhalott" szakmai közösségeket kínál fel az új belépők számára, de ezen szakmai közösségek (volt) tagjai számára is jobb érzés, ha egy működő szakmai közösségbe regisztrálják át magukat.

Végezetül a Választmány egy igen fontos kérdést, a HTE új működési modelljét tűzte ki napirendi pontként. Szándékosan került az ülés végére a téma, hogy már ne legyen további szorító időfaktor a vita alatt. Sepsi Zsolt  új működési modellel kapcsolatos javaslatait a Választmány tetszéssel fogadta, de felmerültek kételyek is egyes részeivel kapcsolatban. Végül az a javaslat született, hogy a projekt pénzügyi megvalósíthatóságának a vizsgálatát el kell végezni a döntés előtt.

                                                                                                   

Bartolits István
főtitkár