Vissza

A 2013. június 5-én tartott Választmányi ülés témái

A júniusi Választmányi ülés elsőként a Huszty Dénes Alapítvány kuratóriumi elnökének, Augusztinovicz Fülöpnek a beszámolóját hallgatta meg. Ezek után döntés született a Puskás Tivadar Award kitüntetések odaítéléséről. Utána két idei konferencia, a HTE MediaNet 2013 és a HTE eddigi legnagyobb rendezvénye, az IEEE ICC 2013 konferencia előkészítésének a legújabb fejleményeivel ismerkedett meg a Választmány. Utána részben döntés született az ISZB tagság betöltetlen helyeiről, illetve elfogadta az ISZB SZMSZ módosított változatát a Választmány. Röviden foglalkozott még a HTE stratégiával, a lezajlott Közgyűléssel és ismét terítékre került a Híradástechnika folyóirat helyzetének a vizsgálata.


Az első napirendi pontban Augusztinovicz Fülöp, a Huszty Dénes Alapítvány kuratóriumi elnöke számolt be az alapítvány helyzetéről, tevékenységéről. Az Alapítvány 11 éve alakult, elsődleges célja az akusztika területén alkotó, 35 évnél fiatalabb szakemberek kiemelkedő tevékenységének a díjazása. Az alapítás óta 2012 volt az első esztendő, amikor az Alapítvány nem adta ki a díjat – mivel nem érkezett arra érdemes pályázat. Ennek kapcsán kitért az akusztikai szakma nehézségeire és lehetőségeire.

A második napirendi pontban a Választmány a Közgyűlésen megalapított Puskás Tivadar díj nemzetközi tagozatáról, a Puskás Tivadar Award odaítéléséről fogadott el előterjesztést. A díjat a júniusban megrendezésre kerülő IEEE ICC 2013 keretében adja át a HTE két arra érdemes külföldi szakembernek, akik már több HTE által hazánkban megrendezett konferencia szakmai programjának az összeállításában részt vállaltak.

A harmadik napirendi pontban a HTE MediaNet 2013 szervezési előkészületeiről hallgatott meg beszámolót a Választmány. Huszty Gábor örömmel jelentette be, hogy az egyik fővédnöki felkérést Böröcz István, az MTVA vezérigazgatója elfogadta. Heszberger Zalán a program szervezéséről tartott áttekintést.

A négy éve elnyert budapesti gigakonferencia, az IEEE ICC 2013 szervezéséről Nagy Péter számolt be. Elmondta, hogy a négy éves előkészítő munka eredményeit még az utolsó héten is próbára tette az élet, hiszen a dunai árvíz éppen a konferencia időszakával egy időben fog tetőzni. Ez keresztülhúzta azokat az elképzeléseket, melyek szerint az Európa-hajón lett volna mintegy ötszáz résztvevő ebédeltetése. Utolsó pillanatban kellett tehát új helyszínt keresni az ebédnek, ami végül is sikerült, a Gerbaud étterme vállalta fel a hirtelen jött feladat megoldását. Vida Rollanddal ezek után nagyon reménykednek, hogy nem lesznek további váratlan fordulatok és ennyi előzetes izgalom után sikeresen lezajlik a közel 2000 fős nemzetközi rendezvény.

 Az előző ülésről áthozott téma folytatása volt a következő napirendi pont, melyben a főtitkár tett előterjesztést az ISZB megüresedett helyeinek a betöltésére. Egy helyet még mindig nem javasolt betölteni, mert nem sikerült olyan, a mobil rendszerekben jártas szakértőt találni, aki vállalná az ISZB keretei között végzendő munkát. Ugyanakkor ez a terület most kiemelten fontos a közeljövő szempontjából, így a Választmány a további célirányos keresés mellett foglalt állást. Az ISZB SZMSZ javasolt módosításait is elfogadta a Választmány.

A hatodik napirendi pontban a HTE hosszú távú stratégiájának és az egyéni tagok számának a növelésére javasolt stratégia összehangolásáról folyt vita. A hetedik napirendi pontban a Közgyűlést értékelte röviden a Választmány, majd végezetül kitért a szüneteltetett Híradástechnika folyóirat újraindításának a lehetőségére. Sajnos továbbra sincs olyan forrás, melyre alapozva ismételten vissza lehetne térni a magyar nyelvű lap rendszeres kiadásához, viszont arra jó lehetőség látszik, hogy idén is legyen legalább egy megjelenő szám. Ezzel az évfolyam-folytonosságot továbbra is fent lehet tartani.    

 

Bartolits István
főtitkár