Vissza

A 2013. április 3-án tartott Választmányi ülés témái

Az áprilisi Választmányi ülés beszámolót hallgatott meg a HTE MediaNet 2013 konferencia szervezésének az előkészületeiről, majd a készülő Alapszabály tervezetével kapcsolatban tartott vitát. Véglegesítette az április 18-i Elnökségi ülés programját, kibővítette a május 23-i Közgyűlés napirendjét és vitát folytatott az itt elhangzó szakmai előadás előadójának a személyéről. Ezek után a Díjbizottság előterjesztését hagyta jóvá a 2013-as díjazottakról, illetve kialakította a bevezetésre javasolt nemzetközi díj kereteit. Végezetül az IEEE ICC 2013 előkészületeiről halgatta meg a Külügyi bizottság vezetőjének a beszámolóját, illetve a lezajlott DRCN 2013 konferenciáról tájékozódott.


Az első napirendi pontban Heszberger Zalán és Magyar Gábor ismertette a szervező munka eddigi eredményeit.  A 2013 október 3-4-re tervezett HTE MediaNet konferencia helyszínével kapcsolatban Nagy Péter elmondta, hogy áprilisban lezárul a kiszemelt három helyszín bejárása és megtörténhet a végső döntés. A vitában kikristályosodott, hogy a sikeres rendezvényhez idén még erősebb marketing munkára lesz szükség, mint az előző években, mert a részt venni szándékozók anyagi lehetőségei korlátozottak lettek. Erre utalt az április elején megtartott Projektmenedzsment Fórum kissé alacsonyabb létszáma is. Huszty Gábor, a HTE elnöke kiemelte, hogy kulcskérdés a program összeállításában a jó nevű előadók mihamarabbi megnyerése is.

A következő napirendi pontban Huszty Gábor, az alapszabály bizottság elnöke ismertette a módosítások főbb pontjait, majd megnyitotta a vitát a korábban már megküldött szövegszerű javaslat felett. A Választmány megállapította, hogy az elkészült tervezet hűen tükrözi a korábbi üléseken megvitatott téziseket, így nem javasolt további módosításokat. Az Alapszabály tervezetét az Elnökségi ülés résztvevői kapják meg először, majd az Elnökségi ülés után – az esetleges módosítások átvezetésével – ki fog kerülni a HTE a honlapjára is, hogy a HTE tagsága is időben megismerhesse azt a Közgyűlés előtt.

A harmadik napirendi pontban az Elnökségi ülés programját véglegesítette a Választmány, majd a negyedik napirendi pontban a korábban már elfogadott közgyűlési napirendet bővítette egy opcionális ponttal, a HTE más szervezetekhez való csatlakozásának a vitájával. Ez azért szükséges, mert több szakmai szervezethez való csatlakozás is felmerült az utóbbi időszakban, melyekről a Közgyűlésnek kell döntenie.

A következő napirendi pontban arról folytatott vitát a Választmány, hogy milyen szakmai jellegű előadás legyen a Közgyűlés első napirendi pontja. A javaslatok alapján Nagy Péter főtitkár-helyettes kezdi meg az időpont egyeztetést.

A hatodik napirendi pontban a díjbizottság elnöke, Horváth Pál ismertette a 2013-ban HTE díjakra javasolt személyek listáját. A javaslatokat a Választmány elfogadta. Ugyancsak ebben a napirendi pontban folytatódott az előző havi ülésen megkezdett vita a HTE nemzetközi díjáról. A végső javaslat az, hogy a Puskás Tivadar díjnak legyen nemzetközi tagozata, mely a „HTE  Puskás Tivadar Award" feliratot fogja viselni és odaítélésének az alapja a díjazott nemzetközi tevékenysége alapján különüljön el a Puskás Tivadar díjtól. Ugyancsak döntés született arról, hogy bekerüljön az Alapszabályba az a már tradicionális korlát, hogy egy személynek legfeljebb két alkalommal legyen adható a Puskás Tivadar díj bármelyik változata.

Az IEEE ICC 2013 előkészületeiről Vida Rolland, a külügyi bizottság elnöke adott áttekintő képet. Eddig 35 önkéntes jelentkezője van a lebonyolítói háttérmunkára kiírt felhívásnak, főként doktoranduszok személyében. Hanzó Lajos, a konferencia elnöke még hoz 30 hallgatót, ez segíteni fogja a helyzetet. Néhány kisebb, feltörekvő cég várhatóan még betársul a rendezvény támogatói, kiállítói körébe, a fő támogatók pedig továbbra is a Magyar Telekom, az Ericsson, a National Instruments és a BEEcube lesznek.

A nyolcadik napirendi pontban Nagy Péter ügyvezető tartott beszámolót a március elején megtartott DRCN 2013 konferenciáról. Köszönetet mondott Cinkler Tibornak és Tapolcai Jánosnak a sikeres rendezvényért és elmondta, hogy a szervezés során a HTE tapasztalatokat szerzett az IEEE ComSoc-kal való eljárások terén, ami még hasznos lehet a jövőben.

Végezetül az Egyebek napirendi pontban Bartolits István számolt be arról, hogy az ISZB munka folytatására felkért tagok elfogadták a következő két évre a megbízást, így az ISZB munkájának a folyamatossága biztosított. Ugyancsak elfogadta Baksa Sarolta az elnöki pozícióra való felkérést. Április közepén pedig a HTE tagjai e-mail formájában kézhez kapják az ISZB tagságra való jelentkezési felhívást, hogy a megüresedett helyeket is be lehessen tölteni.

Bartolits István
főtitkár