Vissza

30 éve írta alá 12 ország képviselője a GSM MoU-t

1987. szeptember 7-én írta alá 12 ország képviselője azt az egyezményt, melyet GSM Memorandum of Understanding (MoU) néven ismerünk és közös szándékot fejezett ki arra vonatkozóan, hogy 1991-re egységes mobil rendszert hoznak létre a CEPT által elindított szabványosítási munka alapján. A következőkben erre a 30 éves évfordulóra emlékezünk.


A GSM rendszer kidolgozása már a cellás elven működő NMT rendszerek elindulása után megkezdődött, mert már korábban is nyilvánvaló volt, hogy szükség lesz egy korszerűbb, nagyobb kapacitású, új frekvenciasávban működő rendszerre. A CEPT (Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications - Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete) 1982-ben létrehozta a Groupe Spécial Mobile munkacsoportot, ennek a munkacsoportnak a rövidítése volt  a GSM, eredendően innen származik a második generációs mobil rendszer neve is. A csoport letette a rendszer alapjait, majd a munkát később az ETSI (European Telecommunications Standards Institute – Európai Távközlési Szabványosítási Intézet) vette át, a GSM betűszó ekkor változott meg a „Global System for Mobile communications" feloldásra.

1986-ban megtörtént a frekvenciasáv kiválasztása is, ekkor véglegesedett, hogy a mobil rendszer a 900 MHz-es sávban fog működni. 1987 februárjára sikerült rögzíteni a szabványos rendszer alapparamétereit, már csak azt kellett elérni a fejlesztési munkák elkezdése előtt, hogy sok ország értsen egyet az adott rendszer létrehozásával. Több miniszteri szintű egyeztetés után végül 1987. szeptember 7-én Koppenhágában írták alá azt az egyezményt, mely ezt az egyezséget lefektette, ez a dokumentum a GSM Memorandum of Understanding.

Az aláíró országok számát illetően eltérést lehet találni a különböző forrásokban, néhány anyag 11 illetve 13 országot említ. Ennek az oka a következő. Eredetileg a közös ebéd előtti aláírási ceremónián Belgium, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország (NSZK), Norvégia, Olaszország és Svédország képviselői – tipikusan az igazgatások vezetői, de néhány szolgáltató is – írták alá a GSM MoU-t, ez 11 ország. Az ebéd alatt azonban Portugália is meggondolta magát és aláírta a dokumentumot. A nap végére tehát 12 ország vált taggá. Spanyolország csak egy héttel később írta alá a GSM MoU-t, így lett az országok száma 13.

A nyilatkozatban szerepelt az a célkitűzés, hogy 1991-ben indul el a közös, egységes rendszer, ezt a dátumot később úgy pontosították, hogy 1991. július elsején legalább három országban induljon meg a GSM szolgáltatás. Ugyancsak célkitűzés volt, hogy az ezredfordulóra legalább 20 millió GMS előfizető legyen Európában.

Az első célkitűzést végül is csak Finnország teljesítette, a finn Radiolinja (ma Elisa) volt képes a kitűzött cél elérésére. De ez mit sem vont le a dokumentum értékéből, hiszen utána hamar beindultak a többi országban is a GSM szolgáltatások. 1994-ben 10 millió, 1998-ban már 100 millió előfizetőt regisztráltak, ami viszont messze túlteljesítette az ezredfordulóra tett 20 milliós vállalást.

dr. Bartolits István