Vissza

25 éve kezdte meg működését az első GSM szolgáltató

Egy igazi sikertörténet 25. évfordulóját ünnepelhetjük 2016. július elsején. Az első GSM rendszert üzemeltető szolgáltató, a finn Radiolinja 1991. július elsején indította el a szolgáltatását. Ennek ürügyén nagyon röviden felelevenítjük az odavezető utat is.


Pár hete emlékeztünk meg az első kereskedelmi mobil szolgáltatás elindulásának a 70. évfordulójáról, s most újra mobil évfordulót ünnepelhetünk. Igaz, a korabeli hálózat többzónás mobil rendszer volt és analóg, a GSM pedig már cellás rendszer és digitális, tehát jócskán vannak különbségek a két elsőség között, de hát el is telt közben 45 év, megszületett közben a tranzisztor, majd az integrált áramkör és ami akkor 40 kg volt, az 25 éve már csak 20 deka, de mégiscsak újra első mobilszolgáltatóra emlékezünk.

A GSM rendszer kidolgozása már a cellás elven működő NMT rendszerek elindulása után megkezdődött, mert már korábban is nyilvánvaló volt, hogy szükség lesz egy korszerűbb, nagyobb kapacitású, új frekvenciasávban működő rendszerre. Az is hamar kikristályosodott, hogy ennek jó lenne egész Európára vonatkozóan egységesnek lennie, ezt akkor a vasúttársaságok kiszolgálására készülő egységes rendszer elképzelése kényszerítette ki. Ők a CEPT (Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications - Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete) rádiókommunikációs munkacsoportjának az R21-es alcsoportját keresték meg ezzel az igénnyel. Az R21 svájci elnöke, Henry Kieffer ráérzett arra, hogy ez az igény nem csak a vasút, hanem hamarosan a nyilvános mobil rendszerek számára is alapvető lesz, s már 1975-ben javasolta, hogy egy új sávot kell allokálni a mobil rendszerek számára és ezt a 900 MHz-es sávban látta megvalósíthatónak. Az ITU (International Telecommunications Union – Nemzetközi Távközlési Egyesület) rádiófrekvenciák nemzetközi kiosztásával foglalkozó világértekezlete, a World Administrative Radio Conference (WARC) az 1979-es ülésén – hosszas előkészítés után – felvette a nemzetközi frekvenciatáblázatba a CEPT igényét és ezzel szabad utat kapott egy új rendszer kidolgozása. Ez a CEPT-en belül indult meg, de hamar kiderült, hogy a kérdést az R21 egyedül nem tudja megoldani. A problémát az jelentette, hogy a CEPT-en belül elkülönült munkacsoportok foglalkoztak a rádiórendszerekkel és a hálózati rendszerekkel. Egy igazán jó megoldás azonban csak közösen dolgozható ki. Ezért létrehozták a  Groupe Spécial Mobile munkacsoportot, melyben közösen folytatták a munkát. Ennek a munkacsoportnak a rövidítése volt  a GSM, eredendően innen származik az elnevezés. A munkát később az ETSI (European Telecommunications Standards Institute – Európai Távközlési Szabványosítási Intézet) vette át, a GSM betűszó feloldása ekkor változott meg a „Global System for Mobile communications" jelentésre. A szabványosítási munkát tehát az ETSI végezte el, de ehhez kellett egy kiforrott koncepció. 1987 februárjára Thomas Haug, a GSM munkacsoport elnökének a vezetésével elkészült az első olyan műszaki specifikáció, mellyel a résztvevők mindegyike azonosulni tudott, s három hónappal később Bonnban négy európai ország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország miniszterei deklarációt írtak alá GSM szakmapolitikai támogatásáról. 1987. szeptember 7-én Koppenhágában írta alá 13 ország hálózatüzemeltetője azt az egyetértési nyilatkozatot, amit ma GSM MoU (Memorandum of Understanding) néven ismerünk. A nyilatkozatban szerepelt az a célkitűzés, hogy 1991. július elsején legalább három országban induljon meg a GSM szolgáltatás. Ugyancsak célkitűzés volt, hogy az ezredfordulóra legalább 20 millió GMS előfizető legyen Európában.

Az első célkitűzést végül is csak a finn Radiolinja (ma Elisa) teljesítette, aki nem is szerepelt a nyilatkozat aláírói között, mert a MoU aláírásakor meg nem is létezett. A céget 1988. szeptember 19-én alapították, de ennek ellenére sikeresen teljesítette a határidős célkitűzést és ezzel ő lett a világ első kereskedelmi GSM szolgáltatója. Az elindított rendszeren az első hívást Harri Holkeri, Finnország miniszterelnöke indította és Kaarina Sounio, Tampere alpolgármestere volt a hívott fél. Ahogy a beszélgetésben Holkeri mondta, ez a rendszer segíteni fogja Európa integrációját és azt, hogy mindenhol otthon érezhessük magunkat. Most, 25 évvel később kimondhatjuk: a GSM-en ez nem múlt!

dr. Bartolits István