Vissza

155 éves az első transzkontinentális távíró összeköttetés

Az USA keleti és nyugati partja között hosszú ideig csak lovasfutárok vitték a híreket, bár Samuel Morse már 1838-ban bemutatta találmányát, a Morse-távírót, azonban azt csak korlátozott távolságra építették ki. 1861. október 24-én avatták fel az első transzkontinentális összeköttetést, ami megteremtette a gyors összeköttetést a kontinens két partja között. Erre az évfordulóra emlékezünk a következőkben.


Az USA keleti és nyugati partja közötti nagy távolság miatt a hírek a távíró összeköttetés megjelenése előtt csak esetlegesen jutottak el Kaliforniába, volt olyan eset, hogy az USA elnökének a haláláról csak 110 (!) nappal később értesültek a nyugati partvidéken. Ezt a problémát 1859-ben néhány élelmes vállalkozó a Pony Express létrehozásával oldotta meg.
A szolgáltatás egy lovasfutárok láncolatán alapuló megoldás volt, ezzel már 11-15 nap alatt lehetett egy levelet vagy hírt eljuttatni a kontinens két partja között. Mivel ehhez az USA vadregényes területein – a Sziklás-hegységen keresztül, az indiánok lakta területeken át – kellett a lovasfutároknak áthaladniuk, a hírek sok esetben meg sem érkeztek. Jó esetben csak a lovakat érte baj, de jó néhány futár is eltűnt a kalandos úton.

Az amerikai kongresszus 1860-ban hozta meg a döntést arról, hogy anyagilag támogassák egy transzkontinentális távíró összeköttetés megépítését. Ezt az 1860-as Távíró törvény megjelenése tette lehetővé. Az összeköttetés megépítésére több társaság is jelentkezett, de felmérve a feladat veszélyességét, végül csak a Western Union Telegraph Company tartotta fenn ajánlatát. Hiram Sibley, a Western Union elnöke 1860. szeptember 20-án nyerte el a kongresszus támogatását, mely évi 40 ezer dollárral járult hozzá a kapcsolat megépítéséhez és üzemeltetéséhez.

Mivel addigra már Kalifornián belül is, a keleti parti városok között is volt távíró hálózat, így Carson City (Nevada állam) és Omaha (Nebraska állam) között kellett egy 2000 mérföldes összeköttetést létesíteni. A Western Union a Utah állambeli Salt Lake City-ből indította el a kapcsolat kiépítését, melyet a keleti irányba a Pacific Telegraph Co., a nyugati irányba az Overland Telegraph Co. vállalt fel alvállalkozóként.

Az első távíró oszlopot 1861. július 4-én állították fel, a hosszabb, de kényelmesebb terepen kialakított kapcsolatot a Pacific október 18-ára építette ki Omaháig, míg a hegyeken átvezető másik irány október 24-re készült el. Aznap este Stephen J. Field, Kalifornia főbírója, az Atlanti-kábelt lefektető Cyrus Field bátyja már táviratot küldött Abraham Lincolnnak, üdvözölve a sikeres műveletet. A 112 nap alatt összesen 27 500 oszlopot állítottak fel és építették ki rajta az összeköttetést. A kapcsolat egy csapásra feleslegessé tette a Pony Express működését, mely már 1861. október 26-án beszüntette működését.

A kiépített vonal egészen 1869-ig működött, amikor az elkészült transzkontinentális vasúti pálya mellé telepítették a távíró összeköttetést is.

dr. Bartolits István