Vissza

A netsemlegességi szabályok felülvizsgálata

Idén immár második alkalommal vizsgálja felül az Európai Bizottság az (EU) 2015/2120 számú, esetenként az egységes távközlési piacról szóló („TSM”) rendeletként is említett jogszabály nyílt internethozzáférésről (netsemlegességről) szóló rendelkezéseit. A felülvizsgálatról a Bizottságnak legkésőbb 2023. április 30-ig kell jelentést benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, szükség esetén a rendelet módosítását célzó javaslatokkal együtt. Az érdekelt felek – köztük a BEREC – többségének véleménye alapján nincs szükség módosításra: a rendelet továbbra is megfelelően védi végfelhasználókat, hogy élvezzék az általuk választott információkhoz, illetve tartalomhoz, alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés előnyeit. Eközben az Egyesült Királyság hírközlési szabályozó hatósága, az Ofcom is közzétette a maga javaslatait a netsemlegességi szabályok alkalmazásának módjáról az immár EU-n kívüli szigetországban. Az Ofcom több az internethozzáférés szolgáltatók által végzett forgalomszabályozást érintő kötöttség enyhítését vetíti előre, a szolgáltatók innovációs képességének és hálózatirányításuk hatékonyságának megőrzése érdekében.


A 2019-es első felülvizsgálatot követően immár második alkalommal válik esedékessé az, hogy az Európai Bizottság felülvizsgálja az (EU) 2015/2120 számú, esetenként az egységes távközlési piacról szóló („TSM”) rendeletként is említett jogszabály nyílt internethozzáférésről (netsemlegességről) szóló rendelkezéseit.

A felülvizsgálati eljárás során a Bizottság több forrásból összegyűjti a rendelet végrehajtásának értékelésével, illetve a piaci és technológiai fejleményekkel kapcsolatos visszajelzéseket.

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) 2020. decemberében kiadott véleményében azt a következtetést vonta le, hogy a nyílt internethozzáférésről szóló rendelet, amelynek elfogadását annak idején hosszadalmas tárgylások előzték meg és egy a számos érinett közötti működő kompromisszum, nagymértékben járult hozzá az internet nyílt ökoszisztémájának megőrzéséhez és végfelhasználók jogainak érvényesítéséhez. Az Európai Unió Bírósága több alkalommal értelmezte a jogszabályt, erősítve a jogbiztonságot. A BEREC vonatkozó iránymutatásai és az ENISA munkája valamennyi érdekelt fél számára hasznos útmutatókként szolgálnak. Összességében a BEREC úgy véli, hogy a nyílt internethozzáférés szabályozása továbbra is megfelelő, nincs szükség a rendelet szövegének módosítására.

Lényegében ugyanerre a következtetésre jutott a WIK az Európai Bizottság megbízásából készített tanulmányában, melynek előzetes megállapításairól január 30-án tartottak workshopot. A WIK nem a rendelet szövegével kapcsolatban, hanem a BEREC iránymutatásaira vonatkozóan és a tagállami jogalkalmazók számára fogalmaz meg néhány ajánlást, többek között a következő témákban: internetes tartalom blokkolásának szabályai, optimalizált szolgáltatások értelmezése, szoláltatásminőséggel kapcsolatos átláthatósági szabályok.

A csatorna túloldalán az Ofcom 2023. január 13-án zárta le a nyilvános konzultációt a netsemlegességi szabályok ottani alkalmazásának felülvizsgálatáról készített iránymutatási javaslatáról. Ebben több ponton is az internethozzáférés szolgáltatók forgalomszabályozási gyakorlatára vonatkozó kötöttségek enyhébb megítélését vetíti előre, és azokra az esetekre is rámutat, amikor az Ofcom véleménye szerint az enyhítés akár indokolt lehetne, de csak jogszabálymódosítás esetén lenne megvalósítható.

Néhány példa az Ofcom által jogszerűnek tekintendő gyakorlatokra: az internethozzáférés szolgáltatók kínálhatnak prémium minőségű tarifákat előfizetőiknek, és – az EU-n belüli megközelítéssel teljes ellentétben – a nullás díjszabású ajánlatok főszabály szerint megengedettek, néhány kivételtől eltekintve, ahol eseti elemzés dönti el, hogy megengedhetőek-e vagy sem.

A BEREC véleménye itt érhető el:

https://www.berec.europa.eu/en/document-categories/berec/opinions/berec-opinion-for-the-evaluation-of-the-application-of-regulation-eu-2015-2120

Összefoglaló a WIK tanulmányának megállapításairól:

https://www.wik.org/fileadmin/Sonstige_Dateien/Presentation_OIR.pdf

Az Ofcom felülvizsgálat itt érhető el:

https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/net-neutrality-review

Legközelebbi események

HTE Közgyűlés 2024 2024.05.30. 15:00 - 2024.05.30. 18:00
Vezetőségi ülés - Vétel., Kábelt. szo, Médiaklub 2024.06.05. 9:00 - 2024.06.05. 11:00
HTE 75 - Infokommunikációs trendek szakmai konferencia 2024.06.05. 13:00 - 2024.06.05. 17:00