Hírek

165 éve született Mihajlo Idvorski Pupin, a róla elnevezett Pupin-cséve megalkotója

2023-10-03 22:33
165-eve-szuletett-mihajlo-idvorski-pupin-a-rola-elnevezett-pupin-cseve-megalkotoja
Létezik a telefóniában egy széles körben ismert eszköz, a Pupin-cséve vagy más néven a Pupin-fazék. Ugyanakkor arról, hogy kiről is kapta a nevét ez a nagytávolságú telefonkapocsolatot megvalósító találmány, általában nagyon keveset tudunk. Most, a feltaláló és egyben névadó születésnapi évfordulója okán megismerkedhetünk életével és szakmai munkásságával is.

150 éve született Lee de Forest, a trióda létrehozója, a rádiózás megteremtője

2023-08-25 22:33
150-eve-szuletett-lee-de-forest-a-trioda-letrehozoja-a-radiozas-megteremtoje
Érdekes, hogy a hazai szakirodalom kevés szót veszteget Lee de Forest érdemeire, pedig az amerikai feltaláló igazán nagy lépést tett az elektronikus áramkörök színre lépése témájában azzal, hogy létrehozta az első, erősítésre alkalmas elektronikus eszközt, a triódát. Az amerikai feltaláló 150 éves születésnapja alkalmából ezt a hiányt igyekszünk némileg enyhíteni életútjának az ismertetésével és a találmánya megszületésének a körülményeivel.

135 éve született Vladimir Kosma Zworykin, a televíziós technológia egyik úttörője

2023-07-28 22:33
135-eve-szuletett-vladimir-kosma-zworykin-a-televizios-technologia-egyik-uttoroje
Születésnapi sorozatunk szereplőire általában a legnagyobb vagy legismertebb találmányukat megemlítve szoktunk a címben hivatkozni. Talán sokan fel is kapják a fejüket, hogy Zworykin neve mellett nem szerepel a legtöbb életrajzban kiemelt állítás, nevezetesen hogy ő lenne a televíziós kamerák lelkét jelentő ikonoszkóp feltalálója. Az állítás szándékosan nem szerepel a címben, aki a megemlékezést elolvassa, meg fogja érteni, hogy miért. Ennek ellenére Zworykin nagyon sokat tett az elektronikus televízió létrejötte érdekében, tehát amellett, hogy igyekszünk a nagy technikatörténeti tévedést eloszlatni, természetesen megérdemli, hogy megemlékezzünk életéről és találmányairól születésének 135-ik évfordulója alkalmából.

115 éve született John Bardeen, a tranzisztor egyik feltalálója és a szupravezetés elméletének a megalapozója

2023-05-22 22:33
115-eve-szuletett-john-bardeen-a-tranzisztor-egyik-feltalaloja-es-a-szupravezetes-elmeletenek-a-megalapozoja
A tranzisztor feltalálása – mely hetvenöt évvel ezelőtt teljesen megváltoztatta az életünket – több ember nevéhez fűződik, ennek a három fős csapatnak volt az egyik tagja John Bardeen, aki éppen 115 évvel ezelőtt született. Ugyancsak ő volt, aki harmadmagával kidolgozta a szupravezetés elméletét. Mindkét tevékenysége fizikai Nobel-díjat ért, ő az egyetlen ember eddig, aki kétszer is elnyerte a fizikai Nobel-díjat. Születésnapja ürügyén most megismerkedhetünk mindkét közös találmánya mellett az élettörténetével és egyéb szakmai munkásságával.

95 éve született Robert Noyce, a „Szilícium-völgy polgármestere”, a monolitikus integrált áramkör létrehozója

2022-12-11 23:33
95-eve-szuletett-robert-noyce-a-szilicium-volgy-polgarmestere-a-monolitikus-integralt-aramkor-letrehozoja
Robert Noyce csak pár hónappal maradt le Jack Kilby mögött arról, hogy ő legyen az integrált áramkör feltalálója, mégis egy hatalmasat lépett előre a félvezetőipar az általa szabadalmaztatott monolitikus integrált áramkör kidolgozásával. Ez a szabadalom indította meg a személyi számítógépek fejlődését és alapozta meg a Szilícium-völgyet. A mostani megemlékezésben megismerhetjük tevékenységét és életútját.

145 éve született Robert von Lieben osztrák vállalkozó és feltaláló, a Lieben-cső kifejlesztője

2023-09-04 22:33
145-eve-szuletett-robert-von-lieben-osztrak-vallalkozo-es-feltalalo-a-lieben-cso-kifejlesztoje
Ha ez a név nem mond semmit az Olvasónak, akkor nem kell elszégyellenie magát, egy fiatalon elhunyt és eléggé háttérbe szorult feltalálóról van szó. A 34 éves korában eltávozott, autodidakta fizikus osztrák feltaláló céltudatosan igyekezett megoldást találni a telefonjelek erősítésére és végül a találmánya az első folyamatos rádiófrekvenciát kibocsátani képes eszköz megvalósításához vezetett. A 145 éves születésnapi megemlékezés okán ismerkedjünk meg életével és rövid, de előremutató munkásságával.

135 éve született John Logie Baird, aki a világ első élő televíziós bemutatóját tartotta

2023-08-12 22:33
135-eve-szuletett-john-logie-baird-aki-a-vilag-elso-elo-televizios-bemutatojat-tartotta
Ismét egy itthon kevéssé ismerős személy születésnapjához érkeztünk, akinek a tevékenysége útjára indította a televíziózást, igaz hogy még a kezdetleges formájában. John Logie Baird skót feltaláló nevéhez pedig több elsőség is kötődik. Ő tartotta az első nyilvános, élő televíziós bemutatót a világon 1926-ban, ő hozta létre az első nagytávolságú televíziós összeköttetést 1927-ben és az első demonstrációs jellegű interkontinentális összeköttetést 1928-ban. Mindezt úgy, hogy az általa kigondolt első modelleket teljesen amatőr módon, szinte filléres eszközökből valósította meg. A következőkben John Logie Baird életútjával és találmányaival ismerkedhetünk meg születésének 135 éves évfordulója tiszteletére.

80 éves Vinton Cerf, az internet egyik atyja, a TCP/IP protokoll megalkotója

2023-06-22 22:33
80-eves-vinton-cerf-az-internet-egyik-atyja-a-tcp-ip-protokoll-megalkotoja
Sorozatunkban többnyire olyan, a hírközlésben kiemelkedő eredményeket elért személyek születésnapjáról emlékezünk meg, akik már elhunytak. Ritka évfordulónak számít, amikor valakit már életében tudunk köszönteni. Most ismét egy ilyen személyt köszönthetünk. Ma tölti be 80. életévét Vinton Cerf, az internet egyik atyja, a ma is használt TCP/IP protokoll megalkotásának a vezéralakja, közel két évtizede pedig a Google internet evangelistája. Ennek okán ismerkedünk meg eddigi életével és munkásságával.

175 éve született Puskás Ferenc, az első budapesti telefonközpont létrehozója és első igazgatója

2023-03-29 22:33
175-eve-szuletett-puskas-ferenc-az-elso-budapesti-telefonkozpont-letrehozoja-es-elso-igazgatoja
A hazai telefónia első lépéseinek a megtételében komoly szerepet játszott Puskás Ferenc, akinek a hírneve bátyja, Puskás Tivadar mellett háttérbe szorul, pedig nagy áldozatot hozott annak érdekében, hogy ezt a feladatot felvállalja és sikeresen elindítsa. Munkája eredményeképpen a hazai távközlési ipar kezdeteinek is nagy lökést adott és a villanyvilágítás első bemutatója és a dalműtelefon hazai bemutatkozása is a nevéhez fűződik, személye mégis – teljesen indokolatlanul – kevés figyelmet kap. Ebben a megemlékezésben a 175 éve született Puskás Ferenc rövid, mindössze 36 évig tartó, de mégis maradandót alkotó életével és tevékenységével ismerkedhetünk meg.

120 éve született Kozma László, a telefonközpontok automatizálásának a kiemelkedő szakembere, a MESZ I. jelfogós számítógép megalkotója

2022-11-27 23:33
120-eve-szuletett-kozma-laszlo-a-telefonkozpontok-automatizalasanak-a-kiemelkedo-szakembere-a-mesz-i-jelfogos-szamitogep-megalkotoja
Aki nem ismeri Kozma László élettörténetét, az a cím alapján egy sikeres villamosmérnökről szóló megemlékezést vár a következő sorokban. A siker ebből igaz is, azonban az a hányatott életút, ahogy ezeket a sikereket elérte, még értékesebbé teszi a munkásságát, amit a mauthauseni deportálás, a koholt vádak alapján megindított Standard-per utáni, ártatlanul letöltött börtönévek és az utána is tartó megaláztatások ellenére tudott végezni. Sajnos a teljes körű rehabilitációjára csak 1989-ben, hét évvel a halála után került sor. Ebben a születésnapi megemlékezésben a szakmai eredményei mellett ezt az életutat is bemutatjuk röviden.