Szenátus

A szenátus az Egyesület javaslattevő és tanácsadó szerve, két taggyűlés között ellátja a taggyűlés által ráruházott feladatokat. A szenátus évente legalább kétszer ülésezik.

A szenátus feladatai:

 • állásfoglalást alakít ki a nem kizárólagosan a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben és elvi kérdésekben,
 • előterjesztést készít a taggyűlésnek a tagdíj mértékéről,
 • véleményt formál, javaslatot tesz az Egyesület kiadványaira vonatkozóan;
 • állást foglal a Szervezeti és Működési Szabályzatról.

/ részlet az Alapszabályból

Elnökség tagjai

 • Magyar Gábor - elnök, Szijártó Zoltán - alelnök, Bartolits István főtitkár, Kissné Akli Mária főtitkárhelyettes, Gyenes Péter, Imre Sándor, Kis Gergely, Németh Monika, Putz József

Ellenőrző bizottság elnöke és tagjai

 • Horváth Pál, Csizmadia Attila, Oláh István

Etikai bizottság elnöke és tagjai

 • Sallai Gyula, Kerekes László, Sipos Attila

További tagok

 • az egyesületi tanácsadó testületek elnökei: Jereb László (ISZB), Lőrincz Béla (szenior), Petkovics Ármin (ifjúsági), Vida Rolland (Infocommunications Journal)
 • tagozatok elnökei: - 
 • szakosztályok elnökei: Gerhátné Udvary Eszter (Távközlési), Huber Krisztián (Intelligens Energetikai), Jamrik Péter és Tóth Csaba (Rádiótávközlési), Lőrincz Béla (Szenior), Prónay Gábor (Projektmenedzsment), Rurik Péter (Közlekedés-hírközlési), Szenes Katalin (Számítástechnikai), Szűcs Gábor (Médiainformatikai), Szombathy Csaba (Digitális Adás- és Rendszertechnika - korábban DRK), Tormási György (Média Klub), Zólomy Imre (Mikro- és Nanoelektronikai) valamint a  Kábeltelevíziós szakosztály és a Vételtechnikai szakosztály elnöke
 • munkahelyi és területi csoportok elnökei: Borbély Endre (Óbudai Egyetem Kandó), Borbély Gábor (Győr), Fekete Károly (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), Horváth László (Puskás Tivadar Távközlési Technikum), Kerekes László (Szeged), Péter Lajos (Paks)

Tiszteletbeli tagok

 • tiszteletbeli szenátorok: Antal László, Ágoston György, Berceli Tibor, Bölcskei Imre, Csopaki Gyula, Drozdy Győző, Gefferthné Halász Edit, Gosztony Géza, Gödör Éva, Halász Miklós, Hanzó Lajos, Hazay István, Heckenast Gábor, Horváth László, Jereb László, Kolláth Gábor, Lajtha György, Máté Mária, Nemes László, Schmideg Iván, Takács György
 • tiszteletbeli elnökök: Huszty Gábor, Köveskuti Lajos, Pap László, Sallai Gyula, Zombory László
 • az Egyesület operatív igazgatója Nagy Péter

Címzetes szenátorok

 • az elnökség által megbízott, kiemelt egyesületi feladatokat ellátó személyek (tanácskozási joggal)
 • Bacsárdi László (2016. október 18. - az űrkutatással és a fiatalokkal való HTE kapcsolat erősítése)
 • Mester Máté (2016. október 18. - a HTE gazdasági tevékenységével kapcsolatos feladatok segítése)
 • Szűcs Miklós (2016. október 18. - a HTE MediaNet 2017 konferencia előkészítése)