Szenátus

A szenátus az Egyesület javaslattevő és tanácsadó szerve, két taggyűlés között ellátja a taggyűlés által ráruházott feladatokat. A szenátus évente legalább kétszer ülésezik.

A szenátus feladatai:

 • állásfoglalást alakít ki a nem kizárólagosan a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben és elvi kérdésekben,
 • előterjesztést készít a taggyűlésnek a tagdíj mértékéről,
 • véleményt formál, javaslatot tesz az Egyesület kiadványaira vonatkozóan;
 • állást foglal a Szervezeti és Működési Szabályzatról.

/ részlet az Alapszabályból

Elnökség tagjai

 • Magyar Gábor - elnök, Beskid Vilmos - alelnök, Bánkuti Erzsébet főtitkár, Kissné Akli Mária főtitkárhelyettes, Bartolits István, Gerhátné Udvary Eszter, Kelemen Csaba, Kis Gergely, Mester Máté,

Ellenőrző bizottság elnöke és tagjai

 • Horváth Pál, Jamrik Péter, Oláh István

Etikai bizottság elnöke és tagjai

 • Imre Sándor, Csizmadia Attila, Putz József

További tagok

 • az egyesületi tanácsadó testületek elnökei: Jereb László (ISZB), Lőrincz Béla (szenior), Petkovics Ármin (ifjúsági), Vida Rolland (Infocommunications Journal)
 • tagozatok elnökei: - 
 • szakosztályok elnökei: Darabos Zoltán (Vételtechnikai), Gerhátné Udvary Eszter (Távközlési), Huber Krisztián (Intelligens Energetikai), Jamrik Péter és Tóth Csaba (Rádiótávközlési), Lőrincz Béla (Szenior), Prónay Gábor (Projektmenedzsment), Rurik Péter (Közlekedés-hírközlési), Szenes Katalin (Számítástechnikai), Szombathy Csaba (Digitális Adás- és Rendszertechnika - korábban DRK), Szűcs Gábor, Kenderessy Miklós (Médiainformatikai), Tormási György (Média Klub), Turányi Gábor (Kábeltelevíziós), Zólomy Imre (Mikro- és Nanoelektronikai),  szakosztály elnöke
 • munkahelyi és területi csoportok elnökei: Borbély Endre (Óbudai Egyetem Kandó), Borbély Gábor (Győr), Fekete Károly (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), Horváth László (Puskás Tivadar Távközlési Technikum), Kerekes László (Szeged), Péter Lajos (Paks)

Tiszteletbeli tagok

 • tiszteletbeli szenátorok: Antal László, Ágoston György, Bölcskei Imre, Drozdy Győző, Gefferthné Halász Edit, Gosztony Géza, Gödör Éva, Gyenes Péter, Halász Miklós, Hanzó Lajos, Hazay István, Heckenast Gábor, Horváth László, Jereb László, Kolláth Gábor, Lajtha György, Máté Mária, Nemes László, Schmideg Iván, Szíjártó Zoltán, Takács György
 • tiszteletbeli elnökök: Huszty Gábor, Pap László, Sallai Gyula, Zombory László
 • az Egyesület operatív igazgatója Nagy Péter

Címzetes szenátorok

 • az elnökség által megbízott, kiemelt egyesületi feladatokat ellátó személyek (tanácskozási joggal)
 • Bacsárdi László (2017. október 12. ill. 2016. október 18. - az űrkutatással és a fiatalokkal való HTE kapcsolat erősítése)
 • Szűcs Miklós (2017. október 12. ill. 2016. október 18. - a HTE MediaNet konferenciák előkészítése)
 • Sere Péter (2017. október 12. a HTE képzési portfóliójának kialakítása)
 • Csonka Gergely (2018. április 12. HTE költségvetés és tervezés megújítása)

Események

2018. március
2018.03.22. 16:15
2017. november
2017.11.23. 16:00
2017. február
2017.02.23. 16:00
2016. november
2016.11.24. 16:00
2016. március
2016.03.24. 16:00
2015. november
2015.11.26. 16:00
2015. március
2015.03.26. 15:00
2014. november
2014.11.20. 15:00