Vissza

Még 1 hét az előadásra való jelentkezésig

Amennyiben a Fórumon előadást kíván tartani, kérjük az előadás címét és max. 2 A/4 gépelt oldalas tartalmi vázlatánat szíveskedjen eljuttatni legkésőbb 2018. január 30-ig a HTE-nek.


A Projektmenedzsment Fórum célja

A technológiai forradalom (Ipar4.0, IoT) összekapcsolódva a globalizációval rendkívül komplex termékek és szolgáltatások létrehozását teszi lehetôvé és ugyanakkor meg is követeli. A piaci verseny nemcsak a technológia fejlesztést, de a szervezeti működés, a menedzsment innovációját is megkívánja. A komplex terméket/szolgáltatást megvalósító szervezetek stratégiai célja olyan szervezet és munkakultúra létrehozása, ami képes megvalósítható, mérhető piaci célok kitűzésére, ezeket a célokat megvalósító termékek/szolgáltatások létrehozására úgy, hogy közben a folyamatban érdekeltek/ érintettek konszenzusa is létrejön. Mindehhez sokszor a legjobb gyakorlat ismerete sem elegendő. Kísérletekre, az egyéni- és vállalati kompetenciák folyamatos fejlesztésére van szükség. Ehhez a fejlődési folyamathoz nyújthat segítséget az évente megrendezésre kerülő Fórum szakemberi tapasztalatcseréje. A vállalati projektmenedzsment kultúra fejlődés visszahat a vállalati működésre, növelve a bizalmi szintet, javítva az együttműködések hatékonyságát és egyúttal a vállalat versenyképességét.

 

A huszonegyedik Fórumon a projektek vállalati döntési megoldásait, rendszerét vizsgáló szekció szakmai munkájának támogatására a Szervező Bizottság a korábbi évekhez hasonló kérdőíves kutatást szervez a szakmai közösségben. A Szervező Bizottság jóváhagyásával készülô kérdőívvel, interneten kerülnek megkeresésre a projektmenedzsment közösség tagjai. A kutatás eredményei a kerekasztal során kerülnek ismertetésre és megvitatásra. A kérdôív a www.hte.hu, a www.pmi.hu és a www.pmsz.hu portálokon megtekinthető, de a HTE Titkárságon kérhető az elektronikus elküldés. A kitöltött kérdőív visszaküldésének határideje 2018. február 19.

A Fórumon a kiválasztott témákban 15 perces magyar vagy angol nyelvű (tolmácsolás nincs) előadás megtartására lesz lehetőség, amit 5 perces vita követhet. Az előadási idő meghatározását a Szervező Bizottság a beküldött tartalmi vázlat alapján végzi.

Amennyiben a Fórumon előadást kíván tartani, kérjük az előadás címének és max. 2 A/4 gépelt oldalas tartalmi vázlatának (az előadás célját, fő téziseit tartalmazó) és elfogadás esetén a kiadvány számára történő megírás vállalásának mellékletével a HTE Titkárságra (1051 Budapest, Bajcsy Zsilinky út 12. 502. iroda, e-mail: info@hte.hu) szíveskedjen eljuttatni legkésőbb 2018. január 30-ig.

Az egyéni előadások és a kerekasztal programok elfogadásáról a Fórum Szervező Bizottsága dönt és írásos értesítést küld 2018. február 15-ig. A Fórum kiadványa elektronikus formában kerül megjelenítésre. Az előadásokat pdf. formátumban (max. 15 old.) az info@hte.hu címre kérjük beküldeni 2018. március 15-ig.

Az elfogadott előadásokkal kapcsolatos formai követelményekről az elôadók a visszaigazolásban kapnak értesítést.

Kövesse a Fórumot a Facebookon!  

A Fórum helyszíne

Danubius Hotel Flamenco
Tas vezér utca 3-7.,
1113 Budapest