A Projektmenedzsment Fórum célja

A technológiai forradalom (Ipar4.0, IoT) összekapcsolódva a globalizációval rendkívül komplex termékek és szolgáltatások létrehozását teszi lehetôvé és ugyanakkor meg is követeli. A piaci verseny nemcsak a technológia fejlesztést, de a szervezeti működés, a menedzsment innovációját is megkívánja. A komplex terméket/szolgáltatást megvalósító szervezetek stratégiai célja olyan szervezet és munkakultúra létrehozása, ami képes megvalósítható, mérhető piaci célok kitűzésére, ezeket a célokat megvalósító termékek/szolgáltatások létrehozására úgy, hogy közben a folyamatban érdekeltek/ érintettek konszenzusa is létrejön. Mindehhez sokszor a legjobb gyakorlat ismerete sem elegendő. Kísérletekre, az egyéni- és vállalati kompetenciák folyamatos fejlesztésére van szükség. Ehhez a fejlődési folyamathoz nyújthat segítséget az évente megrendezésre kerülő Fórum szakemberi tapasztalatcseréje. A vállalati projektmenedzsment kultúra fejlődés visszahat a vállalati működésre, növelve a bizalmi szintet, javítva az együttműködések hatékonyságát és egyúttal a vállalat versenyképességét.

A Fórum lehetőség a szakemberi eszmecserékre, a hazai- és nemzetközi legjobb gyakorlat, az innovatív menedzsment elméletek megismerésére. Mindezek jobb lehetőséget teremtenek az innovációk megvalósításához, a változások kezeléséhez, a gyorsabb, hatékonyabb döntésekhez, a kiemelkedő tehetségek megtartásához. A hagyományoknak megfelelően a Fórum a különbözô iparági projekt tulajdonosok és projektmenedzserek éves találkozója, a tapasztalatcsere és kapcsolatépítés helyszíne, mely a hazai szakmai szervezetek mindegyike támogatásával valósul meg.
 

A Fórum helyszíne

Danubius Hotel Flamenco
Tas vezér utca 3-7., 1113 Budapest, Magyarország

 

 

A huszonegyedik Fórum kiemelt projektmenedzsment szakmai kérdései

Ezen témák megvitatására szekció szerveződik:

 • az államigazgatás projektmenedzsment gyakorlata, ahol a stratégiai jelentőségű, országos projektek kerülnek elemzésre. A szekcióban várhatóan országos nagy projektek felelős vezetôinek megszólalása várható. A szekció célja, hogy a jelentős építőipari projektek gyakorlatát is bemutassa. A szekció szervezését Strommer Pál SZB tag vállalta, akit Bernáth Tünde segíti a munkájában,
 • innovációmenedzsment szekció a startup- és nagyvállalati innovációs projektek menedzsment kérdéseivel foglakozik. A szekció szakmai témáival, hazai- és nemzetközi gyakorlat bemutatásával elő kívánja segíteni az ipari- egyetemi innovációs együttműködéseket. A szekció szervezését Deák Csaba, Lengyel László és Dervalics Ákos SZB tagok végzik,
 • a projektek döntési megoldásait (előkészítés, csoport döntés, kockázatok) elemző szekció, a projektben meghatározó döntések legfontosabb elemeit vizsgálja, javaslatokat adva a projekt sikerét elősegítő hatékonyság javításra. A szekció szervezését Török L. Gábor SZB tag végzi,
 • a projektmenedzsment legújabb trendjeit bemutató szekció a nemzetközi gyakorlatban megtalálható erőteljes hangsúlyt kapó megoldásokat (green PM, virtuális PM, komplex PM, demográfiai változások, digitalizáció) elemzi a hazai tapasztalatok tükrében. A szekció szervezését Szalay Imre SZB tag végzi,
 • projektmenedzsmentet érintő HR gyakorlat szekció az Ipar4.0 technológiai fejlődés menedzselési- és munkakörökre kiterjedő hatásait, a PM kiválasztás kompetencia igényeit, a generáció változás menedzsment hatásait kívánja bemutatni. A szekció szervezését Prónay Gábor SZB elnök végzi.

 

A kiemelt szekciókban előadást tartani szándékozók jelentkezését várják a szervezéssel és koordinációval megbízott szervező bizottsági tagok 2018. január 8-ig (a HTE Titkárság címén - info@hte.hu)!

 

A kiemelt témák mellett a Fórum az alábbi szakterületekkel kíván foglalkozni:

 • a projektmenedzsment alkalmazását segítő vállalati kultúra elemek elemzése (különböző projekt kultúra érettségű szervezetek együttműködése)
 • a projekt szponzorok és a projektmenedzserek együttműködése
 • az innovációs projektek meghatározó kérdései (egyetemi-akadémiai kutatóhelyek és ipar kapcsolata, EU és más nemzetközi kapcsolatok, finanszírozás és szerzői jogvédelem kritikus kérdései, a hatékony működés kompetenciái, az eredmények mérése és elismertetése).
 • projekt irodák (PMO) működése és szerepük az üzleti hatékonyság növelésében
 • a tudásmenedzsment projektmenedzsmentbeli alkalmazása
 • agilitás a szoftver fejlesztésen túl
 • projektmenedzsment kompetencia fejlesztések megoldási lehetőségei
 • vállalati hálózatépítés (közösség építés) és szociometria szerepe, alkalmazása a projektmenedzsmentben
 • projektmendzserek kiválasztása, -képzése, minősítése (HR menedzsment)
 • generációk munkakultúrája és ennek befolyása a projektmenedzsmentre
 • projekt kockázatok vizsgálata, -kezelése
 • program- és portfoliómenedzsment jellegzetességei, megoldási lehetőségei, gyakorlati tapasztalatai
 • a távmunka, benne a virtuális munkacsapatok projekt működési lehetőségei, feltételei, gyakorlati eredményei, különös tekintettel a multinacionális projektekre

A huszonegyedik Fórumon a projektek vállalati döntési megoldásait, rendszerét vizsgáló szekció szakmai munkájának támogatására a Szervező Bizottság a korábbi évekhez hasonló kérdőíves kutatást szervez a szakmai közösségben. A Szervező Bizottság jóváhagyásával készülô kérdőívvel, interneten kerülnek megkeresésre a projektmenedzsment közösség tagjai. A kutatás eredményei a kerekasztal során kerülnek ismertetésre és megvitatásra. A kérdôív a www.hte.hu, a www.pmi.hu és a www.pmsz.hu portálokon megtekinthető, de a HTE Titkárságon kérhető az elektronikus elküldés. A kitöltött kérdőív visszaküldésének határideje 2018. február 19.

A Fórumon a kiválasztott témákban 15 perces magyar vagy angol nyelvű (tolmácsolás nincs) előadás megtartására lesz lehetőség, amit 5 perces vita követhet. Az előadási idő meghatározását a Szervező Bizottság a beküldött tartalmi vázlat alapján végzi.

Amennyiben a Fórumon előadást kíván tartani, kérjük az előadás címének és max. 2 A/4 gépelt oldalas tartalmi vázlatának (az előadás célját, fő téziseit tartalmazó) és elfogadás esetén a kiadvány számára történő megírás vállalásának mellékletével a HTE Titkárságra (1051 Budapest, Bajcsy Zsilinky út 12. 502. iroda, e-mail: info@hte.hu) szíveskedjen eljuttatni legkésőbb 2018. január 30-ig.

Az egyéni előadások és a kerekasztal programok elfogadásáról a Fórum Szervező Bizottsága dönt és írásos értesítést küld 2018. február 15-ig. A Fórum kiadványa elektronikus formában kerül megjelenítésre. Az előadásokat pdf. formátumban (max. 15 old.) az info@hte.hu címre kérjük beküldeni 2018. március 15-ig.

Az elfogadott előadásokkal kapcsolatos formai követelményekről az elôadók a visszaigazolásban kapnak értesítést.

Kövesse a Fórumot a Facebookon!  

PMP, PDU pontok

A Fórumon való részvétellel illetve előadás tartással a PMI PMP minôsítéséhez szükséges PDU (Professional Development Unit) pontok szerezhetők. A Fórumon való részvételről illetve előadás tartásról kérésre a HTE Titkárságon kérhető igazolás. A pontok elismertetéséhez szükséges további információk a www.pmi.hu oldalon találhatók.

Legjobb előadó

A hagyományoknak megfelelően a Fórum résztvevői megválasztják a legjobb előadót.

Szponzorok

Szponzorok jelentkezését is várja a Szervező Bizottság 2018. január 30-ig. A megkötendő szponzori/támogatói szerződés rögzíti a szponzor kötelezettsége mellett a lehetőségeit, a részére nyújtott szolgáltatásokat (Fórum felhívásain, kiadványán való megjelenés, a Fórum helyszínén megadott méretű reklámfelület elhelyezése). A szerződéseket a HTE 100%-os tulajdonában levő HTEnet Innovációs Nonprofit Kft. köti.

Jelentkezés

Akik hallgatóként kívánnak részt venni a Fórumon, azok számára a jelentkezés és a részvételi díj befizetési határideje: 2018. március 30.
 

Részvételi díjak

Részvételi díj: 59.500.-Ft + ÁFA
Részvételi díj előadóknak és HTE, PMI Budapest, PMSZ tagoknak: 54.500.-Ft + ÁFA
Részvételi díj szponzorok szakembereinek: 47.500.-Ft + ÁFA
Részvételi díj vállalatok szakembereinek a 4. befizetett résztvevőtől: 47.500.-Ft + ÁFA
Doktoranduszoknak: 25.000.-Ft + ÁFA
HTE Akadémia által elfogadott dolgozattal pályázó hallgatóknak:    3.150.-Ft + ÁFA

 

A részvételi díj 11.000.-Ft + ÁFA továbbszámlázott ellátást tartalmaz, melyet a kiállított számlán feltüntetünk.

A megegyezett szponzorálási díjról, illetve a Fórum részvételi díjáról a HTEnet Innovációs Nonprofit Kft. a szponzori megállapodás megkötése után, valamint a regisztráció beérkezése után számlát küld.

HTEnet Innovációs Nonprofit kft.
Székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
Adószám:25325719-2-41
Bankszámlaszám: 1030 0002-1064 3524-4902 0013

Lemondás

Kizárólag írásban lehetséges. A rendezvény előtt 30-15 nap közötti lemondás esetén a részvételi díj 50%-át tudjuk visszautalni. 15 napon belüli lemondás esetén a díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

 

Találkozzunk a 2018-as
Projektmenedzsment Fórumon
április 5-én, csütörtökön!